II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központ

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet értelmében 2004-ben alakult meg a Felnőttképzési Központ, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyik alegysége. Fő feladata a korosztálytól független tanfolyamok, pályázatok és egyéb olyan programok lebonyolítása, melyek olyan tudást adnak, ami a munkaerőpiacon való boldogulást, szülőföldön maradást segítik elő.

A Felnőttképzési Központ igazodva a rohanó világ követelményeihez, az egyre gyorsabb technikai, kulturális és gazdasági fejlődéshez lehetőséget kínál mindazoknak, akik nem szeretnének a folyamatok kívülálló szemlélőivé válni. A 21. században ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között valaki versenyképes maradhasson a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen, hogy a már megszerzett tudását állandóan frissítse és gyarapítsa. Azaz napjainkban a boldogulás elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás.

Globalizálódó világban élünk, ahol az előrelépés, diplomaszerzés, jobb munkahely megteremtése is megköveteli, hogy nyelveket beszéljünk.

Az általunk indított tanfolyamok és képzések révén korosztálytól függetlenül kínálunk számos lehetőséget mindazoknak, akiknek fontos az, hogy olyan tudást szerezzenek, melyet a mindennapi életben és a munkájuk során is használni tudnak.

A felnőttképzési projektjeinket a munkaerőpiac és gazdaság megállás nélkül módosuló szükségletei alakítják. Ezek a képzések az anyanyelvén tanuló kárpátaljai magyarságot a helyi, s az ahhoz szorosan kötődő globális gazdasági viszonyokra, s az ebben bekövetkező dinamikus változásokra készítik fel. Javítva ezzel a gazdasági, munkavállalási esélyüket.

A kárpátaljai viszonyok között tanfolyamainkra az igen magas jelentkezés több okból is fakadhat: 1) a Felnőttképzési Központ által szervezett képzések a helyi magyarság körében piacvezető szerepet töltenek be, illetve az elmúlt évek színvonalas képzései egyfajta hírnevet biztosítanak; 2) a különféle pályázati támogatások lehetővé teszik, hogy ingyenessé tegyük képzéseinket vagy minimális tandíjért, s így a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára is elérhetővé válik az azokon való részvétel.

További információk a Felnőttképzési Központról