Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Lőrincz, M. (2023). A COMPARATIVE CORPUS ANALYSIS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR COVERAGE IN EASTERN AND WESTERN ENGLISH LANGUAGE NEWS RELEASES. The World of the Orient, 3(120), (Scopus).
 2. Lőrincz, M., & Komar, O. (2023). WEATHERING THE STORM: UNRAVELING THE CHALLENGES OF EFL STUDENT TEACHING IN UKRAINE. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), (Scopus)
 3. Lőrincz, M., & Greba, I. (2022). DOES EXPERIENCE MATTER? A COMPARATIVE STUDY OF EFL TEACHERS’ CHALLENGES. Advanced Education, 9(21), 40–54. https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886(WoS)
 4. Levrints/Lőrincz, M. (2022). FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ KNOWLEDGE BASE AND THE INFLUENCE OF TEACHING EXPERIENCE. Australian Journal of Teacher Education, 47(4), 90−110. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2022v47n4.6  (Scopus and WoS)
 5. Lőrincz, M. (2022). ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ KNOWLEDGE BASE: AN EXPLORATION OF BELIEFS. The Journal of Language Teaching and Learning, 12(2), 101−117. (WoS)
 6. Levrints (Lőrincz), M., Myshko, S., & Lizák, K. (2021). ATTRIBUTES OF EFFECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: INSIGHTS FROM UKRAINE. Advanced Education, 8(19), 33–41. https://doi.org/10.20535/2410-8286.235940 (WoS)
 7. Samoilenko,O., Dubaseniuk, O., Orosz, I., Levrints, M., Stratan-Artyshkova, T., Gunko, T. (2020). TRAINING AN ANDRAGOGUE AS A SPECIALIST IN ADULT EDUCATION. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Vol. 12, 2, 237−250. (WoS)

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Комар, О., & Леврінц, М. (2023). Використання рольових ігор для розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей здобувачів базової середньої освіти: ситуаційний аналіз. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 1(9), 102–110. https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(9).2023.279345
 2. Леврінц, М. (2023). Альтернативна освіта педагогів у США: альтернативи для України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1(52). 88−94.
 3. Леврінц, М. (2022). Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (50), 153−158.
 4. Lőrincz, M. (2022). Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching, Vol. 95, 99-107.
 5. Levrints/Lőrincz, M. (2022). Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Іноземні мови, 2, 47−52.
 6. Греба, І., Леврінц, М. (2022). Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності, 29, 81−87.
 7. Lőrincz, M. (2022). English language teaching challenges: current and retrospective perceptions of teachers. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (51), 153−158.
 8. Lőrincz, M. (2022). A corpus analysis of the representation of war in Ukraine in the international press. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 96, 61-68.
 9. Леврінц, М. (2021). Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів  іноземних мов на основі досвіду США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (48), 221−225.
 10. Леврінц, М. (2021). Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти. Іноземні мови, 1 (105), 3−9.
 11. Леврінц, М. (2021). Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (49), 79−85.
 12. Леврінц, М. (2020). Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Хуманитарни Балкански изследвания. Т. 3, 1(7), 28−32 (5 міжнар. наук. баз).
 13. Леврінц, М. (2020). Моделі підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Научен вектор на Балканите.Т. 4, 1(7), 34−39 (5 міжнар. наук. баз).
 14. Леврінц, М. (2020). Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95), 30−39 (3 міжнар. наук. бази).
 15. Леврінц, М. (2020). Репрезентування складових, критеріїв і рівнів розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у нормативних документах стандартів США. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 1(42), 81−90 (4 міжнар. наук. бази).
 16. Леврінц, М. (2020). Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 186, 128−133 (6 міжнар. наук. баз).
 17. Леврінц, М. (2020). Порівняльний аналіз професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні і США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 188, 98−104 (6 міжнар. наук. баз).
 18. Леврінц, М. (2020). Система підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (96), 265−276 (3 міжнар. наук. бази).
 19. Леврінц, М. (2020). Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1(11), 234−239 (8 міжнар. наук. баз).
 20. Леврінц, М. (2020). Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога, 2 (191), 45−50 (7 міжнар. наук. баз).
 21. Леврінц, М. (2020). Практична підготовка вчителів іноземних мов в університетах США. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. (6 міжнар. наук. баз).
 22. Леврінц, М. (2019). Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (87), 154−165 (3 міжнар. наук. бази).
 23. Леврінц, М. (2019). Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2(65), 170−176 (2 міжнар. наук. бази).
 24. Леврінц, М. (2019). Конструктивізм як філософсько-епістемологічне підгрунтя підготовки вчителів у США. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, 2(45), 120−124 (5 міжнар. наук. баз).
 25. Леврінц, М. (2019). Стандарти й вимоги до фахової підготовки і професійного розвитку вчителів іноземних мов у США. Хуманитарни балкански изследования, 3(5), 31−36 (5 міжнар. наук. баз).
 26. Леврінц, М. (2019). Гуманізм як концептуальна основа фахової підготовки вчителів іноземних мов у США. Гірська школа українських карпат, 20, 40−45 (2 міжнар. наук. бази).
 27. Леврінц, М. (2019). Підходи до розвитку фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США: загальні тенденції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (94), 222−232 (3 міжнар. наук. бази).
 28. Леврінц, М. (2019). Умови ефективності професійної діяльності вчителів іноземних мов у США. Revistă ştiinţifică progresivă, 1, 16−20.
 29. Леврінц, М. (2019). Розвиток культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у педагогічній теорії і практиці США. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 11(395),  97−103 (2 міжнар. наук. бази).
 30. Леврінц, М. (2019). Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 4(67), 100−107 (2 міжнар. наук. бази).
 31. Леврінц, М. (2019). Законодавче забезпечення системи підготовки вчителів іноземних мов у США. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 6(93), 179−189 (6 міжнар. наук. баз).
 32. Леврінц, М. (2019). Умови ефективності професійної діяльності вчителів у США. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 3, 110−119 (8 міжнар. наук. баз).
 33. Levrints (Lőrincz), M. (2018). Relationship between communication style and effective teaching.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, 2(43), 147– 151 (5 міжнар. наук. баз).

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Lőrincz, M. (2023). Language teaching challenges: a multilevel approach. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ. (монографія)
 2. Леврінц, М. (2020). Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове: ТОВ «РІК−У». (монографія)
 3. Леврінц, М., Кузьмінський, А. (2019). Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House. (монографія)

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi: