Основні публікації кафедри

Monográfiák / Монографії

1. Izsák Tibor: A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján [Вивчення природних і антропогенних факторів катастрофічних паводків на Закарпатті]. Monográfia. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár. 2023. 184 p. ISBN 978-617-8276-05-8; УДК 556.166:504.4 (477.87)

2. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.: Physical aspects of environmentally hazardous processes in the Transcarpathian internal depression. Wissenschaft für den modernen Menschen: physik, mathematik, chemie, medizin, biologie, ökologie, landwirtschaft, geologie. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 5. 2021. Science for modern man: physics, mathematics, chemistry, medicine, biology, ecology, agriculture, geology. Monographic series «European Science». Book 4. Part 5. 2021.pp.172–181/ ISBN 978-3-949059-13-1 DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-05

3. Василь Ігнатишин, Адальберт Ігнатишин, Моніка Ігнатишин, Сергій Вербицький, Тібор Іжак: Сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині: геофізичні аспекти. Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи. Том 2. Природничі науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021.– 287 с. Сс.67-85 ISBN 978-617-7793-67-9

4. Ігнатишин Василь Васильович, Ігнатишин Адальберт Васильович, Вербицький Сергій Тарасович, Ігнатишин Моніка Бейлівна, Іжак Тібор Йосипович: Оцінка сейсмотектонічних процесів в Карпатському регіоні із застосуванням динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів. Scientific trends: modern challenges. Volume 1: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2021. 202 р. Рр.35–44. ISBN 978-1-7364133-2-6 Available at: DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-002

5. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Т., Ігнатишин М.Б.: Relationship between geomechanical processes in the zone of the ash deep fracture and manifestations of local seismicity in Transcarpathia. Зв’язок геомеханічних процесів в зоні оашського глибинного розлому та проявів місцевої сейсмічності в Закарпатті. Innovative technologies in the life of modern man. Monographic series «European Science». Book 4. Part 12. 2021.pp.74–86/ ISBN 978-3-949059-22-3 DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12. DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-028

6. Ignatyshyn A.V., Ignatyshyn V.V., Izhak T.Y., Verbytsky S.T.: Relationship between geomechanical processes in the zone of the ash deep fracture and manifestations of local seismicity in Transcarpathia. Зв’язок геомеханічних процесів в зоні Оашського глибинного розлому та проявів місцевої сейсмічності в Закарпатті.  DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-08-028. Innovative Technologien im Leben eines modernen Menschen. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 12. 2021. Innovative technologies in the life of modern man. Monographic series «European Science». Book 4. Part 12. ScientificWorld-Net Akhat A.V. Karlsruhe 20212021.pp.74-86. ISBN 978-3-949059-22-3 DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12.

7. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин В.В.( мол): Геофізичні процеси та геодинамічний  стан Закарпаття в 2019  році: метеорологічний аспект. Geophysical processes and geodynamic state of Transcarpathia in 2019: meteorological aspect. Heritage of european science: Engineering and Technology, Security, Architecture, Geology, Geography. Monographic series «European Science». Book 5. Part 2. 2021. Pp. 129–139/ ISBN 978-3-949059-27-8 DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-02 

8. Ігнатишин В.В.: Спостереження геофізичних полів, дослідження їх зв’язку із сучасними горизонтальними рухами кори та проявом  сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину в 2020 році. Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в Україні та світі : колективна монографія / За заг. ред. Т. А. Ємел’янової. – Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. – 420 с. Сс. 320-348. ISBN 978-966-397-247-3. 

9. Ігнатишин В.В.: Дослідження варіацій параметрів радіоактивного фону середовища та їх зв’язку із сейсмотектонічними процесами. Сучасний педагог: колект. наук. монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2022. – Т. 4.– 80 с. Сс.39–49.

10. Ігнатишин В. В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Гідрогеологічні індикатори напружено-деформованого стану сейсмогенеруючого регіону. Hydrogeological indicators of stress-deformed state of seismogenerating region. DOI: 10.30890/2709-2313.2022-10-02-014. Intellektuelles Kapital – die Grundlage für innovative Entwicklung: technik, informatik, sicherheit, architektur, physik und mathematik, geologie. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 10. Teil 2. 2022. Intellectual capital is the foundation of innovative development: engineering, computer science, safety, architecture, physics and mathematics, geology. Monographic series «European Science». Book 10. Part 2. 2022. Рр.199–214. ISBN 978-3-949059-53-7 DOI: 10.30890/2709-2313.2022-10-02

11. Ігнатишин В.В.: Геофізичні аспекти вивчення екологічного стану Закрпаття. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime: Collective monograph / edited by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal-Chernihiv: REICST, 2022. 429 p. Рр. 360–381.

12. Ігнатишин В.В.: Зв’язок параметрів магнітного поля Землі, гідрологічного стану регіону із сейсмотектонічними процесами в Закарпатському внутрішньому прогині за 2020-2021 рр. Modern scientific strategies of development: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2022. 349 р. Рp.21–48. ISBN 978-1-7364133-9-5 DOI: 10.51587/9781-7364-13395-2022-008

13. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В.: Деформометричні спостереження  в зоні оашського глибинного розлому та результати досліджень геофізичних полів в Закарпатському внутрішньому прогині за період 2014-2017 рр.  Innovative resources of modern science: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2022. 186 р. c. 29–80 Available at: DOI: 10.51587/9798-9866-95907-2022-009.

14. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й.: Магнітне поле Землі та його зв’язок із геодинамічним станом Закарпатського внутрішнього прогину. Der Stand der Entwicklung von Wissenschaft und Technik im XXI Jahrhunderts: Innovative Technik, Architektur, Medizin, Biologie, Geologie. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 14. Teil 1. 2022. The level of development of science and technology in the XXI century: Innovative technology, Architecture, Medicine, Biology, Geology. Monographic series  «European Science». Book 14. Part 1. 2022. Pp. 105–112. ISBN 978-3-949059-65-0 DOI: 10.30890/2709-2313.2022-14-02

15. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Комплексні геофізичні спостереження в центральній частині Закарпатського внутрішнього прогину. Scientific and educational dimensions of natural sciences: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 740 p. Cc.98–12

16. Ігнатишин В.В.: Комплексні геофізичні спостереження в Центральній частині Закарпатського внутрішнього прогину за 2018-2019 рр.: кінематичний аспект. Prospective directions of scientific and practical activity: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2023. 403 р. Сс.19–43. 

