2018/2019-es tanévben 46 fő részesült Soós Kálmán ösztöndíjban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2018. december 6-án került sor a Soós Kálmán ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására a Főiskola Győr termében, melynek keretén belül 46 személy részesült ösztöndíjban a 3 megpályázható alprogramban a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása által.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram célja elsősorban az, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és tanárait ösztönözze a kárpátaljai magyar tudományos tevékenységre, a magyar tudományos szaknyelv elsajátítására különböző pályázatok révén. Nem utolsó sorban a programmal emléket kívánunk állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak.

Az ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze:

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem
  2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
  3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása 
  1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését vártuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani.

A Vándoregyetemre 2018. június 12. – 2018. szeptember 28. között volt lehetőség jelentkezni, melyre ez idő alatt 8 fő nyújtotta be pályázatát.

Az előadások 3 helyszínen zajlottak: az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 4 oktató részvételével, akik 4 tudományterületet képviseltek (földrajz, biológia, közgazdaságtan, matematika). Az előadók mind a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói voltak.

  1. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthatott be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését vártuk!

Az oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogramra 2018. június 12. – szeptember 28. között volt lehetőség jelentkezni a már elkészült, legalább 90 oldal terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral. A jegyzetnek meg kellett felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

Az alprogramra 15 pályázat érkezett be, mely munkák elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék. A szakemberek 15 pályamunkából 9-et javasoltak ösztöndíjra.

  1. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogramra olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést vártuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

Az alprogramra 2018. június 12. – szeptember 28. között volt lehetőség jelentkezni, melyre ez idő alatt 33 pályázat érkezett be, melyből mind a 33 pályázat ösztöndíjban részült. A benyújtott pályamunkák bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végezte. A szakemberekből összeálló szakmai értékelő bizottság a beadott pályamunkákat a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 6. évfolyamos hallgatók diplomadolgozatának pontrendszere alapján értékelte.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Csernicskó István, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke és Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója.

„A tudásért élj, az életért tanulj” tartja a közmondás. Minden, amit a világról tudunk az nagyon kevés ahhoz képest, ami valójában az – kezdte meg nyitóbeszédét Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Majd ismertette a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot.

Buhajla József Főkonzul úr örömét fejezte ki, hogy jelen lehet az ünnepségen, látva a fiatalságot, akik képviselni fogják az következő generációt. Megvan az a folytatás, meg van az a tudásbázis, ami mindenkit felvértez, jogalapot biztosít a folytatásra és egyfajta biztos alapot jelent a számunkra is, hogy megnyugtató kezekbe lesz a jövő – folytatta gondolatait, majd mindenkinek gratulált az elért eredményekhez. Sok sikert, erőt, egészséget és kitartást kívánt a jövő vonatkozásában és advent idején pedig áldott, békés ünnepeket.

Szilágyi Mátyás, főkonzul úr köszöntő beszédében a Magyar Kormány üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé és gratulációját fejezte ki az ösztöndíjakhoz.

„A ma ösztöndíjat átvett helyi szakemberek tudományos kutatók nemes küldetést teljesítenek, mert ők az egész magyar tudományosság fejlődését is vállukon hordják. A magyar nemzet szellemi, kulturális éték hordozói állnak ma itt előttünk, hiszen a 21. században a magyarság legfontosabb értéke az emberi tudás, a humán tőke. Az a szellemi potenciál, a magyar emberek tehetsége, tudása és szorgalma, mellyel még a nehezebb vagy akár ínségesebb gazdasági, pénzügyi periódusokban is lehetővé válik a nemzet fennmaradása, a világ legfejlettebb nemzetei élvonalában való maradásunk” – zárta beszédét Szilágyi Mátyás, főkonzul úr, majd sok sikert, kibontakozó életpályát és minél szélesebb szakmai tudományos eredményeket kívánt a nemzeti közösség, az egyetemes magyar tudományosság, és különösen Kárpátalja javára.

A köszöntő beszédek után sor került az ösztöndíjak átadására, melyek elnyeréséhez ezúton gratulál a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány.

A rendezvény végén Váradi Natália irodaigazgató asszony kívánt áldott ünnepeket és egy bibliai idézettel zárta gondolatait: Szerezni bölcsességet, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerezni eszességet, kívánatosabb az ezüstnél” (Példabeszédek 16:16).

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány