A Tudás Hatalom! ösztöndíj program

Pályázati felhívás Ontarioban szakmai gyakorlatot végző felsőoktatási hallgatók részére

A pályázat célja:

A Torontó és környékén lévő magyar szervezetek egy csoportja, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a Torontói Szent Erzsébet Plébánia, valamint a Kanadai Magyar Kulturális Tanács támogatást nyújt olyan magyar anyanyelvű felsőoktatási hallgatóknak, akik Kanada, Ontario tartományában végeznek rövid távú szakmai gyakorlatot.

A pályázat kiemelt célja a költségek fedezéséhez való hozzájárulás (Toronto és környékén végzett szakmai gyakorlaton lévő férfiak esetén a Torontói Szent Erzsébet Plébánia lakhatási támogatást nyújt), ezzel is támogatva a hallgató képzését és a lehetőségek kiterjesztését.

 

A szakmai gyakorlat helyszíne:

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga keres saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely ontariói intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A Kárpát-medence területéről bármely felsőoktatási intézmény magyar anyanyelvű hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alap- (BA/BSc), mester (MA/MSc), valamint osztatlan képzés esetében legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 • doktori képzésben    aktív     hallgatói    jogviszonnyal    vagy    doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik,
 • angol nyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással

 

Az ontariói szakmai gyakorlatot passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni. Ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani.

 

Pályázható időtartam:

A szakmai gyakorlat minimum két hét maximum egy hónap időtartamban valósulhat meg.

 

Az elnyerhető támogatás összege:

Az elnyerhető támogatás összegéről a bíráló bizottság dönt. Az elnyerhető összeg minden esetben kiegészítő támogatást jelent, nem fedezi a szakmai gyakorlatot végző hallgató minden költségét.

 

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • hiánytalanul kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz magyar nyelven,
 • motivációs levél 1 oldal terjedelemben magyar nyelven,
 • hallgatói jogviszonyigazolás,
 • fogadólevél az ontarioi fogadóintézménytől,
 • szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás,
 • angol nyelvtudást igazoló dokumentum
 • költségvetési tervezet
 • repülőjegy másolata

 

Fontos, hogy a pályázó a pályázati dokumentumok megküldésekor mindent egy e- mailben küldjön el, pdf formátumban. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Kivételt képez ezalól a repülőjegy másolatának megküldése, mely dokumentumot a pályázat benyújtásával egyidejűleg vagy abban az esetben, ha még nem áll rendelkezésre, a megvásárlást követően, utólag is el lehet küldeni, de az elnyert támogatás átutalása előtt mindenképpen be kell küldeni.

 

Elvárás a sikeres pályázótól

A sikeres pályázatot benyújtó ösztöndíjas vállalja, hogy:

 • a szakmai gyakorlat lejártát követően tapasztalatát és eredményeit egy előadás (PowerPoint) keretében bemutatja a torontói magyarságnak (hely és időpont egyeztetés az elbíráló bizottsággal)
 • hazatérve minden előadásában, beszámolójában, ami ezzel a tanulmányi úttal kapcsolatos, megemlíti a támogató szervezeteket és feltünteti a támogatók logóit (a logók letölthetők a pályázati csomag részeként).

 

A pályázat benyújtása:

Pályázatot évente kétszer lehet benyújtani. Az őszi szemeszterben a tavaszi szemeszter alatt vagy nyáron megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására, valamint tavasszal az őszi szemeszterben megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására.

 • a tavaszi szemeszterben, illetve nyáron megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására a pályázat benyújtásának határideje: november
 • Az őszi szemeszterben megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására a pályázat benyújtásának határideje március

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel a bíráló bizottság ellen.

 

A támogatás érvényessége

A pályázati támogatás érvénytelenné válik, ha

 • az ösztöndíjas nem kezdi meg szakmai gyakorlatát a megadott időpontban
 • nem teljesíti a pályázatban megadott feltételeket

Ebben az esetben az ösztöndíjas köteles visszafizetni a pályázati támogatás teljes összegét legkésőbb a felszólítást követő 7. napon.

 

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen:

Dr. Fecső András Botond
Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége
Egészségügyért Felelős Igazgató
fecsoa@gmail.com