Kutatási területek

néprajz, népi írásbeliség, múzeumpedagógia

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

  1. Про надиктовування пісень та їх тексти в селі Шаланки Закарпатської області. In: Народна творчість та етнологія, 2023/2. (398), 71–75. ISSN 2664-4282DOI: https://doi.org/10.15407/nte2023.02.071
  2. Dictation as a feature of the Reformed funerals in Transcarpathia. In: Народна творчість та етнологія, 2022/1 (393), 58–63. DOI: https://doi.org/10.15407/nte2022.01.058

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

Az elmúlt öt év fontosabb publikációi:

 1. Szokásbemutatás vagy okkultizmus? Egy Luca-nap átértelmeződése. In Balázs Géza és Nagy Dániel szerk.: Esszencia kötetek XVIII. Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Budapest. Bolyai Műhely Alapítvány, 2023. 111-120
 2. Halotti énekköltészet. Szimbólumok és azok jelentése a temetési énektárakban. In: Lélektan és hadviselés – interdiszciplináris folyóirat, V. évf. 2023/1. szám. 23-32. Doi: 10.35404/LH.2023.1.23
 3. A néprajzi ismeretek átadásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv órákon. In Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 22. évf. 1-2. sz. (2021.) 89-107. ISSN 1585-9673 (Nyomtatott) HU ISSN 2063-7543
 4. Halottas alkalmakra írott könyv – a salánki diktálós énekekről. In: Pilipkó Erzsébet és Fogl Krisztián Sándor (szerk.): Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2021. 558 – 574.
 5. The texs of Funerals and Vigilances – the Song-Dictation. In: Limes 2020/2. 149-156 p. ISSN 2411-4081
 6. Az égből érkező szent levelek a népi kéziratokban. In Limes 2020/1. 149-156 p. ISSN 2411-4081
 7. Múzeumpedagógia a magyar mint idegen nyelv szolgálatában. In: Közoktatás 2020/4. 34-39.