Erasmus+ pályázati felhívás partnerországban – Romániában – megvalósuló oktatási célú mobilitásra a 2022/2023-as tanév első félévében (KA107)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév első félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások:

 • három oktatási mobilitás a 0521 Environmental sciences, 0532 Earth sciences tudományterületekhez kötődően, helyszíne a Kolozsvári Kar;
 • egy oktatási mobilitás a 0541 Mathematics tudományterülethez kötődően, helyszíne a Csíkszeredai Kar;
 • egy oktatási mobilitás a 041 Business and administration tudományterülethez kötődően, helyszíne a Csíkszeredai Kar;
 • egy oktatási mobilitás a 1015 Travel, tourism and leisure tudományterülethez kötődően, helyszíne a Csíkszeredai Kar.

 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele.

 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama

Jelen pályázat keretében 2022. október 17. és 2022. november 25. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő munkanap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Romániában van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületek valamelyikén tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet.

 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 • Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 • Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni.

 

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

 Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

 

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő.

 

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2022. szeptember 26. hétfőtől 2022. október 07. péntek déli 12 óráig.

Jelentkezni a tanszéki mobilitási koordinátoroknál lehet.

 

Beregszász, 2022. szeptember 21.