Kutatási területek
néprajz, népi írásbeliség, múzeumpedagógia
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

 1. Gál Adél: Szövegek sokfélesége a kéziratos füzetekben. Adalékok a salánki népi írásbeliség vizsgálatához. In: Gazdag Vilmos, Karmacsi Zoltán, Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások. A Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencia anyagai. Autdor-Shark, Ungvár, 2016. 29-40.
 2. Gál Adél: Archaikus imádságok a szakrális népi kéziratos füzetekben. In: Acta Beregsasiensis 2015. 87-100.
 3. Gál Adél: Kéziratos imádságos füzetek Salánkról. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2017. 882-908.
 4. Gál Adél: Múzeumpedagógia a magyar mint idegen nyelv szolgálatában In: Közoktatás 2020/4. 34-39.
 5. Gál Adél: Halottas alkalmakra írott könyv –a salánki diktálós énekekről. In: Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. 2021. 560-576.

 

A tanszék fő kutatási irányai:

 • az egyes nyelvek és irodalmak oktatásának módszertana; a nyelvi tervezés és oktatásszervezés;
 • az anyanyelvtanítás additív módszere;
 • az irodalomtanítás innovatív technikái és módszerei;
 • az anyanyelvoktatás hatékonyságának mérése kárpátaljai magyar középiskolások körében;
 • az ukrán nyelvpolitika és az ukrajnai kisebbségek nyelvi helyzetének alakulása; összehasonlító és történeti jellegű vizsgálatok folytatása
 • a kárpátaljai magyar középiskolások és középiskolai tanárok nyelvi, nyelvjárási attitűdjei;
 • a magyar–ukrán nyelvi kontaktusok kérdésköre, orosz-ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban;
 • az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációja Kárpátalján;
 • Kárpátalja turizmusának hatása a nyelvi tájképre;
 • a kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságai, kétnyelvűségi jelenségek (kölcsönzés, kódváltás); a digitális kommunikáció hatásai a nyelvhasználatra; a magyar mint idegen nyelv módszertani kérdései Kárpátalján;
 • a kárpátaljai magyar irodalom alakulása, korszakai, jellegzetességei; neves alkotók és munkásságuk vizsgálata;
 • határon túli magyar irodalmak (kárpátaljai magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom), irodalomelmélet, idegenségtapasztalatok;
 • a többnyelvűségi helyzet irodalmi reprezentációjának vizsgálata; a nyelvi valóság megjelenése a kárpátaljai magyar irodalmi művekben;

néphit, népi gyógyászat Kárpátalján; szakrális kommunikáció, archaikus, apokrif imák a verbális automatizmusban és a népi imádságos füzetekben Kárpátalján.