A Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatási programjainak megvitatása

A Filológia oktatási program második (mesterképzési) szintjének megvitatásával foglalkozó munkacsoport ülése.

2023. február 20-án a Filológia szak második (mesterképzési) szintjére jelentkezők oktatási programjának megvitatása céljából munkacsoport ülésezett. Az online találkozót Vrábely Tamás szakfelelős, a filológiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens tartotta. A beszélgetésen részt vett Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezető professzora, habilitált doktor, docens. A munkacsoport tagjai voltak Demecka Vladiszláva professzor, a filológiai tudományok doktora, Horenko Olena docens, a filológiai tudományok doktora, Lőrinc Marianna, a Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének professzora, a pedagógiai tudományok doktora, valamint Bányász Natália docens, a filológia tudományok kandidátusa, az akadémiai közösség és a munkaadók érdekelt felei: Horváth József, habilitált doktor, docens, a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékéről,  Fischer Mária, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Riskó Okszána fordító-referens,  a “WOOD INTERNATIONAL” Kf. képviselője. A beszélgetés során a figyelem a program sajátosságaira, a tanulmányi komponensekre és eredményekre összpontosult, valamint ki volt emelve a fordítási gyakorlat fontossága és feladatai.