Сфера наукових зацікавлень
методика викладання англійської мови, методика викладання угорської мови як іноземної, формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови
Публікації
 1. Гнатик К.Б. Організація та аналіз результатів експеріментальної перевірки педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2020 – Вип. 25 Том 2 с. 32-35
  DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/25-2.6
 1. Гнатик К.Б Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземних мов. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020 – Вип 73(1) с.58-61
  DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.12
 1. Гнатик К.Б.-Лізак К.М. Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11)’ 2020. Вид-во МДУ, с.60-62
  DOI 10.31339/2413-3329-2020-1(11)-60-63
 1. Гнатик К.Б Семантично-етимологічний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови як філософської і психолого-педагогічної категорії. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2019 – Вип. 19 Том 1 с. 69-73
  DOI https//:doi.org./10.32843/2663-6085-2019-19-1-15
 1. Гнатик К.Б Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 6 (93). с.73-82
  DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-73-82
 1. Гнатик К.Б Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching.Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія» Випуск 2(8)’ 2018. Вид-во МДУ, с.52-55.DOI 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-52-55
 1. Hnatik K. A magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges buktatói nyelvtanulói szemmel In. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (Szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29.”Rik-U” Kft., Ungvár, 2019  111-119 o.
 2. Hnatik K. New Winds in Foreign Language Teaching in Transcarpathia In. Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia (Szerk.): Multikulturalizmus és diverzitás a században: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27-28. Absztraktkötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2018 117-123o.