Műfordítói ösztöndíjpályázat

A KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya – a Magyar FordítóHáz Alapítvánnyal együttműködve – idén is meghirdeti megfelelő magyar nyelvtudással és magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkező fiatal, diplomás külföldi állampolgárok számára Műfordítói ösztöndíjpályázatát. Az ösztöndíjra 18. életévüket betöltött, azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik a jövőben magyar irodalmi művek fordítását, a magyar kultúra terjesztését szeretnék választani hivatásukként.

A 2018. szeptembertől 2019. június végéig tartó 10 hónapos képzésre a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a hallgatók finomíthatják, elmélyíthetik magyar nyelvtudásukat, megismerkedhetnek a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Szemináriumi munka keretében találkozhatnak a fordítás elméleti és gyakorlati oldalával is – ezen tevékenységüket anyanyelvi lektorok segítik. A képzés végén a hallgatók egy irodalmi mű részletének fordításával mestermunkát készítenek.

Az ösztöndíj összege: 45.000 Ft/hó

Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám:    10 fő.

A pályázati kiírás megtalálható a Balassi Intézet honlapján:

https://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a

https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/mufordito-kepzes-20182019         címen.

A pályázatokról a döntést a KKM MINOKHÁT képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a színvonalas munkaterv és mintafordítás.

A pályázat elektronikus beküldési határideje:   2018. május 31.

Kérjük Önöket, szíveskedjenek értesíteni az esetleges érdeklődőket, hogy minél többen tudomást szerezhessenek erről a kedvező lehetőségről. A képzés önköltséges formában is igénybe vehető.

További információért a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya Magyar Nyelvi Képzésért Felelős és Hungarológiai Osztályán Sasvári Tünde oktatási referenshez fordulhatnak (e-mail: hungarologia@mfa.gov.hu; telefon: +36-1-381-5144).