Сфера наукових зацікавлень
етнографія, народні писемності, музейна педагогіка
Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Про надиктовування пісень та їх тексти в селі Шаланки Закарпатської області. In: Народна творчість та етнологія, 2023/2. (398), 71–75. ISSN 2664-4282DOI: https://doi.org/10.15407/nte2023.02.071
  2. Dictation as a feature of the Reformed funerals in Transcarpathia. In: Народна творчість та етнологія, 2022/1 (393), 58–63. DOI: https://doi.org/10.15407/nte2022.01.058

Монографії, книги за 2018–2023 рр

 

Головні публікації за 2018–2023 рр.

  1. Szokásbemutatás vagy okkultizmus? Egy Luca-nap átértelmeződése. In Balázs Géza és Nagy Dániel szerk.: Esszencia kötetek XVIII. Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Budapest. Bolyai Műhely Alapítvány, 2023. 111-120
  2. Halotti énekköltészet. Szimbólumok és azok jelentése a temetési énektárakban. In: Lélektan és hadviselés – interdiszciplináris folyóirat, V. évf. 2023/1. szám. 23-32. Doi: 10.35404/LH.2023.1.23
  3. A néprajzi ismeretek átadásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv órákon. In Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 22. évf. 1-2. sz. (2021.) 89-107. ISSN 1585-9673 (Nyomtatott) HU ISSN 2063-7543
  4. Halottas alkalmakra írott könyv – a salánki diktálós énekekről. In: Pilipkó Erzsébet és Fogl Krisztián Sándor (szerk.): Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2021. 558 – 574.
  5. The texs of Funerals and Vigilances – the Song-Dictation. In: Limes 2020/2. 149-156 p. ISSN 2411-4081
  6. Az égből érkező szent levelek a népi kéziratokban. In Limes 2020/1. 149-156 p. ISSN 2411-4081
  7. Múzeumpedagógia a magyar mint idegen nyelv szolgálatában. In: Közoktatás 2020/4. 34-39.