Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Samoilenko,O., Dubaseniuk, O., Orosz, I., Levrints, M., Stratan-Artyshkova, T., Gunko, T. (2020). Training an andragogue as a specialist in adult education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1(2), 237−250.-
 2. Леврінц, М. (2020b). Модернізація вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі прогресивних ідей американського досвіду. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
 3. Levrints(Lőrincz),  (2020c). Learning to teach effectively. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.
 4. Леврінц, М. (2012). Профорієнтація та допрофесійна педагогічна підготовка як основа формування мотивації майбутніх учителів іноземних мов в Угорщині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 24, 92–94.
 5. Леврінц, М. (2014). Цілі в структурі мотивації професійно-педагогічної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 30, 82–84.
 6. Levrints (Lőrincz), M. (2018). Relationship between communication style and effective teaching. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота2(43), 147–151 (2 міжнар. наук. баз).
 7. Леврінц, М. (2019a). Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 3 (87), 154−165 (4 міжнар. наук. бази).
 8. Леврінц, М. (2019b). Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр.2(65), 170−176 (1 міжнар. наук. база).
 9. Lőrincz, M. (2022). English Language Teachers’ Knowledge Base: An exploration of Beliefs. The Journal of Language Teaching and Learning, 12(2), 101−117. (Web of Science)
 10. Levrints/Lőrincz, M. (2022). Foreign Language Teachers’ Knowledge Base and the Influence of Teaching Experience. Australian Journal of Teacher Education, 47(4), 90−110. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2022v47n4.6 (Scopus and WoS)
 11. Lőrincz, M., & Greba, I. (2022). DOES EXPERIENCE MATTER? A COMPARATIVE STUDY OF EFL TEACHERS’ CHALLENGES. Advanced Education, 9(21), 40–54. https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886 (Web of Science)

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Levrints (Lőrincz), M., Myshko, S., & Lizák, K. . (2021). ATTRIBUTES OF EFFECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: INSIGHTS FROM UKRAINE. Advanced Education, 8(19), 33–41
 2. Леврінц, М. (2020a). Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове: ТОВ «РІК−У».
 3. Леврінц, М., Кузьмінський, А. (2019). Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House.
 4. Леврінц, М. (2021). Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі досвіду США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (48), 221−225. Фахове видання України, Категорія Б.
 5. Леврінц, М. (2021). Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти. Іноземні мови, 1 (105), 3−9. Фахове видання України, Категорія Б.
 6. Леврінц, М. (2021). Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (49), 79−85. Фахове видання України, Категорія Б.
 7. Леврінц, М. (2022). Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (50), 153−158. Фахове видання України, Категорія Б.
 8. Lőrincz, M. (2022). Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching, Vol. 95, 99-107. DOI: 10.26565/2227-8877-2022-95-13 Фахове видання України, Категорія Б
 9. Levrints/Lőrincz, M. (2022). Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Іноземні мови, 2, 47−52. https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.2.262815 Фахове видання України, Категорія Б.
 10. Греба, І., Леврінц, М. (2022). Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності, 29, 81−87. https://doi.org/10.33989/2075-2022.29.264259 Фахове видання України, Категорія Б.
 11. Lőrincz, M. (2022). English language teaching challenges: current and retrospective perceptions of teachers. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (51), 153−158. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.71-76 Фахове видання України, Категорія Б.
 12. Lőrincz, M. (2022). A corpus analysis of the representation of war in Ukraine in the international press. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2022. № 96. Фахове видання України, Категорія Б.
 13. Леврінц, М. (2021). Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі досвіду США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (48), 221−225. Фахове видання України, Категорія Б.
 14. Леврінц, М. (2021). Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти. Іноземні мови, 1 (105), 3−9. Фахове видання України, Категорія Б.
 15. Леврінц, М. (2021). Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (49), 79−85. Фахове видання України, Категорія Б.
 16. Леврінц, М. (2022). Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (50), 153−158. Фахове видання України, Категорія Б.
 17. Lőrincz, M. (2022). Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching, Vol. 95, 99-107. DOI: 10.26565/2227-8877-2022-95-13 Фахове видання України, Категорія Б
 18. Levrints/Lőrincz, M. (2022). Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Іноземні мови, 2, 47−52. https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.2.262815 Фахове видання України, Категорія Б.
 19. Греба, І., Леврінц, М. (2022). Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності, 29, 81−87. https://doi.org/10.33989/2075-2022.29.264259 Фахове видання України, Категорія Б.
 20. Lőrincz, M. (2022). English language teaching challenges: current and retrospective perceptions of teachers. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (51), 153−158. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.71-76 Фахове видання України, Категорія Б.
 21. Lőrincz, M. (2022). A corpus analysis of the representation of war in Ukraine in the international press. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2022. № 96. Фахове видання України, Категорія Б.