Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II здобув міжнародний сертифікат про акредитацію

Декілька днів тому Чейпе Валерія, голова Угорської акредитаційної комісії вищих навчальних закладів передала Ільдіці Орос та Степану Черничко офіційний документ, який підтверджує факт набуття Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці II статусу акредитованого вищого навчального закладу. Про визначну подію ми розпитали у ректора закладу, Степана Черничко.

Перш за все, дозвольте поцікавитися: яке значення для Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ має отримання інституційної акредитацію? Взагалі, що розуміють під цим терміном?

Інституційна акредитація – це оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти, тобто визначення того, наскільки налагоджені внутрішні процеси задля забезпечення належного рівня освіти у тому чи іншому університеті чи інституті.

Це означає, що у рамках розгляду заяви на отримання акредитації уповноважений орган, установа чи органи влади оцінють докладені зусилля того чи іншого вищого навчального заклад задля того, щоб його діяльність  за можливості відповідала  найвищим стандартам у галузі науки та освіти. Також в ході акредитації оцінюється, чи відповідає діяльність університету, інституту міжнародним вимогам, у нашому ж випадку європейським.

Інститут отримав міжнародний сертифікат про акредитацію від Угорської акредитаційної комісії вищих навчальних закладів. Чому саме від неї?

Угорська акредитаційна комісія вищих навчальних закладів – зовнішній, незалежний, прфесійний орган, створений з метою оцінювання якості навчального процесу, наукових досліджень, художньо-творчої діяльності вищого навчального закладу, а також задля забезпечення функціонування системи внутрішьої якості дотримання котролю за цими процесами. Акредаційний орган є надзвичайно компетентним у питаннях оцінювання і на присвоєння квасифікації вищих навчальних закладів. Відповідно до рішення № 554-р Уряду України від 10 червня 2019 року, орган «Hungarian Accreditation Committee», тобто Угорська акредитаційна комісія вищих навчальних закладів має право оцінювати діяльність вищих навчальних закладів, які функціонують на території України, та присвоювати їм відповідну класифікацію.

Угорщина є членом Європейського Союзу, тож вищі навчальні заклади Угорщини безсумнівно мають вищі рейтинги на міжнародній арені, ніж українські заклади освіти України (детальніше про це див). Наш заклад прагне наслідувати приклад тих представників вищої освіти, хто посідає визначні місця у міжнародних рейтингах. Для Угорської акредитаційної високий рівень вищих учбових закладів Угорщини комісії не новизна. Акредитаційний орган здійснює оцінування згідно аспектів і вимог Європейського союзу. Тож, ми вирішили укласти угоду про зовнішню кваліфікацію інституту саме з Угорською акредитаційною комісією вищих навчальних закладів.

Які критерії враховувалися під час оцінювання інституту?

Європейські вищі навчальні заклади ведуть свою діяльність, керуючись загальноприйнятимии стандартами якості у галузі освіти, укладеними на основі англомовного документу „Standards and Guidelines for Quality Assuranceinthe European Higher Education Area” (текст документу угорською – „Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei”, українською –  „Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти”, скорочено – ESG). У рамках інституційної акредитаціїі оцінювання деяких навчальних програм проводилося на підставі критеріїв якості, перелік яких визначено в ESG. Оцінюючи діяльність інституту, комісія також керувалася критеріями ESG.

Який вплив матиме для інституту той факт визнання закладу акредитованим?

Виданий документ свідчить про те, що освітня, наукова та інші діяльності  Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ відповідають європейським стандартам, визначеним в ESG, а внутрішня система забезпечення якості освіти інституту та функціонування цієї системи не суперечить вимогам щодо якості освіти, що застосовуються до європейських вищих навчальних закладів.

Отже, інституційна акредитація по суті є оцінкою якості освіти?

З певної точки зору, так. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ – чи не єдиний вищий навчальний заклад України, якій незалежний професійний орган країни-члена ЄС видав сертифікат про акредитації. Я переконаний, що отримання сертифікату – показник того, що життя інституту зміниться.

