A Miskolci Egyetem oktatóinak előadása az Erasmus+ mobilitási program keretében

A közelmúltban az Erasmus+ mobilitási program keretében a Miskolci Egyetem Kémia intézetének, Bányászat és Energia Intézetének, az Automatizálási és Infokommunikációs Intézetének, valamint a Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központnak (FIEK) a kutatói és oktatói tartottak előadásokat intézményünkben. Az előadások központi témája a jövő energia forrásai és anyagai, valamint a hozzájuk kapcsolódó kutatások voltak.

Dr. Vadászi Marianna, egyetemi docens, a Gázmérnöki Tanszék intézeti tanszékvezetője a hidrogéngazdaság jövőbeni szerepét mutatta be. Bevezetőjében az előadó kitért arra, hogy a megújuló energiaforrások megoldást jelenthetnek a fosszilis tüzelőanyagokból származó antropogén üvegházhatásúgáz-kibocsátás problémájára, ugyanakkor szezonfüggőek, ezáltal az évente változó, de állandó energiakereslettel kombinálva a megújuló energia többletét vagy hiányát eredményezik. A zöld hidrogén kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrásokra nagymértékben támaszkodó jövőbeli energiarendszerek egyensúlyának megteremtésében az ellátásbiztonság érdekében. Ezért alapvető fontosságú egy hosszú távú tárolórendszer kidolgozása, amely egyensúlyba hozza időszakos keresletüket és kínálatukat. Az előadásban bemutatásra került az Európában és Magyarországon megvalósításra kerülő hidrogén utak tervezete. Szó esett a hidrogén előállítás módszereiről, a különböző technológiákból származó hidrogén szén-dioxid kibocsátásáról és a hidrogén költségeiről.

Dr. Bölkény Ildi, tudományos főmunkatárs, a FIEK mechatronikai k+f vezetője előadásának témája szintén a szén-dioxid-mentes égést biztosító és igy jelentős környezeti előnyökkel járó hidrogén volt. A hidrogén használatával felmerül a lehetőség, hogy földgázzal elegyítve rezervoárba sajtolják, vagy csővezetéken juttassák el a felhasználókhoz. Kutató Központjukban többek között azt vizsgálják, hogyan viselkedik a hidrogén a rezervoárban, miként befolyásolja a hidrát képződést. Az előadás a vizsgáló berendezéseket és a vizsgálatokat mutatta be.

This slideshow requires JavaScript.

Folyamatos üzemű elgázosító kísérleti technológia irányítórendszere volt a témája Forgács Zsófia, egyetemi tanársegédnek, a Folyamatirányítás és méréstechnika kutató csoport tagjának. Az elgázosítás egy ígéretes hőátalakítási technológia, amely a hagyományos égetéshez képest nagy energiakihozatalt tesz lehetővé. A Miskolci Egyetemen korábban egytöltetes elgázosító rendszert fejlesztettek, amely folyamatos üzemű kísérletek végezésére nem volt alkalmas. Az előadó által bemutatott kísérleti berendezés folyamatos üzemre képes és ezt a technológia automatizálásával érték el. Az előadás az irányítórendszerek tervezési szempontjait mutatta be, kitérve a PLC-vezérlés és a HMI készítés lépéseire, majd a fejlesztett elgázosító technológia irányítórendszerének komponenseit ismertette.

Dr. Vanyorek László, egyetemi docens, a Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportjának vezetője előadásában a Miskolci Egyetemen folyó korszerű nanoanyagok fejlesztésére irányuló kutatómunkát ismertette. Az előadó bemutatta a kutatócsoportot, ismertette a mágneses nanorészecskék és szénalapú nanoszerkezetek szintézisében elért eredményeiket, továbbá azok felhasználását a katalitikus hidrogénezés területén. Részletesen beszélt a biológiai vizsgálatokhoz szükséges mintaelőkészítési és orvosdiagnosztikai eljárások során alkalmazható mágneses nanoanyagok szintéziséről és vizsgálatáról.

Ilosvai Mária Ágnes, tudományos segédmunkatárs, a FIEK kutatója előadásának témája „A szén kvantumpöttyök előállítása és jellemzése” volt. Bemutatta a szén kvantumpöttyöket, mint a jövő anyagait. Kitért az előállítási folyamataikra, a fizikai és kémiai tulajdonságaikra, felhasználási területeikre, illetve különböző analitikai módszerekkel való jellemzésükre. Az előadást követően, gyakorlati óra keretein belül a kémia szakos hallgatók a laboratóriumban szén kvantumpöttyöket állítottak elő és tesztelték fotolumineszcenciájukat különböző oldószerekben.

This slideshow requires JavaScript.

A vendég előadók a főiskolán töltött napok alatt szakmai megbeszélést folytattak a Biológia és Kémia Tanszék munkatársaival. Részletesen megismerkedtek a tanszékünkhöz tartozó laboratóriumokkal, az ott folyó oktató- és kutatómunkával.

A megbeszélések során megállapodtunk a szakmai együttműködés kiszélesítéséről, vázoltuk a további közös kutatási lehetőségeket.