Tanszéki beszámoló 2020/2021

Beszámoló a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkájáról
a 2020/21-es tanévben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke a 2020/21-es tanévben a jóváhagyott munkaterv alapján végezte a tevékenységét. A tanszéken 16 főállású (köztük egy a tudományok doktora, professzor, 10 a tudományok kandidátusa, illetve PhD) és 6 másodállású (köztük kettő a tudományok doktora, illetve professzor) oktató, valamint egy laboráns dolgozott. A Földtudományi és Turizmus Tanszék kibocsátó a földrajz és a turizmus szakon, amelyeken idén 6, illetve 12 hallgató szerzett BSc fokozatú oklevelet. A hallgatók száma a két szakon a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében 98 volt, az alábbi megoszlásban:

Évfolyam Földrajz szakos Turizmus szakos
nappali tagozatos levelező tagozatos nappali tagozatos levelező tagozatos
I 7 4 13 6
II 7 1 10 9
III 5 2 13 1
IV 6 0 5 9
Összesen 25 7 41 25

Munkatársaink folyamatosan tökéletesítik a tudományos és didaktikai felkészültségüket. Ennek részeként a múlt tanévben szerzett docensi oklevelet Molnár József, valamint hagyta jóvá Gönczy Sándor, Berghauer Sándor és Fodor Gyula ez irányú kérelmét a Tudományos Tanács. 2020-ban Gönczy Sándort a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács „A kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” oklevélben részesítette.

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet folytatnak. Ez a tárgyévben is zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi, illetve turisztikai feltárására irányult, és a következő tematikák köré csoportosult:

 • Kárpátalja demogeográfiai viszonyai;
 • Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza;
 • Környezetvédelmi problémák megyénk településein;
 • A turizmus kárpátaljai adottságai és sajátosságai.

A kutatási eredményeiket a tanszék oktatói az elmúlt tanévben

 • 36 tudományos folyóiratban közölt cikkben,
 • 44 konferencia kiadványban közölt cikkben,
 • 9 monográfiában,
 • 15 oktatási segédanyagban,
 • 53 konferencia előadásban (közülük 47 – nemzetközi tudományos konferencián lett prezentálva)

mutatták be.

A Földtudományi és Turizmus Tanszék szervezésében a 2020/21-es tanévben az alábbi rendezvényekre került sor:

 • február 22. – az Idegenvezetők Világnapjának méltatása felkért vendégelőadó részvételével lebonyolított rendezvény keretében.
 • március 25–26. – Nemzetközi Földrajzi Konferencia a járványügyi intézkedések miatt online üzemmódban. 9 szekcióban 80 előadó, 166 résztvevő, 5 országból.
 • május 22. – részvétel a magyar iskolák számára szervezett földrajzi és környezetismereti tanulmányi verseny megszervezésében (a KMPSZ-szel karöltve).

Az említetteken kívül tanszékünk oktatói és hallgatói részt vettek a főiskola intézményi szintű rendezvényein és kiemelt eseményein.

Hallgatóink nagy számban (10 fővel) és eredményesen képviselték tanszékünket a 2021. május 14-én megrendezett XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. A Földrajz Szekcióban Tóth Lídia (témavezetője Dr. Molnár József), az 1., Bogáthy Eszter (témavezetője Dr. Molnár József) a 2., Kukri Regina-Natália (témavezetője Dr. Vince Tímea) a 3. helyet szerezte meg. A Turizmus Szekcióban az 1. helyezett Kovács Júlia lett (témavezetője Dr. Sass Enikő), a 2. Simon Dominika (témavezetője Dr. Berghauer Sándor) a 3. pedig Kiss Emese Erzsébet (témavezetője Oláh Natália).

Végzőseink sikeresen szerepeltek a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián: a Fizika Földtudományok és Matematika Szekció (Szegedi Tudományegyetem, 2021. április 6–9.) Általános Társadalomföldrajz, Szociálgeográfia Tagozatában Oroszi Dóra II. helyezést ért el, A Környezettudomány Földtudományi Alkalmazása Tagozatban Tóth Olívia a Magyar Földrajzi Társaság jutalmát kapta.

Ezen kívül hallgatóink a záruló tanévben Lvivben (Csernyák Diana és Szurnyák Klaudia), Munkácson (Lévay Evelin Erzsébet) és Krivij Rihben (Kuzma Erik) megrendezett nemzetközi konferenciákon képviselték intézményünket a tanáraikkal együtt.

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek alapját összességében 6 tanterem, a tanszéki oktatói szoba, valamint – a múlt tanévtől – a „Rákóczi-tours” Turisztikai Információs Központ képezték. A tanszék kibővült számítógép és irodatechnika parkját 9 asztali gép, 5 laptop, 7 kivetítő, 4 nyomtató, illetve fénymásoló alkotta.

A „Rákóczi-tours” Turisztikai Információs Központ a 2020/21-es tanév elején lett létrehozva tanszékünk bázisán. A Központ szervezői, oktatói, tudományos, módszertani és ismeretterjesztő tevékenységi köréből a szakmai gyakorlatok szervezésébe való bekapcsolódást, valamint a Főiskolát bemutató idegenvezetés kidolgozását érdemes kiemelni.

Az oktatómunkát és a tudományos ismeretterjesztést egyaránt szolgálja a főiskola Ásvány- és Kőzettára, amely több mint 1400 tételt tartalmaz és folyamatosan bővül. A tantermek egyikében kapott helyet a Barkáts Jenő Ásványkiállítás, amely jelenleg közel 1600 exponátumot tartalmaz. Jelentős fejlődésen ment keresztül a turizmus képzés bázisát alkotó 2 szaktanterem felszereltsége is.

A tanszéki kutatómunkának érezhető lendületet adtak a 2017-ben és 2019-ben üzembe helyezett drónok, amelyek a megfelelő szoftveres háttérrel a nagyléptékű és -pontosságú felszíni vizsgálatokat szolgálják. 2019 tavaszán a műszerpark röntgendifraktométerrel és voltaméterrel bővült, így újabb távlatok nyíltak a talaj- és vízszennyeződés vizsgálata terén is.

Összességében, a tanszék munkáját az elmúlt tanévben eredményesnek minősíthetjük, a főiskolai vezetés ehhez nyújtott sokoldalú és hathatós támogatását pedig ezúton is köszönjük!

Beregszász, 2021. szeptember 6.

Molnár József
tanszékvezető