17. A Kárpát-medence földrajza: Természet, népesség, gazdaság, néprajz. Monográfia (szerk.: Molnár József és Papp Géza). 1.1. A Kárpát-medence fogalma, lehatárolása, földrajzi fekvése. Termini Egyesület–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2022. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-615-81834-4-4. 13–18. old.

18. A Kárpát-medence földrajza: Természet, népesség, gazdaság, néprajz. Monográfia (szerk.: Molnár József és Papp Géza). 2.3. Települések (Molnár József, Papp Géza). Termini Egyesület–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2022. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-615-81834-4-4. 254–289. old.

19. Császár István, Dancs György, Darcsi Karolina, Dobos Sándor, Braun László, Csatáry György, Kész Barnabás, Orosz Ildikó, Szakál Imre, Híres-László Kornélia, Molnár D. Erzsébet, Molnár D. István, Molnár Ferenc, Rácz Béla, Suslik Ádám, Szőlősi Nóra, Szamborovszkyné Nagy Ibolya, Váradi Natália (2021): Kárpátalja története. Örökség és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 2021. 788 p. ISBN 978-617-8046-21-7

20. Andrik Éva – Bálint Lajos – Berghauer Sándor – Csernicskó István – Csoma Zoltán – Csorba Péter – Dávid Lóránt Dénes – Dobos Endre – Dövényi Zoltán –Fodor Gyula – Gönczy Sándor – Hadnagy István – Horvát Dániel – Kész Barnabás – Kész Margit – Kocsis Károly – Kohut Erzsébet – Kolozsvári István – Makay Zsuzsanna – Marselek Sándor –  Molnár D. István – Molnár Ernő – Molnár Ferenc – Molnár József – Papp Géza – Remenyik Bulcsú – Tátrai Patrik –Vince Tímea – Wéber András (2022): A Kárpát-medence földrajza: Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Budapest, Magyarország, Beregszász, Ukrajna: Termini Egyesület, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2022) , 503 p. ISBN 978-615-81834-4-4

21. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár D. István, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Hungarians and the Hungarian language in Transcarpathia. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2023), 220 p. ISBN: 9786158183482

22. Gönczy S. (2022): A Kárpát-medence földtani viszonyainak áttekintése / Огляд геологічних відносини Карпатського басейну. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. pp. 19–39. ISBN 978-615-81834-4-4.  

23. Gönczy S. (2022): Természetes felszínalakulás a Kárpát-medencében / Геоморфологія Карпатського басейну. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. Pp. 40–59. ISBN 978-615-81834-4-4. 

24. Gönczy S. (2022): Ásványi kincsek / Мінеральні ресурси. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. Pp. 60–73. ISBN 978-615-81834-4-4.

Szakkiadványokban megjelent tanulmányok / Статті у фахових виданнях

1. Osama AlhendiLóránt Dénes DávidGyula FodorGogo Fredrick Collins AdolPéter Balogh: The Impact of Language and Quality Education on Regional and Economic Development. A Study of 99 Countries. In: Regional Statistics, Vol. 11 No. 1, Budapest, 2021 (Pp. 42–57), DOI: 10.15196/RS110101 (Scopus, Q2) Link to the article: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs110101.pdf

2. Бергхауер О.О. – Фодор Д.Д. – Товт А.А.: Кількість та показники відвідуваності колективних закладів розміщення на Закарпатті. In: Матеріали XII. Міжнародної науко-во-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2021 (Pp. 20–23), УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433; УДК статті: УДК 37:379.85

3. Bulcsú Remenyik – Attila Barcza – János Csapó – Barna Szabó – Gyula Fodor – Lóránt Dénes Dávid: Overtourism in Budapest: Analysis of Spatial Process and Suggested Solutions. In: Regional Statistics, Vol. 11 No. 3, Budapest, 2021 (Pp. 179–197) DOI: 10.15196/RS110303 (Scopus, Q2) Link to the article: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2021/rs110303.pdf

4. Бергхауер О.О. – Фодор Д.Д.: Remarkable Tourist Products of Transcarpathia. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика». ЛДУФК імені Івана Боберського, Львів, 2021 (Pp. 16–19), УДК 379.85

Sass, E.: The Impact of Eastern Ukrainian Armed Confliction Tourism in Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites, 30(2spl), 2020, Orade, 880–888. ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817, https://doi.org/10.30892/gtg.302s l14-518

5. Berghauer S. – Sass E. – Tarpai J. – Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, 2020. pp. 57-73, ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04

6. Parikshat Singh Manhas – Ramjit Singh – Gyula Fodor – Sándor Berghauer – Mudasir Ahmad Mir – Lóránt Dénes Dávid: Examination of Impact of Responsible Tourism Practices on Quality of Life of Destination Communities. In: GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XIV, Vol. 36, No. 2spl, University of Oradea, 2021 (Pp. 688–697), DOI: 10.30892/gtg.362spl17-699 (Scopus, Q2) Link to the article: http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2spl-2021/gtg.362spl17-699.pdf

7. Roman Plokhikh – Gyula Fodor – Aiman Shaken – Sándor Berghauer – Aliya Aktymbayeva – Attila Tóth – Mirosław Mika – Lóránt Dénes Dávid: Investigation of Environmental Determinants for Agritourism Development in Almaty Region of Kazakhstan. In: GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XV, Vol. 41, No. 2, University of Oradea, 2022 (Pp. 354–361), DOI: 10.30892/gtg.41203-837 (Scopus, Q2) Link to the article: https://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2-2022/gtg.41203-837.pdf

8. Tóth, Attila – Fodor, Gyula – Berghauer, Sándor: The Ethnic and Religious Structure of the Population of the Present-Day Territory of Transcarpathia in 1851. In: Modern Geográfia, Vol. 18, Issue 1, Pécsi Tudományegyetem, Publikon Kiadó, 2023 (Pp. 27–39), DOI: 10.15170/MG.2023.18.01.02 Link to the journal and article: https://moderngeografia.eu/hu/the-ethnic-and-religious-structure-of-the-population-of-the-present-day-territory-of-transcarpathia-in-1851/

9. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б.: Оцінка варіацій змін швидкостей геомеханічних рухів земної кори та їх звязку із сейсмічними процесами в Карпатському регіоні. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Географічні науки. Том 2. Випуск 2. Сс. 70–83. ISSN 2413-8800 print, 2524-2598 online.

10. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.: Геофізичні аспекти екологічного стану в Закарпатському внутрішньому прогині за 2020 рік. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 4(37). – 200 с. Сс.114–120. ISSN: 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online) УДК 550.34 DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.4-37.17

11. Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Т., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Гідрогеологічний аспект екологічного стану Закарпаття за 2020 рік. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 4(37). – 200 с. Сс.114–120. ISSN: 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)  УДК 550.34 DOI

12. Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Гідрогеологічний аспект сейсмотектонічних процесів у Закарпатському внутрішньму прогині. Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. -Геологія. -2022.- 98(3). Сс. 42–48. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology. (2022). v. 3(98). Pp. 42–48. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.05

13. Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Т., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Геофізичні та астрофізичні аспекти екологічного стану Закарпаття. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – № 3(42). – 236 с. Сс.98–106 УДК 550.34 DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.3-42.16

14. Ігнатишин В.В., Малицький Д.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Магнітне поле Землі та геодинамічний стан Закарпатського внутрішнього прогину: екологічний аспект. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2023. – № 1(46). – 210 с. Сс.109–118 DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.19 

15. Izhak Tibor: Frequency of Floodplain Spills in the Tisza River Valley at Vylok (Transcarpathia, Ukraine). Journal of Geological Resource and Engineering 9 (2021) Pp. 1–12. David Publishing Company, 2021. Doi:10.17265/2328-2193/2021.01.001

16. Khystyna Pletsan, Volodymyr Antonenko, Alla Havryliuk, Andriy Motsa, Tibor Izhak: Creative Principles of Cultural Tourism Development in Ukraine. Journal „WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT”. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). Volume 18, 2022. C. 1085–1093.  SCOPUS E-ISSN: 2224-3496  DOI: 10.37394/232015.2022.18.103

17. Linc, A. (2022): Az ukrán-magyar határon átnyúló együttműködés változása a hétköznapokban a kétoldalú kapcsolatok tükrében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 146:2, Pp.115-126. https://www.foldrajzitarsasag.hu/kiadvanyok/foldrajzi-kozlemenyek/459-foldrajzi-kozlemenyek-2022-146-evf-2-szam

18. Linc, A. – Kőszegi, M. (2019): Az azeri nemzettudat formálódása. In: Kőszegi, M. – Barta, G. – Illés, T. – Berki, M. (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. Budapest, Magyarország: ELTE TTK, Pp. 153–160. https://evfm.elte.hu/media/d3/5c/78a44adff0f04ea5a342156fff9e7aaf0ab5e46d0744da1a343a562d1109/EVFM_konyv_03.pdf

19. Linc, A. – Vida, Gy. (2018): Kárpátalja turisztikai vonzerőinek megítélése az ott élő magyarok szemszögéből. TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK 3:2, Pp. 18–31. Elérhető: https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/2018/08/10/turisztikai-es-videkfejlesztesi-tanulmanyok-iii-evfolyam-2-szam/

20. Motsa A.: The effect of regional tourism on economic development: Case study: The EU countries / Motsa Andriy, Rybakova Svitlana, Shelemetieva Tetiana, Zhuvahina Iryna, Honchar Liliia // International Review (2021 No.1-2). – ISSN 2217-9739. – С. 67–75. (Web of Science). – Електронний ресурс: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2021/2217-97392101067M.pdf

21. Моца А.А.: Проблеми обмеження прав людини під час пандемічної кризи / А.А. Моца, І.В. Огієнко, В.О. Бажанов // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». – 2021. – Випуск № 11 (45) (листопад), Том 2. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – ISSN 2520-2308. – С. 85–89. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16384810107500.pdf

22. Моца А.А.: Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності в Україні: правові засади / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 68 (2021). – 2021. ISSN 2307-3322. – С. 19–24. https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/5.pdf 

23. Моца А.А.: Права людини в умовах воєнного стану / А.А. Моца, В.А. Моца // Наукові перспективи: журнал. Серія «Право». – Випуск № 4(22)2022. – 2022. – ISSN (print) 2708-7530. – С. 280–291. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-280-291 

24. Моца А., Шевчук С., Середа Н.: Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні // Економіка та суспільство. – Випуск № 41 (2022). – 2022. – eISSN 2524-0072. – Електронний ресурс: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31

Моца А.А.: Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 10 (72)/2019. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2019. – ISSN 2520-2057. – С. 70-75.

25. Якименко-Терещенко Н., Мірко Н., Моца А.: Розвиток індустрії туризму у повоєнний період // Економіка та суспільство. – Випуск № 44 (2022). – 2022. – eISSN 2524-0072. – Електронний ресурс: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-117

26. Dnistrianskyi, Myroslav, Molnár, József, Chaika, Iryna: Natural reduction of Ukraine’s population: Regional dimensions of the national threat. In: Hungarian Geographical Bulletin 70 (4), 2021. ISSN 2064-5031, E-ISSN 2064-5147. 293–310. old. SCOPUS

27. Hadnagy István, Tar Károly, Molnár József (I. Гаднадь, К. Тар, Й. Молнар): Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні, зокрема на Закарпатті. In: Український географічний журнал 2020 (1). Інститут географії НАН України, Київ, 2020. ISSN 1561-4980. https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.059. 59–70. old.

28. Plokhikh R, Shokparova D, Fodor G, Berghauer S, Tóth A, Suymukhanov U, Zhakupova A, Varga I, Zhu K, Dávid LD. Towards Sustainable Pasture Agrolandscapes: A Landscape-Ecological-Indicative Approach to Environmental Audits and Impact Assessments. Sustainability. 2023; 15(8):6913. https://doi.org/10.3390/su15086913

29. Olha Pryhara, Myroslav Kozak, István Molnár D, Iryna Berezovetska, Mariia Bykova, 2022: Current Trends in the development of rural green tourism in the post war period. In: Ad Alta. Volume 12, Issue 2, Special Issue XXXL. Magnanimitas, Hradec Kralove (Czech Republic), 2022. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). Web of Science

30. Molnár D., I. (2022) „Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2021): A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Termini Egyesület, Törökbálint, p. 160)”, Tér és Társadalom, 36(2), o. 144–149. doi: 10.17649/TET.36.2.3407.

