34 hallgató nyert ösztöndíjat a Kölcsey Ferenc Szakkollégiumban való részvételre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) a 2023–2024-es tanévben ösztöndíjpályázatot hirdetett Kölcsey Ferenc Szakkollégiumban (KFSZ) való részvételre.

A Szakkollégium célkitűzései: Tudományos tehetséggondozást folytatni és szakmai támogatást nyújtani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára (a reál és humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé. Célja szakmai műhelyek létrehozása a hallgatók érdeklődési területeihez, valamint a II. RFKMF stratégiai céljaiban meghatározott küldetésnyilatkozathoz igazítva, melyek szakmai és tudományos előmenetelüket segítik.

A Szakkollégiumba felvételt nyerhetett a II. RFKMF valamely szakán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos, II–IV. évfolyamos alapképzésen és I–II. évfolyam mester képzésén résztvevő hallgatója.

A KFSZ tagja részt vesz a kötelező és választott műhelyfoglalkozáson.

Kötelező műhely: Kisebbségtudomány.

Választható műhelyek:

  • Pedagógia
  • Média- és művészetpedagógia
  • Irodalom- és kultúratudomány
  • Természettudomány
  • Régiófejlesztés
  • Hálózattudomány és adatelemzés
  • Politika- és társadalomtudomány

A szakkollégiumi tagok felvételi elbeszélgetésére szeptember 7-én került sor. A felvételi bizottság taja Orosz Ildikó elnökasszony, Csernicskó István rektor, Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ vezetője, Gazdag Vilmos, a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesület elnöke, Szedlák Dénes, a főiskola kollégiumának igazgatója, Molnár Ferenc, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető helyettese, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium igazgatója volt.

A jelenlévőket Váradi Natália köszöntötte. Kiemelte, a főiskola tehetséggondozó programja előkészítette a Kölcsey Szakkollégium működését, melynek lényege, hogy tudós és közösségépítő feladatokat lásson el.

„A Szakkollégium létrehozásával azt a lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a fő tanulmányaik mellett más szakirányba is fejlesszék magukat, valamint, hogy miután mind kisebbségi léthelyzetben élünk, tudják, hogy a kisebbségi helyzet hogyan alakul a világon”

– hangsúlyozta Orosz Ildikó.

Csernicskó István köszöntőjében a szakkollégiumok fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a szakkollégiumban való részvétel lehetőséget teremt arra is, hogy olyan készségeket és képességeket fejlesszenek magukban a hallgatók, amelyek hasznosak lehetnek ahhoz, hogy későbbiekben elérjék a céljaikat.

A köszöntőket követően a hallgatók kerültek középpontban. A felvételi elbeszélgetésen a diákok bemutatkoztak, majd elmondták mindazt, ami motiválta arra őket, hogy jelentkezzenek a Kölcsey Ferenc Szakkollégiumba.

A bizottság mind a 34 jelentkezőt pozitívan értékelte, melynek értelmében felvételt nyertek a Szakkollégiumba.

Gratulálunk nekik!

This slideshow requires JavaScript.

K. A.