Ötödik alkalommal valósultak meg magyar, mint idegen nyelv tanfolyamok Kárpátalja szerte

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől kezdődően minden szeptemberben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német, francia, ukrán, orosz, magyar nyelvből alap, közép és haladó szinten. A nyelvtanfolyamokon minden évben több száz jelentkező vesz részt, többségük az utóbbi években a magyar, mint idegen nyelvet választja. Ezért fontosnak tartottuk, hogy magyar nyelvtanfolyamokat indítsunk 2016 márciusától Kárpátalja szerte. A nyelvtanfolyamok helyszíneinek megjelölésekor választásunk olyan településekre esett, ahol a magyar lakosság száma 20 % körül van, vagy azt nem haladja meg. Egy másik szempont a kárpátaljai turisztikai vonzáskör, valamint a magyarság szempontjából történelmi jelentőségű emlékhelyekkel vagy természeti értékekkel bíró desztinációk.

2016. május 7-én Kárpátalja 13 járásában 45 településén indult magyar, mint idegen nyelv tanfolyam 2064 fővel, 140 csoportban, csoportonként 120 órában, 71 oktató bevonásával. Azok a hallgatók, akik legalább 60 százalékban teljesítették a 3 írásbeli dolgozat követelményeit, valamint sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tettek, a főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt kaptak, melyet 2016. december 10-én ünnepélyes keretek között 1136 fő vehetett át.

A magyar nyelvtanfolyamok második turnusára 2016. október 17. – november 17. között lehetett jelentkezni, mely időpontig Kárpátaljáról a lehetőséggel 3549-en éltek, valamint 56-an a Kárpátokon túlról. A legfiatalabb jelentkező 6, a legidősebb 81 éves volt. A képzés 78 órában, 226 csoportban, 2016. december 1-én kezdődött és 2017 április végéig tartott, 117 tanár bevonásával. A 3605 főből 3197 fő döntött úgy, hogy folytatni kívánja a képzést, így számukra lehetőség nyílt a magyar nyelvtanfolyamok A2-es szintű teljesítéséhez plusz 42 óra megtartása által, ami 2017 április – júniusa között valósult meg 43 településen. 2017. júniusa folyamán 2287 fő tett sikeres záróvizsgát és kapott tanúsítványt ünnepélyes keretek között 2017. június 24-én.

2017. áprilisában ismételten meghirdetésre került a magyar tanfolyamokra való jelentekézés Kárpátalja szerte. Jelentkezni 2017. április 24-től május 25-ig lehetett. 2017. július 1. – december 16. között 4169 fő sajátíthatta el a magyar nyelvet, összesen 239 csoportban, 156 csoportban A1-es szinten (2656 fő), 83 csoportban A2-es szinten (1449 fő). Őket 104 szakképzett tanár oktatta. Az ünnepélyes záró alkalmon, 2017. december 20-án, 2503 fő vehetett át tanúsítványt. A tanfolyamok 12 járásban 45 településen valósultak meg, csoportonként 120 órában.

2017. decemberében 5. alkalommal került meghirdetésre a magyar nyelvtanfolyam. Jelentkezni 2018. január 18-ig lehetett. Ez idő alatt 3997 fő nyújtotta be kérelmét, 11 járásból, 41 településről, akik 2018. február 3-án 209 csoportban 87 oktatóval kezdték meg a foglalkozásokat. Közülük 2611 fő kezdő, 1386 fő haladó csoportban kezdte meg a 120 órás képzést. A legtöbben az ungvári (1308 fő), nagyszőlősi (911 fő), munkácsi (699 fő) járásokban kezdték el a foglalkozásokat. 116 csoportban A1-es szinten, 74 csoportban A2-és szinten tanultak, valamint 19 gyerek csoport lett kialakítva.

2018 június 1-től indult egy úgynevezett intenzív 100 órás, B1-es szintre felkészítő tanfolyam, amelyen azok a diákok vettek részt, akik februártól elkezdték a foglalkozásokat, azonban magasabb nyelvismereti szintre szerettek volna szert tenni. 1305 fő élt ezzel a lehetőséggel, akik (nagyszőlősi járásból 406, munkácsi járásból 326, ungvári járásból 315 fő) 85 csoportban (72 felnőtt és 13 gyermek csoportban), 9 járásban, 23 településen, 29 helyszínen, 48 oktató bevonásával sajátíthatták el a nyelvet.

A sikeres záró szóbeli és írásbeli vizsgákat követően összesen 2344 fő vehetett át két nyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt 2018. október 26-án ünnepélyes keretek között.

2016 március – 2018 október között az alábbiak szerint alakultak a magyar tanfolyamokra jelentkezettek számadatai:

Turnus A megvalósítás dátuma Jelentkezettek létszáma Tanúsítványra jogosultak létszáma
1. 2016. május – 2016. december 2064 1136
2. 2016. november – 2017. április 3605 3197 ők csak végzetek tanúsítványt nem kaptak, mert csak 78 órájuk volt
3. 2017. április – június 3197 2287
4. 2017. július – december 4169 2503
5. 2018. február – október 3997 2344
  Mindösszesen 17 032 11 467

A tanfolyam tananyagában jelentős szerepet kap a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A tananyag a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva kerül feldolgozásra.

A magas számú érdeklődés bizonyítja, hogy a nyelvtanfolyamok hasznosak és sikeresek. Valljuk, hogy egy nyelv elindít az élet folyosóján, két nyelv kinyit minden ajtót az emberi életutak során. Amit pedig örömmel tanulunk, sose felejtünk el. Megtanulni egy nyelvet és megismerni a kultúrát, ami ahhoz a nyelvhez tartozik, az egyik leghasznosabb tevékenység ahhoz, hogy szélesítsük világnézetünket, mélyítsük empátiánkat, toleranciánkat és nyitottabbá tegyük a szívünket, elménket. Ugyanis, ha olyan nyelven beszélsz valakihez, amit megért, az az értelméhez jut el. Ha viszont az ő nyelvén beszélsz, (még akkor is, ha hibásan), az a szívéhez jut el. Minél több nyelven beszélsz, annál több ember vagy és új életet élsz minden új nyelven, amit beszélsz, ezért tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet, ugyanis egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak. A hozzáállás pedig azaz apróság, amely mindent megváltoztat. A nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni. Nem baj, ha hibásan beszélsz, csak kezdj el beszélni egy idegen nyelven. Az út a sikerhez sokszor rögös. A tanulás egy folyamat, ahol kudarcokkal is szembe kell nézni. Sikert, eredményt akkor érünk el, ha újra és újra felállunk és beállunk a rajtvonalhoz.

A tanfolyamok anyagi támogatását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztossága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja.

Ezúton is gratulálunk minden kedves hallgatónknak és további sok sikert kívánunk!

 

  

Váradi Natália,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központjának vezetője