A III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia eredményei a Rákóczi-főiskola bázisán

2022. június 15-én valósult meg „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” témában a III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia. Az eseményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán  a Számvitel és Auditálás Tanszék szervezte. A rendezvény aktualitását az adta, hogy a 2021/2022-es tanévben ünnepelte a Rákóczi-főiskola fennállásának 25. évfordulóját. A tudományos fórum célja az volt, hogy a számviteli és pénzügyi mechanizmusok gazdasági folyamatainak alakulására gyakorolt hatásait vizsgálja különböző kutatási tapasztalatok összegzésével figyelembe véve a globális összefüggéseket, s a nemzetközi számviteli standardok bevezetését Ukrajnában.

A konferencia főbb irányai (szekciói) a következők voltak:

(1) „A számvitel, elemzés, könyvvizsgálat, adózás és pénzügyi monitoring aktuális kérdései: helyzet és fejlődési trendek”;

(2) „A pénzügyi kapcsolatok dinamizálása a globális tényezők összefüggésében, a fenntartható fejlesztési feladatok intenzívebbé tételének keretében”;

(3) „Innovatív gazdaságfejlesztés az integrációs stratégiák megvalósításában”.

 

A konferenciának 296 résztvevője volt, ukrajnai, magyarországi, Kárpát-medencei, sőt világviszonylatban különböző felsőoktatási intézmények is képviselték magukat (a résztvevők között volt 68 doktor, köztük 16 tanszékvezető, valamint 130 doktorandusz és mester képesítésű szakember). A konferencián összesen 95 oktatási intézmény és tudományos kutatóműhely vett részt.

 

Hazai és külföldi kutatók részvételével egy sor aktuális kérdés került megvitatásra. Például a munkaügyi kapcsolatok elszámolása, a bérleti jogviszonyok, a karitatív segítségnyújtás és az iparűzési adózás kérdései a hadiállapot körülményei között. Továbbá a munkavállalókkal való munkaügyi kapcsolatok megszervezésének kérdései, a bankrendszer szervezeti és jogi alapjai, a helyi költségvetések kialakítására és a mezőgazdasági szektor finanszírozására vonatkozó megközelítések átalakításának kérdései a háborús időszakban. A számvitel fejlesztésének aktualitásai a digitális gazdaságban és a digitális forradalom a pénzügyi világban, a vállalatirányítás analitikai támogatásának és a belső kontroll megvalósításának kérdései, a könyvvizsgálati kockázatértékelés és a könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzésének témái is a vizsgálat tárgyát képezte. A számviteli tudományok oktatásának módszereinek kérdései és a könyvelők szakmai képzésére vonatkozó európai irányelvek, valamint a biztosítók és a háztartások pénzügyi biztonságának problémakörei, s a pénzügyi szektor befektetési szegmensének hatékony átalakításának tényezői, az üzemanyagválság, a COVID-19 gazdaságra gyakorolt hatásának kérdései is megvitatásra került a levelező konferencia keretein belül.

 

A résztvevők kutatási eredményei alapján összeállításra került egy konferencia-kötet, melyben több mint 200 tézist mutattak be, valamint egy végső konklúziót is megfogalmaztak, ami tartalmazza a szerzők főbb gondolatait, javaslatait és iránymutatásait.

 

Ezúton szeretnénk kifejezésre juttatni köszönetünket a partner intézeteknek, a Rákóczi-főiskola vezetőségének, hogy a nehéz háborús körülmények között segítették a munkánkat és megvalósulhatott a III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia. Reméljük, hogy legközelebb már jelenléti formában tudunk találkozni, s szakmai véleményeinket ütköztetni Beregszászon.

Számvitel és Auditálás Tanszék