Kutatási területek
irodalom, irodalomkritika, határon túli magyar irodalmak
Publikációk

Könyvek és monográfiák:

Csordás László: Bezárkózás vagy határátlépés?, Budapest, Napkút Kiadó, 2020.

Csordás László: A szétszóródás árnyékában, Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 2014.

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. Csordás László: Az idegen feltalálása (Elméleti keretezés Szilágyi István regényeinek újraolvasásához), PARTIUM (DEBRECEN) 27: (2) 2019, pp. 71-86.
  2. Csordás, László: Egy írói életmű rejtekútjain [Márkus Béla: Szilágyi István] HELIKON (KOLOZSVÁR) 30 : 11 pp. 14-15., 2 p. (2019)
  3. Csordás, László: Sztereotípiák rögzítettsége és eloldozottsága: (Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang) SZÉKELYFÖLD – TERRA SICULORUM 22: 10 pp. 59-86., 28 p. (2018)
  4. Csordás, László: A tér, ahol élünk: (Vári Fábián László: Vásártér) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ: 5 pp. 104-108., 5 p. (2018)
  5. Csordás, László: Bezárkózás vagy határátlépés? (A regény és a kárpátaljai magyar irodalom a rendszerváltás után) In: Falusi, Márton (szerk.) A kortárs irodalomértelmezés perspektívái. Budapest, Magyarország: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, (2017) pp. 75-84., 10 p.