Válogatás a tanszék oktatóinak tudományos és módszertani írásaiból

A Kárpát-medence földrajza (főszerk.: Dövényi Zoltán). 4.4. Kárpátalja (Izsák Tibor, Berghauer Sándor, Darcsi Karolina, Fodor Gyula, Frisnyák Sándor, Szamborovszkyné-Nagy Ibolya). MTA Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. ISBN 978 963 05 9281 9; ISSN 1787-4750. pp. 942–970.

Aubert Antal, Berghauer Sándor, Bognár Angéla, Gelányi Nóra, Gyuricza László, Márton Gergely: A Szovjetunió és utódállamai turizmusának területi különbségei. In: Dimenziók térben és időben. Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére. IDResearch Kft.Publikon Kiadó, Pécs, 2011. pp. 143–162.

Berghauer Sándor, Gyuricza László: Tourism as a possible land use form in Transcarpathia. In: The role of tourism in territorial development. IV. International Conference. October 7–8, Gheorgheni, Romania. Presa Universitara Clujeana, Babes–Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Geography, Gheorgheni University Extension, 2011. pp. 7–17.

Berghauer Sándor, Nagy Orsolya: Spatial Differentiation of Touristic Resources and Products in Transcarpathia. In:Географічна наука і практика: Виклики епохи. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2013.

Berghauer Sándor: A határmentiség és a turizmus sajátos összefüggései Kárpátalja magyarlakta területein. In: Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 4. szám, 2011. pp. 148–164.

Berghauer Sándor: A Munkácsi járás természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú kvantitatív értékelése. In: Limes, I. évfolyam. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–V. Pagyak Kiadója, Beregszász–Ungvár, 2014. pp. 153165.

Berghauer Sándor: Turizmus Kárpátalján. In: Modern Geográfia, 2010. 2. szám.https://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/nemzetkozi_turizmus/berghauer_sandor_2010_2.pdf.23 p.

Braun László, Csernicskó István, Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2010. ISBN 978-966-7966-91-1. 120 p.

Dnistrianskyy Мyroslav, Skliarska Оksana: Territorial–Political Differentiation of Ukraine: Forming Factors, Contradictions of Ethno-Cultural Relations, Prospects of Social Consolidation. In: Minority Studies, 2014, 17. pp. 149–161.

Dnistrianskyy Мyroslav, Berghauer Sándor, Fodor Gyula: Characteristics and Trends of Cultural Tourism in Transcarpathia. In: «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». Випуск 37, Частина І. ЧДТУ, Черкаси, 2014. ISSN 2306-4420. УДК 378.001.89:33/477.46(082). pp. 67–75.

Fodor Gyula, Csernicskó István: Language Policy and Minority Rights in Ukraine. In: Ukraine at Crossroads. Prospects of Ukraine’s Relations with the European Union and Hungary. CEU Center for EU Enlargement Studies, Hungarian Institute of International Affairs, Regional Branch of the National Institute of Strategic Studies in Uzhgorod, Ukraine, Polygraphcenter “LIRA”, Budapest – Uzhgorod, 2013. BBK 66.4(4УКР)’6+66.4(4УГО)’6; ISBN 978-617-596-097-4. pp. 52–60.

Fodor Gyula, Molnár D. István, Kurucz Lajos: The Industrial Sector of Transcarpathia and Its Comparison With the Northern Great Plain Region of Hungary. In: Revista Română de Geografie Politică, Year XIV, no. 2, 2012. (Article no. 142108-253), ISSN 1454-2749, E-ISSN 2065-1619. pp. 219–231.

Fodor Gyula: A humán erőforrások állapota és a nemzetiségek közötti viszony Kárpátalján. In: Institutum Geographiae Universitatis Debreceniensis. Studia Geographica 27. Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, Debrecen, 2012. ISBN 978 963 318 233 8. pp. 139–147.

Fodor Gyula: A kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás kezdetei és jelenlegi helyzete. In: Tanár Úrnak tisztelettel. 56 tanulmány Dr. Korompay Gábor 70. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. pp. 329–336.

Fodor Gyula: Changes in the Attraction Zone of the Ferenc Rákóczi II Trans-carpathian Hungarian College. In: Cross-border Partnership With Special Regard to the Hungarian–Romanian–Ukrainian Tripartite Border. University of Debrecen Press–University of Oradea Press, 2010. ISBN 978-963-473-145-7 (University of Debrecen Press), ISBN 978-606-10-0153-8 (Editura Universităţii din Oradea). pp. 95–102.

Fodor Gyula: Interethnic Relationships in Europe. In: Географічна наука і практика: виклики епохи, Том перший.Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2013. УДК [910+911] (06); ББК 26.8я5+20.1я5. pp. 206–209.

