Mentálhigiénés segítő Szakirányú Továbbképzés indul a Rákóczi-főiskolán

Mentálhigiénés segítő Szakirányú Továbbképzés indul a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2023 szeptemberétől.

Általános tudnivalók

A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet – Pszichológiai Továbbképző Központ A képzés helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász Szakfelelős: dr. Kövi Zsuzsanna egyetemi docens

Szakvezető: dr. Kövi Zsuzsanna egyetemi docens A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés Képzési terület: bölcsészettudomány Szakképesítés: Mentálhigiénés segítő szakember

 Szakindítás: 2023. szeptember

Képzési alkalmak: félévente 5×2 nap, péntek–szombat

Önismereti csoportmunka: a képzési alkalmakon túl a hallgatók az első három félév során összesen 150 óra időtartamú önismereti csoportmunkában is részt vesznek, melynek pontos időbeosztását a képzésre felvett hallgatókkal külön egyeztetjük.

A 150 órás önismereti csoportmunka követelménye alól – kérésére, szakvezetői döntéssel – mentesül az a hallgató, aki előzetesen és igazoltan, minősített vezető irányításával legalább 150 óra önismereti csoportmunkát már elvégzett.

 

Jelentkezni lehet: 2022. július 11-től

Jelentkezési határidő 2023. február 28-ig

Felvételi elbeszélgetés: 2023. március 10. – 14.00 óra, Rákóczi-főiskola, Beregszász

A jelentkezés feltételei

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett felsőfokú (BA, MA) végzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.

A jelentkezés két lépése: 

 • elektronikus jelentkezés az egyetem honlapján: az alábbi linkre kattintva az online jelentkezési felület kitöltésével: a KRE honlapján.

majd ezt követően

 • az alábbi papíralapú dokumentumok postázása: 
  • az elektronikus jelentkezést követően egy visszaigazoló e-maillel megkapott, nyomtatott, aláírt jelentkezési lap megszerzett diploma, oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges)
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben)
  • korábbi, minimum 150 órás önismereti csoportmunka teljesítését igazoló tanúsítvány (amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyennel)

 

Kérjük, hogy az elektronikus jelentkezéssel párhuzamosan a jelentkezési anyagokat postai úton is küldjék meg a KRE Pszichológiai Intézet címére, hogy azok a jelentkezési határidő lejárta előtt biztosan megérkezzenek az Intézetbe!

 

Postázási cím:

KRE BTK Pszichológiai Intézet Továbbképző Központ 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

A felvételi beszélgetés…

… a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul, külön készülést nem igényel. Felvételi keretszám: 36 fő.

Az Oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése + szakdolgozat készítése és záróvizsgán való megvédése + 150 órás önismereti célú csoportmunka teljesítése szükséges.

A költségtérítés összege 5.000 Ft / félév.

A képzés szerkezete

A program teljes óraszáma 520 óra, amelyből

 • 140 óra elmélet (tantermi előadás 82 óra, témafeldolgozó szeminárium 58 óra),
 • 230 óra gyakorlat (tanulmányi kiscsoportokban),
 • 150 óra önismereti

További információk

KRE Pszichológiai Intézet (Kovács Sarolta)
Postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, V. épület, 211-es szoba Telefon: (06-1) 430 23 42
e-mail: kovacs.sarolta@kre.hu