Magyar Nyelvi és Magyarságismereti ösztöndíjpályázat

A KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya – a Külföldi Magyar Cserkésszövetséggel együttműködve – meghirdeti a nyugati diaszpóra magyar származású fiataljai számára a Magyar Nyelvi és Magyarságismereti ösztöndíjpályázatát. Az ösztöndíjra 18. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik magyar identitásukat kívánják erősíteni magyar nyelvtudásuk elmélyítésével, a magyar kultúrára és a mai Magyarországra vonatkozó ismereteik bővítésével.

A 2018. szeptembertől 2019. június végéig tartó 10 hónapos képzésre a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a hallgatók magyar nyelvet és magyarságismereti tárgyakat tanulnak magas óraszámban. A program szerves részét képezi egy rövidebb magyarországi és egy hosszabb, a Kárpát-medence egyik régióját (Erdély vagy Felvidék) bebarangoló kirándulás. A képzés végén a hallgatók magyar nyelvből nyelvvizsgát tesznek, a magasabb nyelvi szintet elérő hallgatók egy választott magyarságismereti témából záródolgozatot írnak és záróvizsgáznak.

 Az ösztöndíj összege: 45.000 Ft/hó

Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, illetve kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám:    20 fő.

A pályázati kiírás megtalálható a Balassi Intézet honlapján:

https://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/

https://www.balassiintezet.hu/en/call-for-applications/

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-program-hungarian-language-and-hungarian-cultural-studies-programme-20182019     címen.

A pályázatokról a döntést a KKM MINOKHÁT képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent az aktív részvétel a helyi magyar közösség életében, a magyar kultúrával kapcsolatos bárminemű tevékenység, illetve a helyi közösség fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos konkrét tervek felvázolása.

A pályázat elektronikus beküldési határideje:   2018. május 31.

Kérjük Önöket, szíveskedjenek értesíteni az esetleges érdeklődőket, hogy minél többen tudomást szerezhessenek erről a kedvező lehetőségről. A képzés önköltséges formában is igénybe vehető.

További információért a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya Magyar Nyelvi Képzésért Felelős és Hungarológiai Osztályán Sasvári Tünde oktatási referenshez fordulhatnak (e-mail: hungarologia@mfa.gov.hu; telefon: +36-1-381-5144).