Magyar szakos hallgatók a Magyar Nemzeti Helynévtár adatbázisépítő táborában

2022 elején indult a Magyar Nemzeti Helynévtár Program a Debreceni Egyetem koordinálásában, melynek célja egy Kárpát-medencei kutatható helynév-adatbázis létrehozása. A programhoz már kezdetekkor csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke is. A háború sújtotta Ukrajna nehézségei ellenére 2022 őszén Kárpátalján, a Rákóczi-főiskolán is elindult a készülő helynévtár adatgyűjtésére felkészítő Bevezetés a helynévkutatásba című alapozó kurzus. A kurzuson résztvevő hallgatók megismerkedtek a magyar helynévkutatás történetével, illetve elsajátították az alapvető névtani szakterminológiát és kutatásmódszertant.

Hoffmann István, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professzora, aki egyben Magyar Nemzeti Helynévtár kutatócsoport vezetője, a kárpátaljai hallgatók számára is felajánlotta a Magyar Nemzeti Helynévtár adatbázisépítő táborában való részvétel lehetőségét, melyet a Debreceni Egyetem bázisán 2023. február 06–10. között rendeztek meg. Az adatbázisépítő táborba mind az anyaországból, mind pedig a határon túli régiókból érkeztek hallgatók, fiatal kutatók. Főiskolánkról Bíró Bernadett, másodéves magiszteri, illetve Barkaszi Kamilla, másodéves alapképzésen tanuló magyar szakos hallgatók vettek részt a felkészítő táborban.

S hogy milyen volt a tábor hangulata?

Barkaszi Kamilla: „Nekem nagyon megtetszett a Karmacsi Zoltán által vezetett Bevezetés a helynévkutatásba című kurzus keretein belül ez a tudományterület. Örömmel hallottam, amikor lehetőség nyílt eljönni Debrecenbe. Itt teljesen új volt minden, de izgatottan vártam, hogy mivel tudom segíteni a csapatot, ezáltal fejlesztve ismereteimet.”

Bíró Bernadett: „Tanulmányi éveim alatt találkoztam és foglalkoztam nevek gyűjtésével, de azok személynevek voltak. Késztetést éreztem arra, hogy a tulajdonnevek másik nagy csoportjának kutatási módszereivel is megismerkedjek. Ez a program jó lehetőség volt arra, hogy bővítsem ismereteimet, akár későbbiekben komolyabban ezzel foglalkozzak.”

This slideshow requires JavaScript.

A Magyar Nemzeti Helynévtár Program előreláthatólag tíz éven keresztül zajlik majd, és több millió helynévadat kerül ez idő alatt felgyűjtésre szerte a Kárpát-medencében, ami azt jelenti, hogy nagyon sok vállalkozó szellemű fiatalt hoz össze egy cél elérésének érdekében. A vegyes csoportösszetétel ellenére a munka nagyon jó hangulatban és baráti légkörben folyt. Az élmények és tapasztalatok mellett a résztvevők felhasználható tudásra tettek szert, s nemcsak adatbázisokat, hanem baráti és szakmai kapcsolatokat építettek.

Bíró Bernadett,
magyar nyelv és irodalom szakos hallgató