31. Єлизавета Молнар Д., Стефан Молнар Д., Олександр Добош, 2022: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 276 с. рр. 146–173. ISSN 2223-1196, УДК [94(477.87):341.223.2(47+57):351/352]”1944/1946″, doi: 10.33402/ukr.2022-35-146-173

31. Molnár D. István (2021): Kárpátalja lakosságának területi eloszlása az újonnan kialakított közigazgatási rendszer tükrében. In. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp. 239–254

32. Orosz Ildikó, Pataki Gábor, Molnár D. István (2021): Beregszász és térségének fejlesztési terve. In. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp. 289–316

33. Darcsi Karolina, Orosz Ildikó, Molnár D. István (2021): A „KMKSZ” – UMP szereplése a 2020-as Ukrajnai helyhatósági választásokon. In. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp.275–288

34. Sándor Gönczy – Gyula Fodor – Natália Oláh – Tibor Nagy – Zsuzsanna Ésik – János Szepesi: Geoheritage Values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine.In: Geoconservation Research, Volume 3 / Issue 2, Isfahan, 2020 (pp. 32-48), DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026 Link to the article: http://gcr.khuisf.ac.ir/article_677190.html

35. Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. 2019: Erőforrás vagy veszélyforrás? az Aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője. [Georesource orgeo hazard? Past, present and future of the salt mines in Solotvyno]. GeoMetodika – Földrajz szakmódszertani folyóirat. ELTE, Budapest. http://tef.elte.hu/PDF/MogaEtAl2019_Sokarszt_Geometodika.pdf

36. Balla, A. – Mohsen, A. – Gönczy, S. – Kiss, T. (2022): Spatial Variations in Microfiber Transport in a Transnational River Basin. Applied Sciences, 12, 10852 https://doi.org/10.3390/app122110852  

37. Kiss, T. – Gönczy, S. – Nagy, T. – Mesaroš, M – Balla, A. (2022): Deposition and Mobilization of Microplastics in a Low-Energy Fluvial Environment from a Geomorphological Perspective. Applied Sciences 2022, 12(9), 4367; https://doi.org/10.3390/app12094367 

38. Szűcs, E. – Gönczy, S. – Bozsó, I., – Bányai, L., – Szakacs, A. –Szárnya, Cs. – Wesztergom, V. (2021): Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21, 977–993. https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021

39. Гальків Л.І., Виклюк М.І., Щука Г.П.: Аналітична оцінка наукової публіцистики з проблематики екотуризму та детермінація чинників його розвитку в економіці України. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С.220-230. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3444/3759

40. Ковальська Л. В., Чорна Л. В., Щука Г. П., Польова Л. В., Михайлюк В. В.: Вплив Covid-19 на туризм-2020. Географія та туризм. 2021. Вип. 61. С. 3–11. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.61.3-11

41. Щука Г. П., Безрученков Ю. В.: Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення. Географія та туризм. 2021. Вип. 63. С. 31–36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.63.31-36

42. Щука Г. П., Ковальська Л. В., Гальків Л. І.: Визначення змісту та структури лікувально-оздоровчого туризму. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. №5. С. 91–97. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11

43. Гальків Л. І., Щука Г. П., Виклюк М.: Людський чинник в системі антикризових детермінант. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” № 2 (10), 2022. С. 1–9. https://doi.org/10.23939/semi2022.02.001

44. Щука Г. П., Безрученков Ю. В., Міхо О. І.: Визначення змісту вибіркової дисципліни з туризму. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2022. Вип. 28. С. 147–151. DOI: 10.32626/2307-4507.2022-28.147-151

45. Щука Г.П. Ковальська Л.В, Безрученков Ю.В.: Подієвий туризм: уточнення базових характеристик. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. Вип. 7. С. 70–76 https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-81

46. Щука Г.П., Ковальська Л.В, Чорна Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. – 2019. – №4 (Т19). https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287 (doi: 10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287)

47. Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ // Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53 – 118 с. С. 45-53 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.45-53

48. Lesia V. Kovalska, Halyna P. Shchuka, Anzhella R. Mikhailuk, Raisa P. Zagnibida, Tetiana I. Tkachuk: Development of tourism is in the epoch of economically-politically reform sandwarin Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020/ 29 (1), 94-101

49. Гальків Л. І., Щука Г. П., Мазурек Е.: Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. Т. 4, № 1, 2020. С. 142-150 https://doi.org/10.23939/semi2020.01.142

50. Щука Г.П., Гальків Л.І.: Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки»). 2020 – №1 (97). – С. 94-100 http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12

51. Щука Г.П, Гальків Л.І.: Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки вісник. 2020. Випуск 190. С. 62-66. Index Copernicus. DOI: http://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66

Egyéb kiadványokban megjelent tanulmányok / Статті в інших виданнях

1. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В.: Комплексний аналіз геофізичних полів в Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік та їх зв’язок з астрофізичними параметрами. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). No 75 (2021) Vol. 1. ISSN 3162-2364 . The journal is registered and published in Czech Republic. Articles in all spheres of sciences are published in the journal. Pp.6–22

2. Моца А.А.: Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України / А.А. Моца // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 10 (72)/2019. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2019. – ISSN 2520-2057. – С.70–75. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15626793222977.pdf

3. Бергхауер О. О. – Фодор Д. Д.: The State and Problems of the Tourism Industry in Ukraine and Transcarpathia. In: Туризм і рекреація: наука, освіта, практика. Мукачів-ський державний університет, Мукачево, 2021 (Pp. 26–29), УДК [338.48-53:338.48-6]:001:37(043.2); УДК статті: УДК 379.85

4. Кормочі З., Шаш Е.: Вино і бограч, або присутність мов у лінгвістичному ландшафті Закарпатських гастрофестивалів. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. Л. В. Шитик. Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2022. Вип. 33. С. 47–59. DOI: 10.31651/2226-4388-2022-33-69-84.

5. Fodor Gyula – Berghauer Sándor – Tóth Attila: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. In: „Falu – város – periféria: határon innen és túl. Süli-Zakar István professzor emlékére” (szerk. Pénzes János). Didakt Kft., Debrecen, 2018 (pp. 80-88), ISBN 978-615-5212-60-4

6. Berghauer Sándor – Fodor Gyula: Az örökségturizmus helye és jelentősége Kárpát-alja idegenforgalmában. In: „Kárpátalja Kollégium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium” (szerk. Molnár Eleonóra és Espán Margaréta). Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018 (pp. 291-298), ISBN 978 615 5862 18 2

7. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal. №9 2019 VOL. 1. Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, site: http://www.iis-journal.com, 2019. c. 3–15. ISSN 3547-2340

8. Ignatyshin V., Izhak T., Ignatyshin M., Ignatyshin A.: The aerodynamic aspect of the seismotectonic condition of the trascarpathians inland deflection. Znanstvena misel journal, №35/2019, VOL.1. Ljubljana, Slovenia. Website: www.znanstvena-journal.com pp. 20–26. ISSN 3124-1123

9. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal №9/2019, Vol. 1. The Jagellonian University, Poland. Krakow, Rzeczpospolita Polska. 2019. c. 3–15. ISSN 3547-2340

10. Molnár József, Ferenc Viktória, Molnár D. István: A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. In: Kisebbségi Szemle, IV. évfolyam, 1. szám. Budapest, 2019. ISSN 2498-8049. 49–70. old.

11. Tátrai Patrik, Molnár József, Molnár D. István, Kovály Katalin, Erőss Ágnes, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. In: Metszetek, Vol. 7 (2018), No. 1. ISSN 2063-6415. DOI 10.18392/metsz/2018/1/1. 5–29. old.

12. Tóth Attila: A jelenlegi Nagyszőlősi járás kötelékébe tartozó települések vallási szerkezete 1910-1915 között a népszámlálási adatok és az egyházmegyei sematizmusok tükrében. in Scientia Denique IX. évfolyam. Líra Kiadó, Ungvár, 2019,o. 121-133, ISSN 2617-4057

13. Berghauer S. – Sass E. – Tarpai J. – Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. In Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 2020, V. évfolyam III. szám. Kiadó: CampInvest Kft. ISSN 2677-0431

14. Sass E.: A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése / A Comparative Study of the Characteristics of Rural Tourism in Transcarpathia and in the Highland. Metszetek, Társadalomtudományi folyóirat / Cross-sections social science journal. Tematikus tanulmányok – Kárpátalja társadalma.Vol.7 (2018) No.1., Debrecen, pp. 63-90.

Konferenciakötetekben megjelent tanulmányok / Статті у збірниках матеріалів конференцій

1. Ігнатишин А.В., Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.: Сучасні горизонтальні рухи в зоні оашського глибинного розлому та екологічнонебезпечні процеси в регіоні. 6-й Міжнародний молодіжний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2021. 314 c. С.55. ISBN 978-617-655-206-2 DOI: 10.23939/book.ecocongress.2021

2. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., ІжакТ.Й., Вербицький С.Т.: Екологічний стан Закарпаття: сейсмотектонічний аспект. Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна: збірник тез науково-практичної відео-конференції (електронне видання), 9 квітня 2021 р., К.: Інститут географї НАН України, 2021. – 26 с. С.14–15

3. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В, Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т., Іжак Т.Й.: Сучасні горизонтальні рухи земної кори та сейсмічність регіону: кінематичний аспект.  I Міжнародна науково-теоретична конференція. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), March 12, 2021. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. Рр.172–178. ISBN 978-1-63821-669-8 DOI 10.36074/scientia-12.03.2021

4. Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й.: Швидкості сучасних горизонтальних рухів в зоні Оашського глибинного розлому: сейсмічний аспект. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 285–296. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-marta-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

5. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.: Сучасні горизонтальні  рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому, просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності: спостереження та аналіз. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.): у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – 236 с. Сс.130–132. ISBN 978-617-7932-16-0

6. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Вербицький С.Т., Ігнатишин М.Б.: Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому: сейсмічний аспект. Геологічна наука в незалежній Україні: Збірник тез наукової конференції (Київ, 8-9 вересня 2021 р.). / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2021. – 403 с. Сс.130–133. 

7. Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б. Горизонтальні рухи кори в зоні оашського глибинного розлому в 2020 році. // European scientific discussions. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 176–187. URL: https://sciconf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-europeanscientific-discussions-20-22-iyunya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.ISBN 978-88-32934-02-1

8. Ігнатишин В.В. Ігнатишин А.В., Вербицький С.Т. Іжак Т.Б., Ігнатишин М.Б.: Горизонтальні рухи в зоні Оашського глибинного розлому та сейсмічність Закарпатського внутрішнього прогину в 2020 році. // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 169-170. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-28-30-iyunya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/  ISBN 978-84-15927-33-4

9. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й.: Сейсмічний аспект метеорологічних спостережень в Закарпатському внутрішньому прогині. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Виклики, загрози та розвиток у галузі біології, сільського господарства, екології, географії, геології та хімії» м. Люблін, Республіка Польща 2–3 липня 2021 р. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture? Ecologe? Geography, geology and chemistry»: conference proceedings, July 2-3,  2021. Lublin : «Baltija Publishing», 280 pages. Сс.141–145. 

10. Ігнатишин А.В., Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.: Барометричні аспекти сейсмічного стану Закарпатського внутрішнього прогину за 2020 рік. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А. В.Т.”. 2021. Сс.21–24 

11. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Вербицький С.Т., ІгнатишинМ.Б., Іжак Т.Й.: Варіації параметрів магнітного поля землі та сейсмотектонічність Закарпатського внутрішнього прогину. Матеріали конференції, Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України, 5-7 жовтня 2021 року. 4ст.  

12. Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин В. В. (мол.): Астрофізичний аспект геодинамічного та сейсмічного станів Закарпаття за 2019 рік. // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 199–210. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-28-30-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/

13. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В. Ігнатишин М.Б., Іжак Т.Й.: Сейсмотектонічні процеси в Закарпатті та варіації астрофізичних параметрів. Х-та Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землекористуванні та природокористуванні» УжНУ, географічний факультет. 6ст.

14. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т., Іжак Т.Й.: Швидкості сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому та їх зв’язок з просторово-часовим розподілом місцевої сейсмічності за 2020 рік. Збірник праць Всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI), 28-30 вересня 2021року. Сс..244–248. УДК: 55+548/549. Підготовка матеріалів: Омельченко А.М., Осипенко В.Ю.

15. Ігнатишин В.В. Гойдош К.Т.: Магнітне поле Землі та сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині. Scientific Collection «InterConf» (86): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021. 630 p. Сс. 483–494. ISBN 978-2-88136-234-

16. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Геофізичний моніторинг Закарпатського внутрішнього прогину в 2020 році: сейсмотектонічний аспект. Scientific Collection «InterConf», (87): with the Proceedings of the 1 stInternational Scientific and Practical Conference «Concepts for the development of society’s scientific potential» (November 21-22, 2021). Prague, Czech Republic: Author-publishers miscellaneous, 2021. 424 p. Рр.267–287 ISBN 978-80-238-7346-7 DOI 10.51582/interconf.21-22.11.2021. Все опубликованные статьи будут проиндексированы в Google Академии, Index Copernicus (ICI World of Papers) и CrossRef в течении месяца. Всем статьям будет присвоен уникальный DOI.

17. Ігнатишин В.В.: Методичні аспекти аналізу результатів гідрогеологічних та геофізичних спостережень в сейсмонебезпечних зонах. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8-11 грудня 2021 року). –Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021 -570 с. Сс.189–196. 

18. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й.: Зв’язок варіацій гідрогеологічних параметрів із сейсмічністю Закрпатського внутрішнього прогину. Географія та екологія: наука і освіта: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 червня 2022 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.]; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – 185 с. Сс.46–51.

