Szabadon választható tantárgyak az őszi félévre (2022)

Назва дисципліни / Tantárgy neveВикладач / OktatóМісце дисципліни у графіку / A tantárgy helye az órarendbenСилабус / SillabuszПрезентація / Prezentáció
3-Д МОДЕЛЮВАННЯ / 3-D modellezésТилищак Олександр Андрійовичkedd 4, 5.
Євроінтеграційні процеси / Európai integrációs folyamatokКіш Є. / Kiss Évahétfő 4,5.
Event туризм / RendezvényszervezésЩука Галина / Scsuka Halinaszerda 4, 5. Letöltés [pptx]
Kраїнознавство: CША (англійською мовою) / Országismeret: USA (angol nyelvenHladonik Gergely / Гладоник Гергель Васильовичhétfő 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Автоматизація бізнес-процесів компанії / A vállalat üzleti folyamatainak automatizálásaМакарович В. / Makarovics Viktóriaszerda 4.péntek 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Алгоритми і структури даних / Algoritmusok és adatstruktúrákГоловач Йожеф Ігнацович, Даровці А.szerda 4, 5. Letöltés [pptx]
Археометрія / ArcheometriaРац Адальберт Йосипович / Rácz Bélaszerda 4.csütörtök 4. Letöltés [pdf]
Бджільництво / MéhészetПовлін І.Е. / Pólin I.kedd 4.
csütörtök 4.
Letöltés [pdf]
Безпека життєдіяльності / ÉletvédelemЖеліцькі І.Й. / Zselicki I.szerda 4, 5. Letöltés [pptx]
Бізнес-етика / Üzleti etikaШебештень Е. / Sebestyén Edinahétfő 4.
kedd 4.
Letöltés [pdf]
Виклики та можливості Болонської системи у вищій школі / Kihívások és lehetőségek a Bolognai-rendszerű felsőoktatásbanПоллоі К. Д. / Pallay Katalinhétfő 4.
szerda 4.
Влада, історія, пам'ять. Основи історичної пам'яті / Hatalom, történelem, emlékezet. Az emlékezettörténet alapjaiСакал Імре Імрейович/ Szakál Imrekedd 5.
csütörtök 4.
Letöltés [pptx]
Вступ до соціології / Bevezetés a szociológiábaГіреш-Ласлов Корнелія Каролівна / Hires-László Kornéliakedd 4.
csütörtök 4.
Letöltés [pptx]
Глобальні проблеми людства / Az emberiség globális problémáiБенедек Вікторія / Benedek Viktóriahétfő 4.
szerda 5.
Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Декоративна аквакультура / AkvarisztikaКоложварі С.В. / Kolozsvári I.hétfő 4.
kedd 3.
Letöltés [pdf]
Ділове листування англійською мовою / Üzleti levelezés angol nyelvenVrábely Tamás / Врабель Томаш Томашовиszerda 4,5.
Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Екологічно-безпечне вирощування плодових культур / Környezetkímélő gyümölcstermesztésКомоні Є.Й. / Komonyi É.hétfő 4,5. Letöltés [pdf]
Ефективність у викладанні іноземної мови / Hatékonyság az idegennyelv-oktatásában (angol nyelven)Lőrincz Marianna / Леврінц Маріаннаcsütörtök 4,5.
Застосування ймовірнісно-статистичних методів для розв’язування прикладних задач / Valószínűségi-statisztikai módszerek felhasználása az alkalmazott problémák megoldásáraДзямко Вікторія Йосипівна Dzamko Viktóriaszerda 4,5. Letöltés [pptx]
Інфокомунікаційні технології у навчанні хімії / Infokommunikációs technológiák a kémia tanításbanFiser Béla / Фішeр Бейла Бейловичcsütörtök 4,5.
Контролінг в управлінні бізнесом / Kontrolling az üzletvezetésbenСтойка Н./ Sztojka Natáliahétfő 4.
csütörtök 4.
Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Конфліктологія / KonfliktuskezelésГаврилюк Ілона Юліївна/ Gávriljuk Ilonakedd 4.
szerda 4.
Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Краєзнавчий туризм на Закарпатті / Kárpátalja honismereti turizmusaБергхауер Олександр / Berghauer Sándorkedd 4,5.
Letöltés [pdf]
Креативне письмо / Kreatív írásCsordás László / Чордаш Василь Васильовичcsütörtök 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Культ Ракоціїв / A Rákócziak kultuszaЧотарі Юрій Юрійович/ Csatáry Györgyszerda 4,5.
