Felnőttképzési Központ

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának múltja és jelene

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet értelmében 2004-ben alakult meg a Felnőttképzési Központ, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyik alegysége. Fő feladata a korosztálytól független tanfolyamok, pályázatok és egyéb olyan programok lebonyolítása, melyek olyan tudást adnak, ami a munkaerőpiacon való boldogulást, szülőföldön maradást segítik elő.

A Felnőttképzési Központ igazodva a rohanó világ követelményeihez, az egyre gyorsabb technikai, kulturális és gazdasági fejlődéshez lehetőséget kínál mindazoknak, akik nem szeretnének a folyamatok kívülálló szemlélőivé válni. A 21. században ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között valaki versenyképes maradhasson a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen, hogy a már megszerzett tudását állandóan frissítse és gyarapítsa. Azaz napjainkban a boldogulás elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás.

Globalizálódó világban élünk, ahol az előrelépés, diplomaszerzés, jobb munkahely megteremtése is megköveteli, hogy nyelveket beszéljünk.

Az általunk indított tanfolyamok és képzések révén korosztálytól függetlenül kínálunk számos lehetőséget mindazoknak, akiknek fontos az, hogy olyan tudást szerezzenek, melyet a mindennapi életben és a munkájuk során is használni tudnak.

A felnőttképzési projektjeinket a munkaerőpiac és gazdaság megállás nélkül módosuló szükségletei alakítják. Ezek a képzések az anyanyelvén tanuló kárpátaljai magyarságot a helyi, s az ahhoz szorosan kötődő globális gazdasági viszonyokra, s az ebben bekövetkező dinamikus változásokra készítik fel. Javítva ezzel a gazdasági, munkavállalási esélyüket.

A kárpátaljai viszonyok között tanfolyamainkra az igen magas jelentkezés több okból is fakadhat: 1) a Felnőttképzési Központ által szervezett képzések a helyi magyarság körében piacvezető szerepet töltenek be, illetve az elmúlt évek színvonalas képzései egyfajta hírnevet biztosítanak; 2) a különféle pályázati támogatások lehetővé teszik, hogy ingyenessé tegyük képzéseinket vagy minimális tandíjért, s így a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára is elérhetővé válik az azokon való részvétel.

Nyelvtanfolyamok

A 2002/2003-as tanévtől kezdődően minden évben meghirdetjük nyelvtanfolyamainkat – angol, német, ukrán és magyar mint idegen nyelv – alap, közép és haladó szinten, melyeken évente több száz fő vesz részt a Főiskola bázisán.

Angol, német, orosz nyelvtanfolyamok szám adatai (80 óra) 2015-2021 között

Tanfolyam megnevezése 2015.10.-2016.03. 2016. 10.-2017. 03. 2017.10.-2018. 03. 2018. 10.-2019. 03. 2019. 10.-2020. 03. 2020.10.-2021.03. 2021. 10.-2022.03.
kezdett zárt kezdett zárt kezdett zárt kezdett zárt kezdett zárt kezdett zárt kezdett zárt  
angol 94 51 111 73 139 83 110 64 118 60 64 42 43    
német 38 22 41 26 69 48 38 22 17 7 35 24 22    
orosz 8 3 8 8 16 10 11 6 8 3 12    
ukrán 22 14 10 4 32 18 22 9     42 28 31    
magyar 124 107 44 28 21    
Összesen 278 194 170 106 248 157 186 105 146 73 193 125 129    

Az utóbbi években a jelentkezők többsége a továbbképzések közül a magyar mint idegen nyelvet választja. Ezért 2016 márciusában először került meghirdetésre a magyar mint idegen nyelv tanfolyam teljes kárpátaljai lefedettséggel.