Fodor Gyula: Kárpátalja humán erőforrásainak jelenlegi helyzete. In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, I. kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2012. ISBN 978-617-596-066-0. pp. 253260.

Fodor Gyula: Kárpátalja iparföldrajzának változásai az ezredforduló óta eltelt időszakban. In: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében. Magyar Regionális Tudományi Társaság, Pécs, 2006. ISBN 978-963-9052-68-0. pp. 110–123.

Gönczy Sándor, Dobosi Gábor, Kozák Miklós, Papp István: Kárpátalja magmás képződményeinek geokémiai megkutatottsága. In: Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig, 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 2014. ISBN:978-963-782-997-3. pp. 3437.

Gönczy Sándor, Ésik Zsuzsanna: Kőzetgenetikai egységek kialakításának lehetőségei klaszteranalízissel egy kárpátaljai vulkáni terület példáján. In: Limes, I. évfolyam. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–V. Pagyak Kiadója, Beregszász–Ungvár, 2014. pp. 8795.

Gönczy Sándor, McIntosh Richard William: Petrology of the andesite outcrop in Bányafalu (Transcarpathia, Ukraine).In: Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. Geology, Geomorphology, Physical Geography Series. Debrecen, 2010. pp. 31–41.

Gönczy Sándor: Vulkanológiai és petrográfiai vizsgálatok az erdőpataki kőbányában (Kárpátalja). In: Acta Beregsasiensis, VII. évfolyam, 2. kötet. II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2008. pp. 121–143.

Izsák Tibor: Kárpátalja demográfiai képe 1900-ban (az 1900. évi népszámlálási adatok alapján, Kárpátalja jelenkori közigazgatási és területi határain belül). In: Acta Beregsasiensis 2001, 2. szám Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2001. pp. 127–134.

Izsák Tibor: The change of the average monthly precipitation rates in Beregszász between 1947 and 2009. In: Acta Beregsasiensis, XI. évfolyam, 2. kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2012. ISBN 978-966-2595-29-1. pp. 167–170.

Izsák Tibor: The effect of human work on the environment in the delta of river Borzsa, the right-side branch of the Tisza. In: Acta Beregsasiensis, IX. évfolyam, 1. kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2010. ISBN 978-966-7966-89-8. pp. 233–239.

Karácsonyi Dávid, Kocsis Károly, Kovály Katalin, Molnár József, Póti László: East–West dichotomy and political conflictin Ukraine – Was Huntington right? In: Hungarian Geographical Bulletin 63 (2). 2014. pp. 99–134.

Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra (főszerk.: Fedinec Csilla, Vehes Mikola; szerkesztőbiz.: Csernicskó István, Oficinszkij Román, Osztapec Jurij, Szarka László, Tokar Marian). IV.5. fejezet: Demográfia, Kárpátalja népességének etnikai arculata; népesedéspolitika, vándormozgalom, munkaerő migráció (Molnár József, Molnár D. István). Argumentum, Budapest, 2010. pp. 422–441.

Kárpátalja. Szerzők: Baranyi Béla (szerk.), Berghauer Sándor, Brenzovics László, Csoma Zoltán, Dancs László, Darcsi Karolina, Filepné Nagy Éva, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Gulyás László, Izsák Tibor, Jakab Lajos, Kész Barnabás, Kiss Éva, Kohut Erzsébet, Molnár D. István, Molnár József, Orosz Ildikó, Zseliczky István. MTA Regionális Kutatások Központja–Dialóg Campus Kiadó, Pécs–Budapest, 2009. ISBN 963 9052 33 7 Ö. 540 p.

McIntosh Richard William, Plásztán József, Radnai Gábor, Gönczy Sándor, Szepesi János, Kozák Miklós: Védendő geológiai értékek a Tokaji-Nagyhegyen. In: Calandrella, Hortobágyi Nemzeti Park ismeretterjesztő folyóirata. 2012. pp. 5172.

Mika János, Molnár József, Tar Károly: Effects of macro-circulation on local climatic conditions of plant development.In: Physics and Chemistry of the Earth 30. 2005. pp. 135–141.

Molnár D. István: Kárpátalja magyar lakosságának térbeli átrendeződése a csehszlovák időszakban. In: Acta Academiae Beregsasiensis XIII. évfolyam, 1. kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2014. ISSN 2310-1954. pp. 33–47.

Molnár József, Izsák Tibor: Trendek és töréspontok a léghőmérséklet kárpátaljai idősoraiban. In: Légkör. 56. évfolyam 2011/2. szám. Országos Meteorológiai Szolgálat–Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest, 2012. ISSN 0 1333666. pp. 49–54.

Molnár József, Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász, 2005. 120 p.