Лідерство в управлінні / Vezetés a menedzsmentbenПойда-Носик Н.Н./ Pojda-Noszik Ninaszerda 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Мова і суспільство / Nyelv és társadalomDudics Katalin / Дудич Катерина Іванівнаkedd 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Народні ремесла / Népi kézművességГабода Є. Б. / Gabóda É.hétfő 4.
szerda 4.
Letöltés [pdf]
Національна та регіональна економіка / Nemzeti és regionális gazdaságtanМолнар Грета / Molnár Grétakedd 4,5.
Облікові процеси компанії / A üzleti vállalkozás számviteli folyamataiЛоскоріх Г. / Loszkorih Gabriellakedd 4.
péntek 4.
Letöltés [pdf]
Організація власного бізнесу / Saját vállalkozás szervezéseОрлов Ігор Віталійович, Ганусич В. / Orlov Igor, Hanuszics Veronikaszerda 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Органічне виробництво / Ökológiai gazdálkodásЧома З.З. / Csoma Z.kedd 4.
csütörtök 4.
Основи академічного письма (англійською мовою) / A tudományos írás alapjai (angol nyelven)Bárány Béla / Барань Адальберт Бейловичkedd 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Основи академічної доброчесності / A tudományetika alapjaiМоца А.А. / Moca Andrijkedd 4.
csütörtök 4.
Letöltés [ppt]
Основи геометрії / A geometria alapjaiПетечук Юлія Василівна Petecsuk Júliahétfő 4,5. Letöltés [pdf]
Основи графічного мистецтва / Grafikai alapokKulin Ágnes / Кулін А.csütörtök 4,5.
Letöltés [pdf]
Основи підприємництва та бізнес-культури / A vállalkozói tevekénység és az üzleti kultúra alapjaiПотокі Г./ Pataki Gábor, kedd 5.
csütörtök 4.
Основи теорeтичної механіки / Az elméleti mechanika alapjaiMесарош Лівіа Василівна / Mészáros Líviahétfő 4,5. Letöltés [pptx]
Основи хімічної метрології / A kémiai metrológia alapjaiЧома Жужанна / Csoma Zsuzsannacsütörtök 4,5. Letöltés [pdf]
Практикум з правопису української мови / Ukrán helyesírási gyakorlatPávlovics Judit / Павлович Юдіта Павлівнаszerda 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Прикладна статистка / Alkalmazott statisztikaКучінка К.Й. / Kucsinka Katalinszerda 4,5.
Проективна геометрія / Projektív geometriaПап Габріелла Габорівна Papp Gabriellkedd 4,5. Letöltés [pptx]
Регіональна економіка / Regionális gazdaságtanФодор Дюла / Fodor Gyulakedd 4.
csütörtök 4.
Letöltés [pdf]
Розвиток Землі та життя / A Föld és élet fejlődéseЛінц Аннамарія / Linc Annamária
hétfő 4.
csütörtök 5.
Letöltés [pdf]
Сакральний туризм / Szakrális turizmusТовт Аттила / Tóth Attilahétfő 4,5.
Системи дистанційного навчання / Távoktatási rendszerekКозлакова Г. О. / Kozlakova Galinacsütörtök 4,5. Letöltés [pdf]
Станове суспільство та його перетворення в Європі / Rendi társadalom és polgári átalakulás EurópábanДанч Юрій Яношович / Dancs Györgyszerda 5.
csütörtök 4.
Letöltés [pptx]
Сучасна угорська дитяча та молодіжна література / Kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalomЧопак Є. В. / Csopák É.kedd 4.
szerda 4.
Letöltés [pptx]
Угорський фольклор / Magyar folklórKész Margit / Кейс Маргарита Юріївнаhétfő 4,5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Українська мала проза ХХ століття / A XX. századi ukrán kisprózaKordonec Olekszander / Кордонець Олександр Анатолійовичcsütörtök 4.
péntek 4.
Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Чисельні системи / SzámkörökCтойка М.В. kedd 4,5. Letöltés [pptx]
Явища ментальної гігієни в ЗМІ та суспільному житті / Mentálhigiénés jelenségek a médiában és a közéletbenБергхауер-Олас Е.Л. / Berghauer-Olasz E.szerda 4,5. Letöltés [pdf]

Szabadon választható tantárgyak a tavaszi félévre (2023)

Назва дисципліни / Tantárgy neveВикладач / OktatóМісце дисципліни у графіку / A tantárgy helye az órarendbenСилабус / SillabuszПрезентація / Prezentáció
Автоматизовані системи подання податкової звітності / Automatizált adójelentési rendszerekЛоскоріх Г. /Loszkorih Gabriellacsütörtök 4. Letöltés [pdf]
Аналіз харчових продуктів / ÉlelmiszeranalitikaЧома Золтан Золтанович / Csoma Zoltánkedd 4. Letöltés [pdf]
Вибіркові обстеження та їх застосування / Kérdőíves felmérések és azok alkalmazásaДзямко Вікторія Йосипівна Dzamko Viktóriahétfő 4. Letöltés [pdf]
Видатні діячі науки і культури Закарпаття / Kárpátalja ismert tudósai és művészeiBárány Erzsébet / Барань Єлизавета Балажівнаkedd 4. Letöltés [pdf] Letöltés [ppt]
Дво- та багатомовність у Карпатському басейні / Két- és többnyelvűség a Kárpát-medencébenMáté Réka / Матей Рейка Ласлівнаkedd 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Дитяча та молодіжна література / Gyermek- és ifjúsági irodalomMádi Gabriella / Маді Габріелла Яношівнаszerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Ділова угорська мова та основи академічного письма / Hivatali magyar nyelv és tudományos írásGazdag Vilmos / Газдаг Вільмош Вільмошовичhétfő 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Діловий етикет / Hivatali etikett Гіябо Христина Андріївна / Hiába Krisztina szerda 4. Letöltés [pptx]
Екологічний туризм та геотуризм / Ökoturizmus és geoturizmusШаш Еники / Sass Enikőhétfő 4. Letöltés [pptx]
Електронна комерція / E-kereskedelemМакарович В. / Makarovics Viktóriaszerda 5. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Етнопедагогіка / Etnopedagógia Габода Є. Б./Gabóda É.hétfő 4. Letöltés [pptx]
Історія Карпатського басейну/ A Kárpát-medence történeteМолнар Д. Єлизавета / Molnár D. Erzsébethétfő 4. Letöltés [ppt]
Країнознавствo: Генеза сучасної Британії: Англія епHladonik Gergely / Гладоник Гергель Васильовичkedd 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Крос-платформенне програмуванняТилищак Олександр Андрійовичkedd 4,5.
Літературне краєзнавство / Kárpátaljai ukrán irodalomKordonec Olekszander / Кордонець Олександр Анатолійовичcsütörtök 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Методи дистанційних досліджень / TávérzékelésМолнар Д. Стефан / Molnár D. Istvánszerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [ppt]
Методологія та методи соціологічних досліджень / A szociológiai kutatások módszertanaГіреш-Ласлов Корнелія Каролівна / Hires-László Kornéliaszerda 5. Letöltés [pptx]
Міжнародні економічні відносини / Nemzetközi gazdasági kapcsolatokБачо Р., Молнар Г. / Bacsó Róbert, Molnár G.szerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Моніторинг оточуючого середовища / Környezeti monitoringЧома Жужанна / Csoma Zsuzsannahétfő 4. Letöltés [pdf]
Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності / Külgazdasági tevékenység számvitele és elemzéseШебештьен Едіна / / Sebestyén Edinahétfő 4. Letöltés [pdf]
Основи етології / Etológia alapjaiЖеліцькі І.Й. / Zselicki I.szerda 4. Letöltés [pptx]
Основи історії національних меншин / Kisebbségtörténeti alapismeretekСакал Імре Імрейович/ Szakál Imrekedd 4. Letöltés [pptx]
Основи культури українського мовлення / Ukrán beszédkultúraPávlovics Judit / Павлович Юдіта Павлівнаszerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Основи міжкультурної комунікації (англійською мовою) / Az interkulturális kommunikáció alapjai (angol nyelven)Bárány Béla / Барань Адальберт Бейловичkedd 4. Letöltés [pdf] Letöltés [ppt]
Основи нанохімії та нанотехнологій / A nanokémia alapjai és nanotechnológiaФілеп Михайло / Filep Mihályhétfő 4.
Основи публічних закупівель / A közbeszerzések alapjaiПерчі Оксана / Pércsi Oxánaszerda 4. Letöltés [pdf]
Основи сільського господарства / Mezőgazdasági alapismeretekКомоні Є.Й. / Komonyi É.szerda 4. Letöltés [pdf]
Основи угорського правопису / A magyar helyesírás alapjaiCsurman-Puskás Anikó / Чурман-Пушкаш Аніко Степанівнаszerda 5. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Передісторія цивілізацій / A civilizációk előtörténeteРац Адальберт Йосипович / Rácz Bélacsütörtök 4. Letöltés [pdf]
Періодична преса ХІХ століття як історичне джерело Закарпаття / A 19. századi sajtó mint Kárpátalja történelmének forrásaМолнар Федір Федорович / Molnár Ferenckedd 4. Letöltés [pdf]
Планування туристичних проектів / Turisztikai projekttervezésТарпаі Йожеф / Tarpai Józsefhétfő 4.