A nyelvtanfolyamok helyszíneinek megjelölésekor választásunk általában olyan településekre esik, ahol a magyar lakosság száma nem haladja meg a 20 százalékot, illetve 20 százalék körül van. Egy másik szempont a kárpátaljai turisztikai vonzáskör, valamint a magyarság szempontjából történelmi jelentőségű emlékhelyekkel vagy természeti értékekkel bíró desztinációk. Cél, hogy Kárpátalja olyan magyarok lakta településein is lehetőséget biztosítson a magyar nyelv tanítására és használatára, ahol nem működnek magyar tannyelvű iskolák, de élnek magyar nemzetiségű emberek. A tanfolyamon való részvétel minden jelentkező számára nyitott. A foglalkozások főként péntekenként és szombatonként zajlanak heti 4 órában. Összesen 120 órát biztosítunk csoportonként minden helyszínen. A foglalkozások kiscsoportokban zajlanak. A tanfolyam megkezdésének napján a jelentkezők szintfelmérésen vesznek részt, melynek eredménye alapján a számukra legmegfelelőbb szintű csoportokba kerülnek. A szintfelmérés tehát garantálja, hogy az egyes csoportokba azonos tudásszintű hallgatók kerüljenek. A tanfolyamokon oktatott programban jelentős szerepet kap a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A szókincsnek, a grammatikának az alapos ismerete lehetővé teszi a különböző műfajú írásbeli és szóbeli szövegek olvasását, megértését, elsajátítását. Ezeknek a képességeknek a birtokában lehetőség nyílik az új információk befogadására, értelmezésére és továbbítására. A fent említett feladatok és célok hozzájárulnak az eredményes nyelvtanításhoz, valamint az eredményes nyelvtanuláshoz. Tehát, a több mint egy évtizede használt tantervben és tananyagban a legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincs-bővítés, kifejezések és mondattani ismeretek képezik a tananyag gerincét. Minden sikeresen elvégzett tanfolyam után a hallgatók Főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt kapnak, amit a képzéseknek végeztével ünnepélyes keretek között kaphatnak meg a kárpátaljai magyarság szellemi, oktatási, kulturális központjában Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A Kárpátalja-szerte megvalósuló magyar tanfolyamokra jelentkezettek-végzettek számadatai 2016-2021 között 

Turnus A megvalósítás dátuma Jelentkezettek létszáma A tanfolyamot befejezettek száma Óraszám
1. 2016. május 7. – 2016. december 10. 2064 1136 120
2. 2016. december 1. – 2017. április 30. 3605 3197 78
2017. április – június (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve) 3197 2287 42
3. 2017. július 1.- december 16. 4169 2503 120
4. 2018. február 3.- október 20. 3997 2344 (ebből 920 fő 220 órát teljesített) 120
2018. június 1. – október 20. (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1305 100
5. 2019. január 19.- október 20. 3110 1732 160
6. 2020. február 29.- november 3138 1746 120
2020. november – 2021. február (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1230 1027 60
7. 2021. május 15. – november 15. 2755 1914 100
Összesen 28 570 17 886  

Magyar tanfolyamok sikerén felbuzdulva, a felmért igényeket követően, fontosnak tartottuk, hogy ukrán nyelvtanfolyamokat indítsunk Kárpátalja-szerte olyan településeken, ahol erre igény van.

Kárpátalja szerte megvalósuló ukrán nyelvtanfolyamok számadatai 2018-2021 között

TurnusA megvalósítás dátumaJelentkezettek létszáma
A tanfolyamot befejezettek száma
Óraszám
1. 2018. december – 2019. november 565 400 120
2. 2020. január – 2020. december 887 663 120
3. 2021. március – november 907 734 100
Összesen23591797

Néhány egyéb képzés

2010. szeptember 17-én OKJ-s pincérképzés indult a Főiskolán. A tanfolyam 2010 januárja és májusa közötti időben megtartott első félévének eredménye: 58 bejelentkezett hallgatóból 36 tett sikeres vizsgát. Ez a képzés mérföldkő volt a Főiskola Felnőttképzési Központjának munkájában, hiszen sikeres záróvizsga esetén magyarországi államilag elismert szakképesítést – OKJ bizonyítványt – vehettek át a hallgatók. A pincérképzést a Kecskeméti Regionális Képző Központtal együttműködve valósítottuk meg.

Ugyanebben a tanévben titkár-ügyintéző képzés zajlott 180 órában 54 fő számára.

2011. január 21-én Szól a rádió! – Rádióműsor-vezető és konferanszié képzés Kárpátalján címmel indult tanfolyam, melyre 31 érdeklődő jelentkezett. Ezt a képzést is a Kecskeméti Regionális Képző Központtal együttműködve valósítottuk meg.