19. Ігнатишин В. В., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В., Вербицький С. Т.: Вплив гідрогеологічного стану на екологічний стан регіону: сейсмотектонічний аспект. // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 318–328. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-godachikago-ssha-arhiv/.

20. Ігнатишин В.В.Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Вербицький С.Е.: Вивчення зв’язку астрофізичних параметрів та геофізичних процесів при дослідженні екологічного стану Закарпаття.  «Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022»: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних изиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава: НУПП, 2022. 692 с. Сс.272–276.

21. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т., Іжак Т.Й.: Сейсмічний стан Закарпаття: просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності за 2021 рік. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.): у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – 264 с. Сс.140–142.

22. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й.: Моніторинг геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Любляна (Словенія): ГО «ВАДНД», 07 липня 2022 р. 563 с. Сс.94–100.

23. Ігнатишин В.В., Вербицький С.Т., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й.: Динаміка сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому та прояв сейсмічної активності Закарпатського внутрішнього прогину. Геологічна будова та корисні копалини України: Збірник тез всеукраїнської наукової конференції (Київ, 12-13 жовтня 2022 р.). / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2022. – 397 с. Сс.343–347.  

24. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б.: Просторово-часовий розподіл сейсмічності країн Центральної Європи за 2021 рік: геофізичний та екологічний аспекти. Обдаровані діти – скарб нації!: матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної онлайн-конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – 1090 с. Сс.396–406. 

25. Ігнатишин В.В., ІжакТ.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Екологічні аспекти геофізичних процесів в Закарпатті. Міжнародна науково-практична конференція «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку», (22-23 вересня 2022 р.), збірник тез. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – 175 с. Сс. 165–168.

26. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В., Гойдош К.Т.: алгоритм Дослідження взаємозв’язків параметрів магнітного поля землі та геологічних проіцесів в Закарпатському внутрішньому прогині. The ХХXV International Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06–09, 2022, Paris, France. 432 p. Сс.117–129 ISBN – 979-8-88796-819-3 DOI – 10.46299/ISG.2022.1.3

27. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й.: Варіації електромагнітної емісії та її зв’язок із сейсмічним станом Закарпаття. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 119 с. Сс. 43–44.

28. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Геодинамічні аспекти екологічного стану Закарпаття за результатами комплексного моніторингу геофізичних полів на прикладі вивчення електромагнітної емісії. Сьомі Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів С30 Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 14-16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2022. 202 с. 1 електр. опт. диск (СD-R).Сс. 99–107.

29. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Методика дослідження впливу сейсмотектонічних процесів на динаміку геофізичних полів за результатами спостережень електромагнітної емісії. ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології» 29-30 листопада 2022 року. 

30. Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Іжак Т.Й.: Методика дослідження впливу сейсмотектонічних процесів на динаміку геофізичних полів за результатами спостережень електромагнітної емісії. Сучасні проблеми гірничої геології та геоекології: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 29–30 листопада 2022 р.). ДУ НЦ ГГГРІ НАН України, 2022. 194 с. Сс. 62–67.

31. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Дослідження зв’язків геофізичних полів в Закарпатському внутрішньому прогині: екологічні аспекти. Матеріали конференції Полтава. 1-2 грудня 4 сторінки.  

32. Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б.: Деякі методичні аспекти дослідження магнітного поля Землі та звязку із геологічними процесами. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти» 15–17 грудня 2022 року. Інноваційні практики наукової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15–19 грудня 2022 року). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – 1154 с. Сс.395–405. 

33. Ігнатишин В.В., Швайгер О.С.: Деформографічні спостереження та їх зв’язок з сейсмічними процесами. // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 305–316. URL: https://sciconf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-researchin-the-modern-world-28-30-12-2022-boston-ssha-arhiv/. ISBN 978-1-73981-125-9 

34. Ігнатишин В.В., Швайгер О.С.: Деформації земної кори та сейсмічна активність в Закарпатському внутрішньому прогині. Scientific Collection «InterConf+», 31(147): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (March 19-20, 2023; Brighton, United Kingdom) by the SPC «InterConf». A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2023. 691 p. Рр.467–474  ISSN 2709-4685 DOI 10.51582/interconf.

35. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Стефан Молнар Д., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Метеорологічні та геодинамічні аспекти екологічного стану Закарпаття. Матеріали X Міжнародної наукової конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ» 25-26 травня 2023 р.   

36. Іпатій А.В., Олаг Н.К.: Визначення портрету споживача туристичних послуг (на прикладі ГТК «Мигово») [A turisztikai szolgáltatások fogyasztói arcképének meghatározása (a “Migovo” szálloda és turisztikai komplexum példáján)]// Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 30 грудня 2021 року). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 409 с. – Сс.23–26 ISBN 978-966-184

37. Molnár József: Módszerek a népesség elhelyezkedése, illetve a népsűrűség térképi ábrázolására – Kárpátalja példáján. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi Földrajzi Konferencia (online). Beregszász, 2021. március 25–26.

38. Бергхауер О. О. – Фодор Д. Д. – Товт А. А.: Кількість та показники відвідуваності колективних закладів розміщення на Закарпатті. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:  проблеми розвитку та регулювання» 18–19 березня 2021 року м. Черкаси. Том 1 Сс. 20–23.

39. Товт А. А., Лійвоі Е.-E. Е.: Аналіз пропозиції закладів тимчасового розміщення Рахівського району на основі системи бронювання booking.com. Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції/ ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021. – 127 с.

40. Сурняк Клавдія, Товт Атілла: Аналіз пропозиції закладів тимчасового розміщення Мукачівського району (Закарпатської області) на основі системи бронювання Booking.com. Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. (26 травня 2021 року, м. Львів). – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. Сс. 87–89.

41. Товт А., Товт К.: Рекреаційно-туристичний потенціал Великоберезської сільської територіальної громади. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: МДУ, 2022.– 125 с.

42. Tóth Attila – Tóth Kitti, 2023: A turizmus korszerű válfajainak érvényesülése Munkács városában. In. Marosi István (szerk.), 2023: Hittel a jövőbe – a VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Beregszász. ISBN 978-617-8276-14-0

Gönczy S. (2022): Kárpátalja földtudományi értékei. A Magyarhoni Földtani Társulat ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztályának nyílt előadóülése. 2022. február 18. https://foldtan.hu/hu/node/1471 

43. Rozsa, P. – Csámer, Á. – Tóth, S. – Szikszai, Z. – Kertész, Zs. – Csepregi, Á. – Gönczy, S. – Rácz, B. (2021): Provenance Study of Silicic Stone Tools from Hajdúság (E Hungary) by Using PIXE and PIGE Techniques. International Obsidian Conference. A Virtual Event. April 30 through May 2, 2021

44. Lontai-Szilágyi Zs. – Oláh N. – Tóth N. M. – Gönczy S. (2021): Keresletelemzés a Magyarországról a kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében / Аналіз попиту серед туристів з Угорщини, які відвідують Берегівщину (Закарпатська область). Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2021. március 25–26.

