Сфера наукових зацікавлень
педагогічна інноватика, методика навчання математики та корекція стохастичних уявлень
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Кучай Т.П., Сулим О.І., Дзямко В.Й.     Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Серія 186 (2020). Кропивницький -2020, с.38-40.
  2. Біда О.А., Дзямко В.Й., Маринець Н.В. Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Випуск 188 (2020), Кропивницький -2020, с.14-18.
  3. Дзямко В.Й., Месарош Л.В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (42), 2018. – с. 59-63.
  4. Месарош Л.В., Дзямко В.Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (43), 2018. – с.173-176.
  5. Mesarosz L., Dziamko V. Розв’язування прикладних фізико-математичних задач як засіб формування мотивації навчання студентів нематематичних спеціальностей. Area Nauki, Lublin 2018. – s. 60-67.
  6. Дзямко В.Й., Месарош Л.В. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (41), 2017. – с. 81-83.