A szociális egészségügyi segítő képzés 2009 és 2012-ben zajlott 400 órában.

2011. október 22-én először indított a Felnőttképzési Központ Megújuló energetikai szaktanácsadó képzést a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter szakmai támogatásával. Az energia- és környezettudatosságnak a lakosság és az üzleti szféra felé történő közvetítéséhez, illetve a megújuló energetikai fejlesztési projektekhez elengedhetetlenek a megfelelően képzett szakemberek. A képzésen 20 fő vett részt 330 órában. A tanfolyam sikeres záróvizsgáját követően 13 fő vehetett át OKJ-s oklevelet.

2011. október 6-án a Méhészeti alapismeretek képzés indult a kecskeméti Türr István Képző és Kutató Intézettel közös szervezésben. 55 beiratkozott hallgatóból 42 fő tett sikeres záróvizsgát. Az érdeklődők 120 órában sajátíthatták el elméletben és gyakorlatban a méhészettel kapcsolatos tudnivalókat. Méhészeti telepek (Nagyszőlősön és Salánkon) járultak hozzá ahhoz, hogy testközelből nyíljon lehetőség tanulmányozni azt, amit igazán kedvelünk.

2013-ban a Felnőttképzési Központ és a Polgárok Tiszalökért Egyesület közös szervezésében sor került a Turisztika vendéglátó képzésre. A gyakorlati foglalkozások egy része a Tiszalöki Vízerőműnél, illetve a Tokaji pincészetekben zajlottak. 24 jelentkezőből 10-en tettek sikeres vizsgát, akik mind a mai napig kamatoztatják a tudásukat.

A Főiskolán 2014. szeptember 20-án kezdetét vette a Rongyszőnyegszövő képzés. A képzésre 45 fő jelentkezett. A program a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretén belül, Competency Centres for Cross-border Cooperation címmel pályázati projektet valósított meg, melynek része volt a rongyszőnyegszövő képzés is, melynek tananyaga 300 órában valósult meg.

2015. tavaszán 10 hallgató vett részt a falusi vendéglátó OKJ-s tanfolyamon.

2016. február 6-án vette kezdetét 18 fővel a konyhai kisegítő- és szakácsképzés. A képzés a beregszászi szolgáltatások színvonalának javítását és az egészséges és modern gyermekétkeztetést szolgálta. A képzés július 9-én ért véget. A foglalkozások péntekenként és szombatonként zajlottak 240 elméleti és gyakorlati órában.

A növényvédelmi alapismeretek tanfolyamon 26 fő tanult 2017. február 2- 15. között, 40 órában, melynek végén 24 hallgató volt jogosult tanúsítványra. A képzés a gödöllői Szent István Egyetemmel, azon belül is a Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ a Kárpát-medencei Agrár-és Vidékfejlesztési Központtal együttműködve valósult meg. A tanúsítványt március 27-én az ünnepélyes keretek között a Rákóczi-napok programsorozat részeként vehették át a hallgatók.

2017. február – április között 67 szépkorú hallgató tanult 3 csoportban számítástechnikai alapismeretek tanfolyamon. Közülük 51-en április 21-én kaptak tanúsítványt. A képzést a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért szervezettel együttműködve valósítottuk meg.

2017. október 20 – december 16. között 360 órában péntek-szombatonkénti oktatással került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács ingyenes idegenvezető képzésére. A tanfolyamra 57 személy jelentkezett, akik közül 32 fő nyert felvételt a tanfolyamon való részvételre. Közülük többen foglalkoztak már idegenvezetéssel, tevékenykedtek a turizmus különböző ágaiban vállalkozóként, középiskolai oktatók és többen főiskolai hallgatók. Sikeres záróvizsgát 24 fő tett és részesülhetett 2017. december 20-án tanúsítványban.