45. Vince T. – Csoma Z. – Molnár D. I. – Gönczy S. (2021): A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében / Дослідження вмісту важких металів у поверхневих водах поблизу мужіївського золоторудного родовища. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2021. március 25–26.

46. Tarpai J. 2022: Az orosz-ukrán háború hatása a turizmus helyzetére Kárpátalján. In: VIDÉKI ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK – 2022, II. Nemzetközi Vidéki Örökség Konferencia – Az elmélet és a jó gyakorlat találkozása konferenciakötet, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, Рp. 146–152.

47. Tarpai J. 2022: A kárpátaljai fürdőkultúra aktuális helyzetképe. In: „Folytatás vagy újrakezdés a turizmusban” XII. Nemzetközi Turizmus Konferencia Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, Győr, Рp. 116–126.

48. Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.: Різноманітніст продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2020 р.: [матеріали конференції]. – Львів : ЛДУФК, 2020. – С. 201-204

49. Sass E. – Berghauer S.: Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól. In: Berghauer Sándor et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó (2020) 356 p. pp. 575-584. 10 p.

50. Фодор Д.Д. – Бергхауер О.О. – Товт А.А. – Олаг Н.К.: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк 15–16, 2019

51. Фодор Д. Д. – Товт А. А.: Туристична регіоналізація Закарпаття. In: Актуальні проблеми регіональних досліджень. Матеріали ІІ. міжнародної науково-практичної конференції. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Вежа-Друк, Луцьк, 2018 (pp. 46-50), ISBN 978-966-940-158-8, УДК 913(21):001.8(063)

52. Фодор Д. Д. – Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Південного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, 2018 (pp. 27-29), УДК 911.3:338.48-53(477)(062.55)

53. Фодор Д. Д. – Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Північно-західного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Туризм і рекреація: наука, освіта, практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачівський державний університет, Мукачеве, 2018 (pp. 135-138), УДК 338.48:91(043.2)

54.Фодор Д. Д. – Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Центрально-східного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України. Матеріали ІІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2018 (pp. 50-52), ISBN 978-617-7336-30-2, УДК 379.85:796.5(477)

55. Lorant Denes David – Csilla Molnar – Joanna Kosmaczewska – Gyula Fodor – Martin Zsarnoczky – Imre Varga – Zuzana Palencikova: Ecoenergy Tourism, Study Into Some Aspects of Relationship Between Use of Renewable Energy Resources and Sustainable Regional and Rural Development. In: Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Jelgava, May 2019 (pp. 1478-1483), DOI:10.22616/ERDev2019.18.N346 (Scopus), ISSN 1691-5976Link to the article: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N346.pdf

56. Molnár József: Módszerek a népesség elhelyezkedése, illetve a népsűrűség térképi ábrázolására – Kárpátalja példáján. In: Human geographical processes in East Central Europe: problems, tendencies and trends. International Geographical Conference. Selected papers. Ferenc Rákoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education– “RIK-U” LLC, Berehove–Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-12-4.147–155. old

57. Molnár József (Молнар Йосип): Географічні особливості міжетнічних шлюбів (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). In: «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи» (GTSNU). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прінт-Сервіс, Київ, 2018. ISBN 978-617-7069-75-8. pp. 100–102.

58. Машіка Г.В., Якоб (Олаг) Н.К.: Перспективи розвитку господарсько-туристичного потенціалу карпатського регіону // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево / Ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) таін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. – 536 с. ISBN 978-617-7495-20-7

59. Машіка Г.В., Олаг Н.К.: Специфіка розвитку винного туризму в Закарпатській області //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції” Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції”. Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – 253 с. – C.51-54.

60. Lontai-Szilágyi Zsuzsanna- Oláh Natália – Tóth Nikoletta Marianna – Gönczy Sándor: Keresletelemzés a Magyarországról a Kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében // Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2020. március 26–27. pp. 495-505.

61. Molnár D. István (2018): A nyelvi összetétel változása Kárpátalja területén 1880–1910 között. In: Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia szerk. MULTIKULTURALIZMUS ÉS DIVERZITÁS A 21. SZÁZADBAN. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2018. pp. 246-248.

62. Молнар Й.Й. – Молнар Д.С. – Дністрянський М.С: Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття. In. Регіон-2018. Стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 – 9 листопада 2018 р.). Харків, 2018. pp 316-320. ISBN 978-966-285-535-7

63. Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István, Gönczy Sándor: A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében [Дослідження вмісту важких металів у підземних водах поблизу териконів мужіївського золоторудного родовища]. In: Human Geographical Processesin East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. International Geographical Conference. Berehove, 2020. pp. 724–731.

64. Tarpai József: A kárpátaljai magyar közösség megmaradását szolgáló kulturális és turisztikai fejlesztések aktuális példái [Актуальні приклади культурних та туристичних програмів розвитку, які служать подальшому існуванню угорської громади Закарпаття]. // Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok tanulmánykötet – Ungvár, 2020. – 613–620 с.

Egyéb kiadványok / Інші видання

1. Molnár D. István, Kovács Elemér (2021): Csigaszug, Szentföld, Kis-Moszkva. Örökségünk. Kárpátaljai Hírmondó. XVII. évfolyam 1. (63.) szám, 2021. Tavasz. ISSN: 1787-0445

2. Закарпаття очима угорців. Путівник. Колективна монографія. Під ред.: Торпоі Йосип. – Берегове–Ужгород: ТОВ «Шарк», 2022. – 480 с.

