Сфера наукових зацікавлень
методика викладання іноземних мов, підготовка вчителів іноземних мов
Публікації

Основні публікації:

  1. Леврінц, М. (2020a). Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове: ТОВ «РІК−У».
  2. Леврінц, М., Кузьмінський, А. (2019). Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House.

Web of Science

  1. Samoilenko,O., Dubaseniuk, O., Orosz, I., Levrints, M., Stratan-Artyshkova, T., Gunko, T. (2020). Training an andragogue as a specialist in adult education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1(2), 237−250.-
  2. Леврінц, М. (2020b). Модернізація вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі прогресивних ідей американського досвіду. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
  3. Levrints(Lőrincz),  (2020c). Learning to teach effectively. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
  4. Леврінц, М. (2012). Профорієнтація та допрофесійна педагогічна підготовка як основа формування мотивації майбутніх учителів іноземних мов в Угорщині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 24, 92–94.
  5. Леврінц, М. (2014). Цілі в структурі мотивації професійно-педагогічної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 30, 82–84.
  6. Levrints (Lőrincz), M. (2018). Relationship between communication style and effective teaching. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота2(43), 147–151 (2 міжнар. наук. баз).
  7. Леврінц, М. (2019a). Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 3 (87), 154−165 (4 міжнар. наук. бази).
  8. Леврінц, М. (2019b). Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр.2(65), 170−176 (1 міжнар. наук. база).