Зовнішній контроль якості – це такий собі тест. Коли зважилися його пройти, хотіли оцінити свій рівень якості освіти. Ми хотіли знати: чи вдалося за останні 25 років завдяки сумлінній праці викладачів та працівників досягти рівня, що відповідає європейському стандарту. Підтвердженням цього є присвоєння акредитації. Наш заклад відповідає вимогам якості, викладених в ESG, а сертифікат доказом того, що ми є невід’ємною частиною європейського простору вищої освіти.

Чи отримає інститут яку-небудь практичну користь від цієї акредитації? Чи визнає цей документ Україна?

У цьому плані все набагато суперечливіше. У статті 25 Закону «Про вищу освіту» згадується інституційна акредитація, однак у пункті 8 статті 25 вже йдеться про те, що іноземні сертифікати про акредитацію державою визнаються лише при оцінюванні  деяких навчальних програм, а не діяльність цілих закладів. Отже, Україна визнає лише акредитацію окремих спеціальностей, навчальних програм (про це свідчить рішення на сайті Агенства із забезпечення якості вищої освіти України), але не визнає інституційну акредитацію, проведену акредитаційною комісією іноземної країни.

В чому причина?

Не можу сказати напевно, але така поведінка України, яка прагне стати частиною ЄС, швидше за все зумовлена тим, що вищий навчальний заклад, який має інституційну акредитацію, має право у межах своїх повноважень, тобто без залучення державних органів, оцінювати або акредитувати власні навчальні програми.

Визнання міжнародної інституційної акредитації в цьому випадку означало б, що держава втратила контроль над професійною діяльністю університетів, з іншого боку це призвело б до величезних фінансових втрат, оскільки офіційна плата за акредитацію однієї навчальної програми в Україні коштує приблизно стільки ж, скільки інститут заплатив за оцінку якості цілого закладу вповноваженому агенству країни-члена ЄС.

В Україні інституційна акредитація, проведена іноземною державою, не визнається навіть незважаючи на те, що всі дії вказують на те, що система зовнішньої кваліфікації вищої освіти в Європі змінює наратив оцінювання окремих навчальних програм на оцінювання вищих навчальних закладів в цілому.

З огляду на наведене вище рішення є цілком логічним та обґрунтованим. Тож у випадку, якщо одна кафедра або навчальний план, розроблений університетом, відповідає критеріям якості, то це ще не значить, що весь начальний заклад може претендувати на акредитацію такого ж рівня.

Однак якщо Україна і справді прагне стати членом Європейського союзу, то не вона може заплющити очі, а повинна дотримуватися критерів та процесів забезпечення якості вищих навчальних закладів Європи.

Тож, сертифікат про акредитацію інституту в Україні практично не має ніякого значення?

Не зовсім. Сертифікат свідчить про те, що внутрішня система забезпечення якості освіти інституту відповідає критеріям і вимогам ESG. Отже, сертифікат, виданий Угорською акредитаційною комісією вищих навчальних закладів, є доказом того, що Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ проводить якісну роботу, а це – з професійної точки зору – однозначно зміцнює наші позиції, як закладу вищої освіти на теренах України.

В Україні майже немає жодного університету чи інституту, якій би акредаційний орган України присвоїв би інституційну акредитацію. Інститут – єдиний вищий навчальний заклад країни, який отримав інституційну акредитацію, видану міжнародно визнаним  агенством держави-члена ЄС. А це вже має неабияке значення.

На Вашу думку, чи варто розслабитися і просто насолоджуватися тим, що інститут зумів досягти таких прекрасних результатів?

Ніяк ні! Оцінку якості освіти потрібно проводити систематично. До прикладу, наш акредитаційний сертифікат дійсний до квітня 2027 року. Тоді акредитаційний орган знову перевірятиме, чи зміг інститут зберегти рівень, чи зміг розвиватися і робити відповідні кроки задля саморозвитку. Аби забезпечити належну якість та покращувати їх індекатори ми повинні докласти чимало зусиль.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar