Erasmus+ pályázati felhívás partnerországban – Magyarországon – megvalósuló oktatási célú mobilitásra (STA) a 2021/2022-es tanév második félévében (KA107)

I. A pályázat célja:lehetőség biztosítása meghatározott oktatási területhez kötődő oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Eötvös József Főiskolán (Baja, Magyarország).

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások:

– 2 oktatási mobilitás (STA), az intézményközi szerződések által meghatározott oktatási területeken, az alábbi szakiránynak és intézetnek megfelelően:

Gazdálkodás és menedzsment alapszak – Eötvös József Főiskola, Gazdálkodási Intézet.

II. Ösztöndíj

A nyertes pályázók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele (nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a résztvevő a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban).

III. A mobilitások megvalósításának periódusa, időtartama

Jelen pályázat keretében 2021. április 1. és 2022. június 30. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem foglalhat magába zero grantos napo(ka)t. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei

Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Magyarországon van.

A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is, valamint szükséges a magyar vagy angol nyelvtudás a fogadó intézet oktatási nyelvének megfelelően.

Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.

Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterület alapképzésén tevékenykedik. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.

Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet.

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a tanszéki Erasmus+ koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

  1. Kitöltött pályázati űrlap a tanszékvezető (adott pozícióval rendelkező esetében egyéb felettes személy) jóváhagyásával (1. sz. melléklet).
  2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy angolul).
  3. Angol nyelven kitöltött, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes által is aláírt, a megpályázott helynek megfelelő típusú Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, 2. sz. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni.
  4. (Opcionális) Tudományos fokozat, tudományos cím megléte.
  5. (Opcionális) Angol nyelvtudás igazolása.
  6. (Opcionális) Igazolás arról, hogy korábban már részt vett az Erasmus+ programban.

 A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

  1. melléklet: KA107 2021/2022 STA Pályázati űrlap
  2. melléklet: KA107 STA Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás, a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– angol nyelvtudás;

– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);

– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb felsőoktatási feladatokban;

– a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő.

– tudományos fokozat, tudományos cím megléte.

VII. Leadási határidő: 2021. december 20. hétfő, déli 12 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül közöljük.

A jelentkezést benyújtani a tanszéki Erasmus+ koordinátornál lehet.

Beregszász, 2021. november 22.