Політична географія / Politikai földrajzМолнар Йосип / Molnár Józsefcsütörtök 5. Letöltés [ppt]
Практикум з хмарних технологій в економіці / Felhőtechnológia gyakorlati alkalmazása a gazdaságbanПотокі Г./ Pataki Gábor, szerda 4. Letöltés [pdf]
Природоохоронні об’єкти / Természetvédelmi területekГергель Лівія / Gergely Líviacsütörtök 4. Letöltés [pptx]
Психологія управління / VezetéspszichológiaБергхауер-Олас Е.Л. / Berghauer-Olasz E.szerda 4. Letöltés [pptx]
Радіобіологія / RadiobiológiaMесарош Лівіа Василівна,
Mészáros Lívia
hétfő 4.
Розвиток драми в Британії (англійською мовою) / Brit Dráma (angol nyelven)Nagy-Kolozsvári Enikő / Надь-Коложварі Еніке Адальбертівнаszerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [ppt]
Світова спадщина ЮНЕСКО / Az UNESCO VilágörökségТовт Аттила / Tóth Attilahétfő 5.
Технологія розвивального навчання на уроках математики / A fejlesztő pedagógia módszerei matematika óránПетечук Юлія / Василівна Petecsuk Júliahétfő 4. Letöltés [pdf]
Транскордонне співробітництво України та ЄС / Határokon átnyúló együttműködés Ukrajna és az EU közöttКіш Є. /Kiss Évahétfő 4.
Тригонометрія в задачах/ Trigonometria feladatokbanCтойка М.В.kedd 4.
Туристичні привабливості Європи / Európa turisztikai vonzerőiФодор Дюло / Fodor Gyulacsütörtök 4. Letöltés [pdf]
Фармакогнозія / FarmakognóziaПовлін І.Е. / Pólin I.szerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Фільм і прозове мистецтво / Film és prózaművészetCsordás László / Чордаш Василь Васильовичcsütörtök 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pptx]
Фінансовий менеджмент / Pénzügyi menedzsmentПойда-Носик Н. / Pojda-Noszik N.szerda 4. Letöltés [pdf] Letöltés [pdf]
Хімія комплексних сполук / Komplex vegyületek kémiájaФілеп Михайло / Filep Mihályhétfő 4. Letöltés [pptx]
Хімія та література / Kémia és Irodalom Fiser Béla / Фішeр Бейла Бейловичcsütörtök 4.

A KMF képzési programjainak szerkezete lehetőséget biztosít a hallgatók egyéni tanrendjének kialakítására, egyebek mellett a hallgatók szabadon választható tárgyakra vonatkozó jogai révén. Ukrajna felsőoktatási törvénye (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) 62. cikk 1. rész 15. bekezdése, a KMF alapító okiratának (alapszabályának) 3.20.15. bekezdése (https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/04/alapito_okirat_2021.pdf) és a KMF Szabályzat a szabad tantárgyválasztás rendjéről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/04/szabad-targyvalasztas.pdf) c. dokumentuma alapján a hallgatóknak joguk van szabadon tantárgyakat választani a képzési program kreditjeinek legalább 25%-a erejéig. A hallgatók elsősorban a szabadon választható tárgyak katalógusából (https://kmf.uz.ua/hu/hallgatoknak/a-szabadon-valaszthato-tantargyak-katalogusa-a-felsooktatas-ba-bsc-es-ma-msc-kepzesi-programjaihoz/) választhatnak. Emellett azonban a képzésben résztvevőknek jogukban áll választani azon tárgyak közül is, melyek más képzési szint vagy más képzési program számára javasoltak, az illetékes tanszékvezetővel egyeztetve.

A szabadon választható tantárgyak rendszere a KMF-en a hallgatók egyéni választásán alapul, de ez nem ellenkezik az intézmény azon jogával, hogy ésszerű korlátozásokat írjon elő a tantárgyat választó hallgatók minimális és maximális számára vonatkozóan az ide vonatkozó szabályzatnak megfelelően.

A hallgatók bármely, a KMF-en meghirdetett tantárgyat választhatják, függetlenül a tárgyat meghirdető tanszéktől, az esetleges képzési előfeltételeket és ésszerű szervezési korlátokat figyelembe véve.