Magyar Nyelvi és Hungarológiai ösztöndíjpályázat

A KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya idén is meghirdeti a külföldi egyetemeken magyar nyelvet és/vagy hungarológiát tanuló hallgatók számára Magyar Nyelvi és Hungarológiai ösztöndíjpályázatát. Az ösztöndíjra 18. életévüket betöltött, elsősorban egyetemista korú fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a magyar nyelv, a magyar kultúra iránt, és ebben a tárgykörben egyetemi tanulmányokat folytatnak, vagy már rendelkeznek ilyen irányú végzettséggel.

A 2018. szeptembertől 2019. június végéig tartó képzés – a Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködésnek köszönhetően – akkreditált egyetemi részképzésként 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé. A 10 hónapos képzésre a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a hallgatók magyar nyelvet és hungarológiai tárgyakat tanulnak magas óraszámban. A képzés végén magyar nyelvből nyelvvizsgát tesznek, a magasabb nyelvi szintet elérő hallgatók hungarológiai témából záródolgozatot készítenek és záróvizsgáznak. A program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem tanúsítvány kiállításával igazolja.

Az ösztöndíj összege: 45.000 Ft/hó

Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, illetve kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám:    40 fő.

A pályázati kiírás megtalálható a Balassi Intézet honlapján:

https://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/

https://www.balassiintezet.hu/en/call-for-applications/

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/magyar-nyelvi-hungarologiai-kepzes-hungarian-language-hungarian-studies-training-20182019     címen.

A pályázatokról a döntést a KKM MINOKHÁT képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység, a nívós kutatási terv, illetve az anyaegyetemen zajló magyar nyelvi vagy hungarológiai kutatásokba, programokba való aktív bekapcsolódás.

 A pályázat elektronikus beküldési határideje:   2018. május 31.

Kérjük Önöket, szíveskedjenek értesíteni az esetleges érdeklődőket, hogy minél többen tudomást szerezhessenek erről a kedvező lehetőségről. A képzés önköltséges formában is igénybe vehető.

További információért a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya Magyar Nyelvi Képzésért Felelős és Hungarológiai Osztályán Sasvári Tünde oktatási referenshez fordulhatnak (e-mail: hungarologia@mfa.gov.hu; telefon: +36-1-381-5144).