3. Tarpai J. (szerk.) 2021: Kárpátalja magyar szemmel. Útikönyv. Shark Kft., Beregszász–Ungvár, 478 p. 

4. Berghauer Sándor – Fodor Gyula – Karmacsi Zoltán – Sass Enikő – Tóth Attila: Kárpátalja magyarlakta területeinek turisztikai helyzetfelmérése [Туристичне дослідження територій Закарпаття з угорським населенням]. Kutatási beszámoló. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács – Gáborprint, Beregszász, 2019, p. 66

5. Berghauer Sándor – Fodor Gyula – Gönczy Sándor – Karmacsi Zoltán – Lontai-Szilágyi Zsuzsanna – Sass Enikő – Tarpai József – Tóth Attila: A kárpátaljai magyarság turizmus-fejlesztési stratégiája [Стратегія розвитку туризму угорської спільноти Закарпаття]. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, 2019, p. 66

6. Sümegi P. ‑ Törőcsik T. ‑ Gönczy S. ‑ Papucs A. (2020): Paleohidrológia. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag). Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged. https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3358

7. Kárpátalja Kollégium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium (szerk.: Molnár Eleonóra és Espán Margaréta). II. Tanulmányok: Kárpátalja természeti viszonyai, különös tekintettel az alföldi részre. Kárpátalja népessége, különös tekintettel a magyarságra. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018. ISBN 978 615 5862 18 2. pp. 299–310.

8. Molnár József: Az angol nyelv ismerete Kárpátalján ‒ a 2001-es ukrajnai népszámlálás adatai alapján. In: Multiculturalism and Diversity in the 21st century. Book of Abstracts. „RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. ISBN 978-617-7692-09-5. pp. 249–253.

9. Molnár D. István: Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO könyvek. MTA TK Kisebbségkutató Intézet. Kalligram. Budapest, 2018. 180 p.

10. Molnár D. István – Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében III. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2018. P264. ISSN 2062-3712, ISSBN: 978-615-80462-6-8

11. Vince Tímea – Csoma Zoltán – Molnár D. István – Gönczy Sándor: A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre. “Tájak működése és arculata” című tanulmánykötet (szerk. Fazekas I. – Lázár I.) 2019. Debrecen – MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 452 p. ISBN 978-963-7064-39-5

12. Gönczy S. – Nagy T.: A Szernye-mocsár fejlődéstörténete és értékei. In.: Sümegi P. Törőcsik T. Gönczy S. Papucs A. (2020): Paleohidrológia. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag). Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 2019.

13. Pákozdi J. (szerk.) – Grimm B. – Karmacsi Z. – Kovács E. – Kovácsné Marton E. – Kurkó Gy. – Sztankóczy A. – Tarpai J.: Kárpátalja gasztrokalauz [Гастрономічний путівник Закарпаття]. // Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft. – Budapest, 2018, 162 с.

14. Tarpai József: A Kárpátaljai turisztikai program illeszkedése egyéb Kárpátalja területére vonatkozó fejlesztési stratégiákhoz, a kárpátaljai turizmus fejlesztésének belső és külső forrásai [Інтеграція Програми туризму Закарпаття з іншими стратегіями розвитку Закарпатської області, внутрішні та зовнішні джерела розвитку туризму Закарпаття]. // Berghauer S. – Sass E. (szerk.): A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési stratégiája. – Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, 2019. – 10–11, 17–21 с.

Módszertani kiadványok / Методичні видання

1. Gergely Lívia, Dr. Molnár József, Dr. Molnár D. István: Az éghajlattan alapjai. Éghajlati osztályozások. Módszertani útmutató gyakorlati (szemináriumi) foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022. / Лівія Гергей, Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.: Основи кліматології. Кліматичні класифікації. Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Берегове, 2022.

2. Papp Géza, Gergely Lívia, Oláh Natália, Dr. Molnár D. István: Földrajztanítás módszertana. Módszertani útmutató gyakorlati feladatok teljesítéséhez és a modulzáró dolgozatok megírásához. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022. / Гейзо Папп, Лівія Гергей, Наталія Олаг, Стефан Молнар Д.: Методика навчання географії. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Берегове, 2022.

3. Izsák Tibor, Gergely Lívia, Tóth Attila, Papp Géza: Ukrajna természeti földrajza. Módszertani útmutató Ukrajna természeti földrajza tantárgy gyakorlati és szemináriumi foglalkozásaihoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022. / Тібор Іжак, Лівія Гергей, Атілла Товт, Гейзо Папп: Фізична географія України. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з Фізичної географії України. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Берегове, 2022.

4. Gönczy S. – Berghauer S. – Tóth A. (2022): Geomorfológia. Módszertani útmutató elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 56. / Генці Ш. – Бергхауер О. – Товт А. (2022): Геоморфологія. Методичні вказівки до теоретичних та практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 56.

5. Gönczy S. – Izsák T. – Berghauer S. (2022): Geológia. Módszertani útmutató elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 150. / Генці Ш. – Іжак Т. – Бергхауер О. (2022): Геологія. Методичні вказівки до теоретичних та практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 150. 

6. Gönczy S. – Izsák T. – Berghauer S. (2022): Kontinensek és óceánok természeti földrajza. Módszertani útmutató gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 122. / Генці Ш. – Іжак Т. – Бергхауер О. (2022): Фізична географія матеріків та океанів. Методичні вказівки до практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 124.

7. Berghauer Sándor, Papp Géza, Tóth Attila, Oláh Natália: Turizmustörténet. Módszertani útmutató a gyakorlati feladatok teljesítéséhez és a modulzáró dolgozatok megírásához. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022. / Бергхауер О., Пап Г., Товт А., Олаг Н.: Історія туризму: методичні вказівки до практичних робіт та написання модульних робіт. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове.

8. Щука Г. (укл.): Виробнича (екскурсійна) практика: робоча програма та методичні рекомендації до її проведення. Берегове, 2021. – 50 с.

9. Щука Г.П. (укл): Менеджмент у туризмі: Курс лекцій. Берегове, 2021. – 236 с.

10. Щука Г., Олаг Н, (укл.): Менеджмент у туризмі: методичні вказівки до практичних (семінарських) робіт. Берегове, 2022. – 99 с.

11. Шука Г.П. (укл.): Менеджмент у туризмі: методичні рекомендації до самостійної роботи. Берегове, 2022. – 97 с.

13. Щука Г.П.: Подієвий туризм. Навчально-методичний посібник. Берегове, 2023, 171 с.

Forditások a középiskolák számára / Переклади для загальноосвітніх шкіл

1. Bojko V. M., Brajcsevszkij J. Sz., Jacenko B. P.: Földrajz (szabvány szint) [Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П.: Географія (рівень стандарту): Підручник для 10 класу]. – Tankönyv az általános rendszerű oktatási intézmények 10. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2018. – 256 p. ISBN 978-617-7663-12-5 УДК 911(075.3)

2. Pesztusko V. J., Uvarova H. S., Dovgan A. I.: Földrajz (szabvány szint) [Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.: Географія (рівень стандарту): Підручник для 11 класу закладів освіти]. – Tankönyv az általános középszintű oktatási intézmények 11. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2019. – 256 p. ISBN 978-617-7770-03-8 УДК 911(075.3)