A Biológia és Kémia Tanszék külföldi terepgyakorlata a II. Rákóczi Ferenc emlékév kapcsán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének hallgatói és oktatói 2019. június 25-28. között, a Makovecz program keretében külföldi tanulmányúton vettek részt a II. Rákóczi Ferenc-emlékév kapcsán. A program fő célkitűzéseként jelölte meg, hogy a betekintést nyújtson II. Rákóczi Ferenc életébe, a Rákóczi-szabadságharc történéseibe, a fejedelem életútjába, aki intézményünk névadója is. A szakmai tanulmányút során magyarországi, felvidéki és ausztriai helyszíneket látogattunk meg, ahol az emlékhelyek és a kulturális örökséghez tartozó helyszínek mellett az adott vidék természeti adottságaival is megismerkedhettek a résztvevők.

A szakmai tanulmányút első napján a szlovákiai Komáromba utaztunk, ahol meglátogattuk fogadóintézményünket, a Selye János Egyetemet, az első magyar tannyelvű egyetemet Szlovákiában. Megismerkedtünk a tanintézmény szervezeti egységeivel.

A terepgyakorlat második napján a bécsi Természettörténeti Múzeumba látogattunk, ahol Európa egyik legnagyobb őstörténeti, preparált rovar, hüllő, hal, madár, emlős és dinoszaurusz csontváz kiállítását, ásvány- és meteoritgyűjteményét tekinthettük meg. Felkerestük az Erdődy-Fürstenberg-palotát (Palais Erdődy-Fürstenberg). A palota elődjében évekig lakott II. Rákóczi Ferenc. A magyar nyelvű emléktábla mellett koszorút helyeztünk el. Ezek után látogatást tettünk a Schönbrunn-kastélyba, amely a Világörökség része.

A harmadik napon Dr. Nagy Melinda, dékánhelyettes előadását hallgathattuk meg a Rákóczi-család földi maradványain végzett, a csontok genetikai vizsgálatát magába foglaló archeogenetikai vizsgálatokról, a kutatás nehézségeiről és eddigi eredményeiről. Az előadás után megismerkedhettünk az intézmény infrastrukturális és működési viszonyaival, megtekintettük a Biológia- és Kémia Tanszékhez tartozó előadótermeket és laboratóriumokat. Különösen érdekes volt bepillantást nyerni a nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriumba, valamint hallani az ott folyó kutatómunkáról. Ezek után városnézés következett, melynek során bejártuk Komárom belvárosának egy részét, meglátogattuk a Klapka-téren álló városházát és a várost körül ölelő erődrendszert, amely az UNESCO világörökségi javaslati listáján szerepel.

A tanulmányút utolsó napján sétát tettünk Kassa főterén, megtekintettük a kassai dómot, a Kárpát-medence monumentális gótikus katedrálisát, melyet Szent Erzsébet-székesegyház néven ismerhetünk. Ugyanitt megtekinthető az Orbán-torony, a zenélő szökőkút túloldalán az Állami Színház és a Szent Mihály-kápolna. II. Rákóczi Ferenc fejedelem több szálon is kötődik a városhoz, a székesegyház kriptájában temették újra és számos eredeti elemet felhasználva, az egykori törökországi házának replikáját, az ún. Rodostói-házat is felépítették a középkori városfal mellett a Hóhér-bástyánál. Méltóképpen tisztelegve a fejedelem előtt, koszorút helyeztünk el a ház udvarában található életnagyságú szobránál, valamint a székesegyház kriptájában is.

Ezt követően a Szádelői-völgybe indultunk, a Gömör-Tornai-karszt leglátványosabb szurdokvölgyébe. A karsztvidék szlovákiai oldalán, a magyar határtól pár kilométerre fekvő 3 km hosszú, 200-300 méter mély, látványos szurdokvölgyben hatalmas fehér mészkősziklafalak, tornyok közt, egy erdei patak mentén egy tanösvény útvonalán kapaszkodhattunk fel a Szádelői-fennsík karsztplatójára. A terület növényföldrajzi szempontból is egyedi értékeket hordoz.

Szádelőről II. Rákóczi Ferenc szülőfalujába, Borsiba utaztunk, ahol megtekinthettük a Rákóczi-várkastélyt. Utolsó úticélunk Sárospatak volt, ahol felkerestük a Rákóczi-várat, Magyarország egyik legismertebb várát, a fejedelemhez köthető műemléket. Mindkét utóbbi helyszínen koszorúk elhelyezésével fejeztük ki tiszteletünket a nagyságos fejedelem előtt.