2022-ben is lesz lehetőség ECL nyelvvizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2016-tól évente hat alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinteken ECL nyelvvizsgát tenni. A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

Legközelebb 2022. február 4-én (német nyelvből B1 és C1 szinten, angol nyelvből C1 szinten) és február 5-én (angol és német nyelvből B2 szinten) lesz ECL nyelvvizsga a Főiskolán, amelyre a jelentkezési határidő 2022. január 10. Jelentkezni személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az online jelentkezésre a jelentkezési határidőt megelőző három hétben van lehetőség.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel (esetünkben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjával) vegyék fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnének. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie.

 

Nyelvek

A vizsga szintje

A vizsga típusa

A vizsga díja

Magyar/Német

A2

Komplex

40 000 Ft.

Részvizsga

22 000 Ft.

B1

Komplex

46 000 Ft.

Részvizsga

26 000 Ft.

B2

Komplex

52 000 Ft.

Részvizsga

30 000 Ft.

C1

Komplex

58 000 Ft.

Részvizsga

32 000 Ft.

Angol/Orosz

A2

Komplex

26 000 Ft.

Részvizsga

16 000 Ft.

B1

Komplex

34 000 Ft.

Részvizsga

20 000 Ft.

B2

Komplex

40 000 Ft.

Részvizsga

24 000 Ft.

C1

Komplex

48 000 Ft.

Részvizsga

26 000 Ft.

 

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

A Vizsgaközpont a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon közzéteszi a www.ecl.hu honlapon. Ugyanakkor minden vizsgázót e-mailben értesít arról, hogy a vizsgázói fiókjában elérhetőek a vizsgaeredmények. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi, az eljárás 10 ezer forintba kerül. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken található: https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

 

S.sz.

Nyelv és szint megnevezése

Jelentkezési határidő

Időpont

1.

Német (B1, C1), angol (C1)

2022. január 10.

2022. február 4.

2.

Angol, német (B2)

2022. január 10.

2022. február 5.

3.

Angol, német, orosz (A2, B1, C1)

2022. március 10.

2022. április 8.

4.

Angol, német, orosz (B2)

2022. március 10.

2022. április 9.

5.

Magyar (A2, B1, C1), angol, német (B1, C1)

2022. május 12.

2022. június 10.

6.

Angol, német, magyar (B2)

2022. május 12.

2022. június 11.

7.

Német (B1)

2022. július 18.

2022. augusztus 16.

8.

Német (B2)

2022. július 18.

2022. augusztus 17.

9.

Német (B1, C1), angol (C1)

2022. szeptember 1.

2022. szeptember 30.

10.

Angol, német (B2)

2022. szeptember 1.

2022. október 1.

11.

Angol, német, magyar (A2, B1, C1)

2022. november 3.

2022. november 25.

12.

Angol, német, magyar (B2)

2022. november 3.

2022. november 26.Váradi Natália,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpon