Pályázati felhívás: “A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása”

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2020/2021 tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.

A pályázatokat 2020. szeptember 11-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15. 12.00 óra

 

A pályázat feltétele, követelményei:

Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki

1. kiemelkedően tehetséges:

 1. jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2019/2020-as tanévben,
 2. megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2019/2020-as tanévben;
 3. a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2. szociálisan hátrányos helyzetű:

 1. nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
 2. valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
 3. olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

 • Pályázati adatlap;
 • Iskolalátogatási igazolás;
 • A 2019/2020. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
 • Amennyiben van megyei, vagy országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata a 2019/2020-as tanévre vonatkozólag, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
 • Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat; (Nyilatkozat 1. számú)
 • A pályázó nyilatkozata, hogy részesül –e más ösztöndíjban; (Nyilatkozat 2. számú)
 • Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet)

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi linken letölthetők:

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)

E-mail:  agora@kmf.uz.ua

A pályázati adatlap IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1.sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 2. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.