A magyar mint kisebbségi nyelv a fordítás- és tolmácsképzésben

A Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszéke fordítástudományi kutatócsoportjának szervezésében 2022. január 20-án került sor „A magyar mint kisebbségi nyelv a fordítás- és tolmácsképzésben” című konferenciára és szaknapra, melyen intézményünk is jelen volt.

A konferenciát Dr. Horváth Géza, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja nyitotta meg. Ezt követően Dr. Nádor Orsolya köszöntötte és bemutatta a konferencián résztvevő felsőoktatási intézményeket. A konferencián a legtöbb határon túli kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény ott volt, így többek között előadást tartott Dragaschnig Edina, a Grazi Tudományegyetem, a Károly-Ferenc Tudományegyetem, Fordítástudományi Oktató- és Kutatóintézet képviselője; Dr. Lehocki Samardzic Anna, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékékének képviseletében; Dr. Žagar Szentesi Orsolya és Kristina Katalinić, a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológia Tanszékénék képviselői; Dr. Bökös Borbála, a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának képviselője; Dr. Rudas Judit és Dr. Kolláth Anna, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékékének képviselői; Sebők Szilárd, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékékének képviselője.

Főiskolánk Filológia tanszékét Dr. habil. Beregszászi Anikó és Petrusinec András képviselte „A magyar mint kisebbségi nyelv a beregszászi Rákóczi Főiskola nyelvi, nyelvtanári és tolmácsképzésében” című előadásukkal. A konferencia zárásaként Dr. Szoták Szilvia bemutatta Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda mentori és gyakornoki programját.

Az egész napos rendezvény — bár a pandémia miatt az online térben valósult meg — kiváló alkalom volt arra, hogy a határon túli magyar felsőoktatási intézmények megosszák egymással gondjaikat és tapasztalaikat a fordító és tolmácsképzés kérdéskörében.