Egy hét a fordítás jegyében

2019. augusztus 18–25. között a Rákóczi-főiskola tíz diákja részt vehetett a Németh László Műfordítói Táborban, melynek a Lakitelek Népfőiskola adott otthont.

A Kiss Gy. Csaba irodalom- és művelődéstörténész és Mészáros Andor történész vezette táborban idén horvát, szerb, szlovák és ukrán műhelyekben folyt munka. A tábor keretein belül elismert szakemberek részvételével rendeztek kerekasztal-beszélgetést Fordítás, ferdítés, műfordítás cím alatt. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Népfőiskola egyik legfontosabb célja megismerni a szomszédos és más népek történelmét, irodalmát, kultúráját, szokásait. Ezt a célt szolgálták a különböző előadások, melyek a közép-európai művelődéstörténetről szóltak, valamint a szemináriumi foglalkozások, melyek keretében lehetőség nyílt megismerni az adott nyelvű szöveg fordításának lépéseit, folyamatát.

Az ukrán műhely az Ivan Karpenko-Karij Martin Borulja című tragikomédia fordításán fáradozott. A szöveg nyelvi megformálását, lektorálását Bárány Erzsébet, az ukrán műhely vezetője, Lebovics Viktória tolmács, egyetemi adjunktus és Taskovics Okszána egyetemi adjunktus végezte. Az elkészült fordítás nemcsak egy célt szolgált, ugyanis az elkészülendő szöveget a későbbiekben az érettségi előtt álló diákok felhasználhatják az ukrán nyelv és irodalom külső független értékelésre való felkészülésük során.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a Lakitelek Népfőiskolának, Lezsák Sándor házigazdának, hogy lehetőséget biztosított számunkra részt venni a műfordítói táborban, mely tartalmas gyorstalpalót adott minden leendő (mű)fordító számára.

Orbán Gyula,
I. évf. MA-hallgató