Felnőttképzési Központ

Центр перед- та післядипломної освіти

90202 Beregszász
Illyés Gyula sétány 1.
Tel./fax (8241)2-43-43 / 2-34-62 (141-es mellék)
kmf.uz.ua
e-mail: felnottkepz@kmf.uz.ua

„A világnak nem tudós emberekre, hanem tudó emberekre van szüksége.”

(Tolsztoj)
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet értelmében 2004-ben alakult meg a Felnőttképzési Központ mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyik alegysége.

A Felnőttképzési Központ igazodva a rohanó világ követelményeihez, az egyre gyorsabb technikai, kulturális és gazdasági fejlődéshez lehetőséget kínál mindazoknak, akik nem szeretnének a folyamatok kívülálló szemlélőivé válni. A 21.században ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között valaki versenyképes maradhasson a munkaerő piacon nélkülözhetetlen, hogy a már megszerzett tudását állandóan frissítse és gyarapítsa. Azaz napjainkban a boldogulás elengedhetetlen feltétele  az élethosszig tartó tanulás.

Modern világunk másik fontos követelménye, hogy nyelveket beszéljünk. Az általunk indított tanfolyamok és képzések révén korosztálytól függetlenül kínálunk számos lehetőséget mindazoknak, akiknek fontos az, hogy olyan tudást szerezzenek, melyet a mindennapi életben és a munkájuk során is használni tudnak.

A felnőttképzési projektjeinket, a munkaerőpiac, gazdaság megállás nélkül módosuló szükségletei alakítják. Ezek a képzések az anyanyelvén tanuló kárpátaljai magyarságot a helyi, s a helyihez szorosan kötődő globális gazdasági viszonyokra, s az ebben bekövetkező dinamikus változásokra készítik fel. Javítva ezzel a gazdasági, munkavállalási esélyüket. Célunk – mely 10 éves múltra, szakmai tapasztalatra tekint vissza –, hogy hallgatóink használható nyelvtudással, informatikai háttérrel, a középiskolai végzős diákok sikeres emelt szintű érettségire való felkészüléssel, valamint különböző szakképesítéssel rendelkezzenek.

A kárpátaljai viszonyok között igen magas jelentkezés több okból is fakadhat: 1) a felnőttképzési központ  által szervezett képzések a helyi magyarság körében piacvezető szerepet töltenek be, ill. az elmúlt évek színvonalas képzései egyfajta hírnevet biztosítanak; 2) a különféle támogatások lehetővé teszik, hogy ingyenessé tegyük képzéseinket, s így a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára is elérhetővé válik a képzéseken való részvétel.

Kezdetben nyelvi képzéseket (angol nyelv, ukrán nyelv, francia nyelv, német nyelv, magyar nyelv (nem magyar anyanyelvűeknek)), valamint ECDL (számítógép-kezelői) jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamokat hirdettünk meg, de mára már számos különböző képzést valósítunk meg.

Többek között előkészítő tanfolyamokat az érettségi vizsgákat megelőzően. A 2006/2007-es tanévtől előkészítő tanfolyamokat szervezünk, melyek célja, hogy a diákok felmérjék tudásukat az azonos korú, de más intézményekből érkező társaik körében, elsajátítsák az érettségi vizsgákra való felkészülés módszereit, vizsgarutint szerezzenek, megismerkedjenek az érettségi követelményekkel, megszerezzék a megfelelő tárgyi tudást, rendszerezni tudják az érettségi tesztben szereplő tanagyagot, a típusfeladatok és a próbatesztek megoldásával felkészüljenek az előttük álló vizsgákra. Az órákon a hallgatók ismereteinek a bővítését, a kommunikációs készségek fejlesztését, az önálló gondolkodásra, a pontos, kitartó munkára nevelést a középiskolai tananyag rendszerezésén keresztül segítjük. Az előkészítő tanfolyamok segítséget nyújtanak azok számára is, akik már próbáltak bekerülni felsőoktatási intézménybe, de nem volt sikeres a felvételijük. A tanfolyamok specifikus és tematikus ismereteket nyújtanak a választott tárgyból. Előkészítő képzéseinken az oktatás magas óraszámban és olyan kiscsoportos keretek között zajlik, amely biztosítja az oktatóinkkal történő folyamatos konzultáció lehetőségét, lehetővé teszi a rendszeres számonkérést, a személyre szabott értékelést, és egyúttal megköveteli hallgatóinktól az órákon való megjelenést és az otthoni felkészülést.

Egyéb képzéseink:

A 2006/2007-es tanévben, a nyelvi és érettségire felkészítő kurzusokon kívül, Titkár-ügyintéző, Európai Ismeretek tanfolyamot szerveztünk

Felmérve a helyi munkaerő-piacot és konzultálva a munkaügyi központokkal 2008. januárjától a PannonForrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózattal (2009. novemberétől PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter) együttműködve elindítottuk az Egészségügyi és szociális segítő, Turisztikai szolgáltató, valamint Projektmenedzsment és pályázatkészítés tanfolyamokat. 2010. januárjában a Felszolgáló képzés, 2010. szeptemberében Pincér képzés (amely az első OKJ-s képzés volt Kárpátalján), 2011. januárjában OKJ-s rádióműsor-vezető, konferanszié képzés indult. 2011. október 22-én Megújuló energetikai szaktanácsadó képzést, majd 2012. október 6-án Méhészet képzést valósítottunk meg. 2013. október 26-án pedig újra turisztikai-szolgáltató képzés indult.

Fontosnak tartjuk, hogy minél több embernek lehetősége legyen felnőttkorban is képeznie magát, szakmát szerezni vagy kiegészíteni a korábban megszerzett ismereteiket. A képzésekben résztvevők egy Kárpát-medencei együttműködés által létrejött tananyag és programrendszer részesei.

A helyben megfogalmazott elvárásoknak igyekszünk eleget tenni. Képzéseinket a munka-erőpiac, a helyi lakosság igényei és a pályázatok formálják.

Tanáraink általában egyetemi diplomával rendelkező szakemberek, többnyire főiskolai dolgozók, esetenként gimnáziumi, illetve középiskolai tanárok. Az előadók rendszeresen részt vesznek szakmai műhelymunkákon, tréningeken, közösen fejlesztenek tananyagot, dolgoznak ki modulokat.

A Felnőttképzési Központ nem részesül semmilyen ukrajnai állami támogatásban, ezért önfenntartóknak kell lennünk. Ez azt jelenti, hogy pályázatokból működünk, melyek közül napjainkban legjelentősebbek a Bethlen Gábor Alap forrásai, de törekszünk a transznacionális pályázati programok nyújtotta lehetőség megragadására is

Elért eredményeink:

2004/2005-ös tanév: 122 hallgató

2005/2006-os tanév: 190 hallgató

2006/2007-es tanév: 501 hallgató

2007/2008-as tanév: 417 hallgató

2008/2009-es tanév: 718 hallgató

2009/2010-es tanév: 404 hallgató

2010/2011-es tanév: 410 hallgató

2011/2012-es tanév: 313 hallgató

2012/2013-as tanév: 387 hallgató

2013/2014-es tanév: 180 hallgató:

Adjunk esélyt a jövőnek!

“Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság.” /Vergílius/