Radvánszky Bertalan, Izsák Tibor: Az Ős-Tisza hordalékkúpja a Huszti-kapu előterében. In: Acta Beregsasiensis, V. évfolyam, 2. kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2006. ISBN 966-7966-46-2. pp. 135–149.

Radvánszky Bertalan, Izsák Tibor: Gátszakadások okai és tanulságai Mezővárinál (Felső-Tisza). In: Védelem. Katasztrófavédelmi Szemle. 21. évfolyam, 5. szám. Budapest, 2014. ISSN 2064-1559. pp. 5–8.

Süli-Zakar István, Molnár D.István: Basic Study of the Transborder Cooperation on the Carpathian CBC Macroregion.In: Geopolitics of Ukraine. Vol 9, no. 4/2012. ISSN 2078-1431. pp. 102–124.

Szabó György, Vince Tímea, Bessenyei Éva: Study of the Factors Influencing the Shallow Groundwater Quality in Two Settlements with Different Characteristics. In: Water Quality Monitoring and Assessement. InTech Open Access Publisher, Rijeka, 2012. pp. 407428.

Vince Tímea, Csoma Zoltán, Szabó György: Beregszász talajainak állapota. A talajok fizikai-kémiai tulajdonságai és módosulásuk a használat függvényében. In: Limes, I. évfolyam. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–V. Pagyak Kiadója, Beregszász–Ungvár, 2014. pp. 97102.

Vince Tímea, Szabó György, Csoma Zoltán, Sándor Gábor, Szabó Szilárd: The spatial distribution pattern of heavy metal concentrations in urban soils – a study of anthropogenic effects in Berehove, Ukraine. In: Central European Journal of Geosciences, Volume 6 (3). 2014. pp. 330343.

Бергхауер Олександр, Іжак Тібор: Особливі туристичні явища та процеси українсько-угорських прикордонних територій. In: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання 20–21 березня 2014 року, м. Черкаси. Друк. ФОП Чабаненко, м. Черкаси, 2014. ISBN 978-966-493-801-0, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433. pp. 69–72.

Бергхауер Олександр: Прикордонне розташування і туризм. Шоп-туризм на Закарпатті. In: Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ. Міжнародної конференції. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2009. pp. 14–18.

Дністрянська Наталія, Дністрянський Мирослав: Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: Монографія. ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2013. 198 p.

Дністрянський Мирослав: Етногеографія України. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2008. 232 p.

Дністрянський Мирослав: Проблема реформування адміністративно-територіального устрою України: реальні потреби та політична кон’юнктура. In: Közös horizont. Válogatás a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara és a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak tanulmányaiból. PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2011. pp. 9–15.

Дністрянський Мирослав: Регіональна диференціація демографічного розвитку України: чинники формування, параметри та тенденції. In: Acta Beregsasiensis, IX.évfolyam, 1 kötet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola–PoliPrint Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2010. pp. 87–91.

Дністрянський Мирослав: Суспільно-географічне макрорайонуання України: нові методологічні підходи і пропозиції. In: Limes, Т. 1. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ–Видавництво В. Падяка, Берегово–Ужгород, 2014. pp. 11–21.

Дністрянський Мирослав: Тренди мовної асиміляції етнічних росіян та українців за регіонами України. In:Соціально-географічні виклики у Центрально-Східній Європі на поч. ХХІ ст. Матеріали міжнародної наукової конференції. Берегово, 2012. pp. 17–22.

Закарпаття 1919–2009: історія, політика, культура (ред.: Фединець Чілла, Вегеш Микола; редколег.: Ю.Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко). Розділ IV.5: Демографія та етнічна структура населення Закарпаття: демографічна політика, міграція, трудова міграція (Молнар Йосип, Молнар Д. Стефан). Вид. «Ліра», Ужгород, 2010. pp. 483–504.

Молнар Йосип, Молнар Д. Стефан: Народжуваність на Закарпатті за останні роки: тенденції покращення та географічні особливості. In: Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття. Збірник матеріалів Міжнародної наукової географічної конференції. Том І. Поліграфцентр «Ліра»–Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Ужгород–Берегово, 2012. ISBN 978-617-596-066-0. pp. 324–331.

Молнар Йосип: Смертність населення Закарпатської області за останні роки. In: Географічна наука і практика: виклики епохи. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Том І. Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 2013. pp. 253–257.

Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010. (Автори-упорядники: М. Вегеш,С. МолнарД., Й. Молнар, Ю. Остапець, Р. Офіцинський, М. Токар, Ч. Фединець та С. Черничко / A kötet összeállítói: Vehes Mikola, Molnár D. István, Molnár József, Osztapec Jurij, Oficinszkij Román, Tokar Marian, Fedinec Csilla, Csernicskó István). Studia Regionalistica 3. Видавництво «Говерла», Ужгород / Hoverla Kiadó, Ungvár, 2011. 312 p.