Сфера наукових зацікавлень
література, літературна критика, література за межами Угорщини
Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Василь Чордаш, Олександр Кордонець, Досвід чужинності в прозі Єви Берніцкі. Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk naukovyh prac: № 1 (2023) pp. 172-181, url: http://fch.udpu.edu.ua/article/view/281380/16.pdf
 2. Csordás, László, Bűnbeesés és sorsszerűség Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényében, Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk naukovyh prac: № 2 (2021) pp. 154-164. DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2021.246099

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Csordás László, Bezárkózás vagy határátlépés? Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Napkút Kiadó, 2020, 236 p.

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Csordás, László, Titok és idegenség csapdájában (Szilágyi István: Messze túl a láthatáron), Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, Évf. 1 szám 2 (2022): pp. 256-280.
 2. Csordás, László, Trianon és a kárpátaljai magyar irodalom In: Jánosi, Zoltán (szerk.) Trianon és a külhoni magyarság irodalma, Budapest, Magyarország : Magyar Napló Kiadó, Fókusz Egyesület (2021) pp. 83-88.
 3. Csordás, László, Głos milczenia In: Nagy, Zoltán Mihály Szatański pomiot, Lublin: Warsztaty Kultury w Lublinie (2021) pp. 175-182.
 4. Csordás, László, Válaszutak előtt – A kárpátaljai magyar irodalom önértelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig In: Fűzfa, Balázs; Markó, Péter (szerk.) “Szél el ne hordja…” : Cicelle-konferenciák, 2012–2019, Szombathely, Magyarország : Savaria University Press (2020) 404 p. pp. 13-19.
 5. Csordás, László, A megmaradás poétikája: A kárpátaljai magyar irodalomról IRODALMI MAGAZIN 8 : 2 pp. 38-42. (2020)
 6. Csordás, László, Horizontok metszéspontján [Szilágyi István: Messze túl a láthatáron] SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 19 : 3 pp. 102-106. , 5 p. (2020)
 7. Csordás László: Az idegen feltalálása (Elméleti keretezés Szilágyi István regényeinek újraolvasásához), PARTIUM (DEBRECEN) 27: (2) 2019, pp. 71-86.
 8. Csordás, László: Egy írói életmű rejtekútjain [Márkus Béla: Szilágyi István] HELIKON (KOLOZSVÁR) 30 : 11 pp. 14-15., 2 p. (2019)