Kezdetét vette a „Tehetséggondozás a tudományok útján” 6 alkalmas programsorozat

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2018-2019-es tanév folyamán 6 alkalmas 30 órás kurzust szervez a Rákóczi Főiskolán Tehetséggondozás a tudományok útján címmel, mely 2018. októberében került meghirdetésre.

Váradi Natália, Daniel Dennett író, filozófus szavaival indította a képzést: „Jövőbeni jólétünk – mindannyiunk jóléte e bolygón – leszármazottaink oktatásától függ.” Az irodaigazgató asszony nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a „Tehetséggondozás a tudományok” útján című kurzus lehetőséget kínál a pályakezdő kárpátaljai magyar főiskolásoknak és egyetemistáknak arra, hogy kutatásaik végzéséhez a lehető legszélesebb körű módszereket sajátíthassák el és alkalmazzák azokat. A program célja a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg tudományos fejlesztése, kinevelése, konferenciákra való felkészítése, valamint az aktuális kutatói ösztöndíjak és kutatási intézmények megismertetése.

A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg az alábbi időpontokban a Rákóczi Főiskolán minden alkalommal 15:00 órai kezdettel.

Az első képzés 2018. december 6-án került megrendezésre a Rákóczi Főiskola Győr termében, amely „Az itthon maradás esélyei” címet kapta. Előadást tartott Dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, aki bemutatta az Alapítvány széleskörű tehetséggondozó munkásságát tájékoztatva a résztvevőket a programokhoz való csatlakozás lehetőségéről. Ezt követően Prof. Dr. Csernicskó István mutatta be a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács korfáját „A Kárpátaljai Magyar Tudományos Akadémiai Tanács tagsága: jellemzők, az itthonmaradás esélyei” címmel. Végül Dancs Krisztina, az Agora Információs Központ pályázati referense hívta fel a figyelmet a hamarosan kiírásra kerülő szülőföldi tanulmányi támogatások pályázataira, azok benyújtási követelményeire.

A programsorozat 2019-ben folytatódik 5 alkalommal, melyek időpontjairól, előadóiról és témaköreiről az alábbi táblázat nyújt részletesebb betekintést:

Megvalósítás dátuma Téma Helyszín Előadók Intézmény/ Szervezet Előadás címe
2019. január 18. “Fiatalok a jövőért” II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr terme Kovály Katalin MD tiszteletbeli elnök, MTA munkatárs Társadalomföldrajzi kutatások Kárpátaljáról a Magyar Tudományos Akadémián.
Kosztur András, elnök Momentum Doctorandus A Momentum Doctorandus bemutatása
Fazekas Andrea referens Budapesti Oktatási Hivatal Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
Bence Norbert elnök Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége A KMDFKSZ bemutatása
Maruszics Erik  elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata A II. RFKMF HÖK bemutatása
2018. február 15. Makovecz Hallgatói Mobilitási Program és Erasmus+ ösztöndíj programok és annak jó gyakorlatai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr terme Dr. Orosz Ildikó rektor és elnök II. RFKMF/ KMPSZ Az itthonmaradás esélyei Kárpátalján
Dr. Érsek Vivienn, főosztályvezető Kárpát-medence Magyar Oktatásának
Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében – Makovecz
Hallgatói Ösztöndíjprogram
Dr. Fodor Gyula rektor-helyettes, II. RFKMF Makovecz programfelelős II.RFKMF A Makovecz Hallgatói Program és az ERASMUS+ ösztöndíjprogram, illetve ezek tapasztalatai a II. RF KMF-án
2019. március 22. Kutató intézetek Kárpát-medencében II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr terme Dr. Spenik Ottó igazgató, akadémikus Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet bemutatása
Prof. Dr. Csernicskó István intézetvezető Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont bemutatása
Dr. Csatáry György intézetvezető Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont Az intézetek főbb tevékenységeinek, kutatási projektjeinek a bemutatása
Dr. Tarics Zoltán tudományos főtitkár Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet bemutatása
Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Praetor Szakkollégium bemutatása
Dr. Kolozsvári István intézetvezető Fodor István Kutatóközpont A Fodor István Kutatóközpont bemutatása
2019. április 5. Modern könyvtár és levéltár használat II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr terme Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya könyvtárigazgató Apáczai Csere János Könyvtár Könyvtári adatbázisok helye és szerepe a tudományos kutatásban.
Dr. Palasik Mária osztályvezető Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár A Történeti Levéltár szerepe a 20. század történetének kutatásában
Kujbusné Dr. Mecsei Éva igazgató és főlevéltáros Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Valós és virtuális kalandozások az írott források világában.
Kutassy Ilona igazgató helyettes és főlevéltáros Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltár A Kárpátaljai Állami Levéltár munkája és a beregszászi részleg által őrzött iratok ismertetése
2019. május 16. Kutatói ösztöndíjak és azok ismertetése a Kárpát-medencei fórumokon II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr terme Weiszburg Tamás az OTDT általános alelnöke Országos Tudományos Diákköri Tanács Az Országos Tudományos Diákköri Tanács munkásságának bemutatása
Dr. Tonk Márton dékán, CT szakmai szervező Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem A Collegium Talentum ösztöndíj program bemutatása
Dr. Kontra Miklós DOMUS ösztöndíjprogram  kuratóriumának vezetője Domus ösztöndíj bemutatása
Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató ELTE Márton Áron Szakkollégium Az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a következő képzéseken.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány