Mentálhigiénés segítő szakember – Felhívás

Általános tudnivalók

A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet – Pszichológiai Továbbképző Központ

A képzés helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 

Szakfelelős: dr. Kiss Paszkál intézetvezető egyetemi docens

Szakvezető: dr. med. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus

A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés Képzési terület: bölcsészettudomány

Szakképesítés: Mentálhigiénés segítő szakember

Szakindítás: 2023. szeptember

Képzési alkalmak: félévente 5×2 nap, péntek – szombat 

Önismereti csoportmunka: a képzési alkalmakon túl a hallgatók az első három félév során összesen 150 óra időtartamú önismereti csoportmunkában is részt vesznek, melynek pontos időbeosztását a képzésre felvett hallgatókkal külön egyeztetjük.

A 150 órás önismereti csoportmunka követelménye alól – kérésére, szakvezetői döntéssel – mentesül az a hallgató, aki előzetesen és igazoltan, minősített vezető irányításával legalább 150 óra önismereti csoportmunkát már elvégzett.

Jelentkezni lehet: 2022. július 11-től

Jelentkezési határidő 2022. szeptember 30-ig 

A jelentkezés feltételei

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett felsőfokú (BA, MA) végzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.

A jelentkezés két lépése:

  1. elektronikus jelentkezés az egyetem honlapján: 

az alábbi linkre kattintva az online jelentkezési felület kitöltésével: a KRE honlapján.

majd ezt követően

  1. az alábbi papíralapú dokumentumok postázása:

– az elektronikus jelentkezést követően egy visszaigazoló e-maillel megkapott, nyomtatott,

aláírt jelentkezési lap
– megszerzett diploma, oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges)

– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben)

– korábbi, minimum 150 órás önismereti csoportmunka teljesítését igazoló tanúsítvány 

(amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyennel)

Kérjük, hogy az elektronikus jelentkezéssel párhuzamosan a jelentkezési anyagokat postai úton is küldjék meg a KRE Pszichológiai Intézet címére, hogy azok a jelentkezési határidő lejárta előtt biztosan megérkezzenek az Intézetbe!

Postázási cím: 

KRE BTK Pszichológiai Intézet Továbbképző Központ

1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

A felvételi beszélgetés 

a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul, külön készülést nem igényel. Felvételi keretszám: 36 fő.

Az Oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése + szakdolgozat készítése és záróvizsgán való megvédése + 150 órás önismereti célú csoportmunka teljesítése szükséges.

A költségtérítés összege 5.000 Ft / félév.

A képzés szerkezete

A program teljes óraszáma 520 óra, amelyből

    • 140 óra elmélet (tantermi előadás 82 óra, témafeldolgozó szeminárium 58 óra),
    • 230 óra gyakorlat (tanulmányi kiscsoportokban),
    • 150 óra önismereti csoportmunka.

További információk

KRE Pszichológiai Intézet (Kovács Sarolta)

Postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, V. épület, 211-es szoba Telefon: (06-1) 430 23 42

e-mail: kovacs.sarolta@kre.hu