A Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatási programjainak megvitatása

Ülésezett a felsőoktatás első (alapképzési) szintjének „Középfokú oktatás (nyelv és irodalom (angol)” szakirány oktatási és szakmai programjának frissítésével foglalkozó munkacsoport.   

2023. február 20-án az alapképzési szint „Középfokú oktatás (nyelv és irodalom (angol)” szakirány oktatási és szakmai programjának frissítésével foglalkozó munkacsoport ülésezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékén. Az online találkozón részt vett Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezető professzora, habilitált doktor, docens, Bárány Béla szakfelelős, docens, a filológiai tudományok kandidátusa. A munkacsoport tagjai voltak Bányász Volodimir docens, a filológiai tudományok kandidátusa, Bányász Natália docens, a filológiai tudományok kandidátusa, Huszti Ilona docens, a pedagógiai tudományok kandidátusa, Lőrinc Marianna, a Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének professzora, a pedagógiai tudományok doktora, valamint az érdekelt felek: Miskó Szvitlána docens, a pedagógiai tudományok kandidátusa, az Ungvári Nemzeti Egyetem Polikultúrális Oktatás és Fordítás Tanszékének tanszékvezetője, Trifán Marianna a humántársadalmi és művészeti-esztétikai tudományok módszertani irodájának módszerésze, Kárpátaljai Posztgraduális Pedagógiai Oktatási Intézet módszerésze angol nyelvből, Derceni-Májercsik Etelka, Beregszászi Bethlen Gábor Líceum angol tanára.

Bárány Béla, az oktatási program szakfelelőse kihangsúlyozta, hogy a “Középfokú oktatás (nyelv és irodalom (angol)” szakirány programjának frissítésével foglalkozó munkacsoport ülésének eredményes légköre lehetővé tette a program oktatási összetevőinek oly módon való kiválasztását, hogy az maximálisan biztosítsa a célok elérését. A megbeszélés végén a szakfelelős megköszönte a munkacsoport tagjainak és az érintetteknek a program fejlesztése során megfogalmazott kívánságaikat, javaslataikat, melyeket figyelembe vettek a program kidolgozása során.