Egyéb tanfolyamok, képzések 2015-2021 között

A megvalósítás ideje Képzés megnevezése Jelentkezettek száma Végzettek száma
1.2015. október-2016. májusElőkészítő a ZNO-ra14025
2. 2016. február-június Konyhai kisegítő- és szakácsképzés 18 18
3.2016. február-március Nővényvédelmi alapismeretek 26 24
4. 2017. október-december Idegenvezető képzés 32 24
5. 2017. november 18. Családorvosi továbbképzés 59 59
6. 2017. február- április Számítástechnikai alapismeretek a szépkorúak számára 67 51
7.2018. október 13.Gyermekgyógyászati továbbképző konferencia102 102
8.2018. december 3-21.Magyar szaknyelvi képzés a Kárpátalján dolgozó orvosok számára79 71
9. 2019. május – szeptember Orvostovábbképzés és konferencia (2 alprogramból állt: „Anya és csecsemővédelem az alapellátásban” továbbképző konferencia, május 18, összesen 131 fő, „Hipertónia mint népbetegség” szeptember 28, 80 fő) 211 211
10. 2019. július-augusztus Számítógéphasználó alapismereti képzés a szépkorúak számára 47 37
11. 2019. október-decemberIdegenvezető képzés 22 21
12. 2021. július 12-15. Gyógynövények gyűjtése, termesztése és felhasználási lehetőségei a Kárpát-medencében 20 20
13. 2021.szeptember 9-11. Kárpátaljai orvosok továbbképzése Pécsett a XVII. Nemzetközi Kongresszuson 7 7
Összesen771611

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinteken nyelvvizsgát tenni. 2022 decemberéig összesen 198 fő jelentkezett a különböző szintű nyelvvizsgákra, akik közül 175 fő sikeresen tett nyelvvizsgát. Jelentkezni személyesen, a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az online jelentkezésre a jelentkezési határidőt megelőző három hétben van lehetőség.

A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie. Az ECL vizsga befizetéséről IDE kattintva kaphat részletes információt.

 

Nyelvek

A vizsga szintje

A vizsga típusa

A vizsga díja

Magyar/Német

A2

Komplex

40 000 Ft.

Részvizsga

22 000 Ft.

B1

Komplex

46 000 Ft.

Részvizsga

26 000 Ft.

B2

Komplex

52 000 Ft.

Részvizsga

30 000 Ft.

C1

Komplex

58 000 Ft.

Részvizsga

32 000 Ft.

Angol/Orosz

A2

Komplex

26 000 Ft.

Részvizsga

16 000 Ft.

B1

Komplex

34 000 Ft.

Részvizsga

20 000 Ft.

B2

Komplex

40 000 Ft.

Részvizsga

24 000 Ft.

C1

Komplex

48 000 Ft.

Részvizsga

26 000 Ft.

 

szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

A Vizsgaközpont a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon közzéteszi a www.ecl.hu honlapon. Ugyanakkor minden vizsgázót e-mailben értesít arról, hogy a vizsgázói fiókjában elérhetőek a vizsgaeredmények. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi, az eljárás 10 ezer forintba kerül. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken található: https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

S.sz. Nyelv és szint megnevezése Jelentkezési határidő Időpont
1. Német (B1, C1), angol (C1) 2022. január 10. 2022. február 4.
2. Angol, német (B2) 2022. január 10. 2022. február 5.
3. Angol, német, orosz (A2, B1, C1) 2022. március 10. 2022. április 8.
4. Angol, német, orosz (B2) 2022. március 10. 2022. április 9.
5. Magyar (A2, B1, C1), angol, német (B1, C1) 2022. május 12. 2022. június 10.
6. Angol, német, magyar (B2) 2022. május 12. 2022. június 11.
7. Német (B1) 2022. július 18. 2022. augusztus 16.
8. Német (B2) 2022. július 18. 2022. augusztus 17.
9. Német (B1, C1), angol (C1) 2022. szeptember 1. 2022. szeptember 30.
10. Angol, német (B2) 2022. szeptember 1. 2022. október 1.
11. Angol, német, magyar (A2, B1, C1) 2022. november 3. 2022. november 25.
12. Angol, német, magyar (B2) 2022. november 3. 2022. november 26.

A munkaerőpiac állandó változásához az oktatási rendszer egészének alkalmazkodnia kell. Képzéseink során arra vállalkozunk, hogy a résztvevőket olyan tudással, készségekkel és tapasztalattal támogassuk működési hatékonyságuk fokozásában, amelyet a napi munkájuk során hasznosítva valódi értéket teremthetnek.

Beregszász, 2022. 01. 10.

Váradi Natália, a II.RFKMF Felnőttképzési Központ vezetője