Kutatási területek
az angol nyelv tanításának módszerei, a magyar mint idegen nyelv oktatásának módszerei, a jövőbeli idegen nyelvű hallgatók szakmai identitásának kialakítása
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi

  1.  Гнатик К.Б. Організація та аналіз результатів експеріментальної перевірки педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2020 – Вип. 25 Том 2 с. 32-35

DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/25-2.6

  1. Гнатик К.Б Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземних мов. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020 – Вип 73(1) с.58-61

DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.12

  1. Гнатик К.Б.-Лізак К.М. Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий вісник  Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11)’ 2020. Вид-во МДУ, с.60-62

DOI 10.31339/2413-3329-2020-1(11)-60-63

  1. Гнатик К.Б Семантично-етимологічний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови як філософської і психолого-педагогічної категорії. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2019 – Вип. 19 Том 1 с. 69-73

DOI https//:doi.org./10.32843/2663-6085-2019-19-1-15

  1. Гнатик К.Б Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. –  Вип. 6 (93). с.73-82

DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-73-82

  1. Гнатик К.Б Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching.Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія» Випуск 2(8)’ 2018. Вид-во МДУ, с.52-55.

DOI 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-52-55

  1. Hnatik K. A magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges buktatói nyelvtanulói szemmel In.  Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (Szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29.”Rik-U” Kft., Ungvár, 2019  111-119 o.
  2. Hnatik K. New Winds in Foreign Language Teaching in Transcarpathia In. Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia (Szerk.): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27-28. Absztraktkötet. „RIK-U” Kft., Ungvár, 2018 117-123o.