1918: vég és kezdet

2018. október 24-25-én az egri Eszterházy Károly Egyetemen nemzetközi régiótörténeti konferenciát rendeztek 1918: vég és kezdet címmel. A konferencia célkitűzése az volt, hogy fórumot biztosítson azoknak a kutatóknak, akik előadásaikkal hozzájárulhatnak Északkelet-Magyarország száz évvel ezelőtti történetének jobb megismeréséhez. A tudományos tanácskozás két plenáris előadással vett kezdetét. Romsics Ignác Az 1918–1919-es forradalmak emlékezete, Gyáni Gábor pedig A régiótörténet, mint régi-új paradigma címmel tartott előadást. Ezt követően öt szekcióban tárgyalták a konferencia előadói a száz évvel ezelőtti politikai és közigazgatási helyzetet, a nemzetiségi kérdést, a világháború végének hadtörténetét, az összeomlás társadalom és gazdaságtörténetét, valamint az időszak művelődését és kultúráját. Főiskolánkat az eseményen Szakál Imre képviselte, aki a Ruszka Krajna autonóm terület létrehozásának kísérlete (1918–1919) című előadásában igyekezett bemutatni azt, hogy a Magyar Népköztársaság nemzetiségpolitikai törekvéseinek milyen realitásai voltak a ruszin hegyvidéken, illetve hogyan érintette Ruszka Krajna ügyét a Tanácsköztársaság létrejötte.

A konferencia programja a következő linken érhető el: https://ujkor.hu/wp-content/uploads/2018/10/1024_1918_konf_plak%C3%A1t.pdf. A plenáris előadásokat pedig itt lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/watch?v=QeTUNSIvFE0