Oktatói mobilitás


Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) a 2023/2024-es tanév második félévében (KA171)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen a 2023/2024-es tanév második félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások: egy oktatási mobilitás a 0521 Environmental sciences tudományterületez kötődően, a mobilitás helyszíne a Kolozsvári Kar. 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 vagy 210 EUR/fő, az utazás módjától függően.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele. 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama

Jelen pályázat keretében a Kolozsvári Karon 2024. április 15. – május 26. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 10 egymást követő nap és 13 tanítási óra, a mobilitás nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni. 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Romániában van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületen tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet. 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 2. Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni. 

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő.

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. március 27., szerdától 2024. április 05., péntek déli 12 óráig.

Jelentkezni a Tanszék mobilitási koordinátoránál, Sass Enikőnél lehet.

Beregszász, 2024. március 26.


Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) a 2024/2025-ös tanév első félévében (KA171)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2024/2025-ös tanév első félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások: négy oktatási mobilitás a 0532 Earth Sciences tudományterülethez kötődően, a mobilitás helyszíne a Regionális Tudományi Tanszék. 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 vagy 210 EUR/fő, az utazás módjától függően.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele. 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama 

Jelen pályázat keretében a Regionális Tudományi Tanszéken 2024. október 21. – december 6. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni. 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Magyarországon van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületen tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet. 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 2. Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni. 

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

 Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő (minimum 2 év oktatói munkakörben).

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. április 2., keddtől 2024. április 15., hétfő déli 12 óráig.

Jelentkezni a Földrajz és Turizmus Tanszék mobilitási koordinátoránál, Sass Enikőnél lehet.

Beregszász, 2024. március 28.


Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) a 2024/2025-ös tanév első félévében (KA171)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül az Eötvös Loránd Tudományegyetemena 2024/2025-ös tanév első félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások: kettő oktatási mobilitás a 0222 History and archaeology  tudományterülethez kötődően, a mobilitás helyszíne az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék. 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 vagy 210 EUR/fő, az utazás módjától függően.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele. 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama 

Jelen pályázat keretében az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 2024. szeptember 16. – november 30. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni. 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Magyarországon van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületen tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet. 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 2. Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni. 

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő (minimum 2 év oktatói munkakörben).

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. április 2., keddtől 2024. április 22., hétfő déli 12 óráig.

Jelentkezni a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék mobilitási koordinátoránál, Molnár Ferencnél lehet.

Beregszász, 2024. április 2.


Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) a 2023/2024-es tanév második félévében (KA171)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül a Selye János Egyetemena 2023/2024-es tanév második félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások: két oktatási mobilitás a Pedagógiai tudományterületez kötődően, a mobilitás helyszíne a Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszéke (Komárom). 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 vagy 210 EUR/fő, az utazás módjától függően.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele. 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama

Jelen pályázat keretében a Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszéken (Komárom) 2024. április 15. – május 26. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni. 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Szlovákiában van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületen tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet. 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 2. Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet)A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni. 

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő.

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. április 02., keddtől 2024. április 08., hétfő déli 12 óráig.

Jelentkezni a Tanszék mobilitási koordinátoránál, Csopák Évánál lehet.

 

Beregszász, 2024. március 28.


Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) a 2024/2025-ös tanév első félévében (KA171)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási mobilitási tevékenység (STA) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a 2024/2025-ös tanév első félévében.

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások: egy oktatói mobilitás a 0312 Political Sciences and International Relations, illetve egy oktatói mobilitás a 0110 Education (teacher of history)  tudományterülethez kötődően, a mobilitás helyszíne a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. 

II. Ösztöndíj 

A nyertes pályázó a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesül, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 vagy 210 EUR/fő, az utazás módjától függően.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele. 

III. A mobilitás megvalósításának formája, periódusa, időtartama 

Jelen pályázat keretében a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2024. szeptember 1. – november 30. periódusban megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni, a mobilitás kizárólag fizikai mobilitás lehet, azaz személyes jelenlétet feltételez a fogadó intézményben, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (személyes, online, hibrid). A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 7 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem egészíthető ki zero grantos napokkal. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni. 

IV. A pályázás feltételei

 1. Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Magyarországon van.
 2. A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.
 3. Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
 4. Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületen tevékenykedik, valamint rendelkezik ukrán állampolgársággal, és van/lesz a megpályázott mobilitás teljes idejére érvényes biometrikus ukrán útlevele.
 5. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
 6. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet. 

V. Pályázati dokumentumok 

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (kérjük az útlevélben szereplő névvel kitölteni!):

 1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a rektor jóváhagyásával (I. sz. melléklet).
 2. Angol nyelven kitöltött, az illetékes felettes által is aláírt Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. sz. melléklet)A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni. 
 3. Szakmai önéletrajz (magyar nyelven is elfogadható).

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

 Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

VI. Bírálati szempontrendszer 

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás és a munkaterv kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

 • angol nyelvtudás;
 • részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
 • részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
 • a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő (minimum 2 év oktatói munkakörben).

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. április 2., keddtől 2024. április 22., hétfő déli 12 óráig.

Jelentkezni a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék mobilitási koordinátoránál, Molnár Ferencnél lehet.

Beregszász, 2024. április 2.