A nemzeti multiteszt ukrán nyelv blokkjának tartalma, szerkezete és értékelése

2022. április 7-én az Ukrán Oktatásminőség-értékelő Központ (УЦОЯО) elkészítette a nemzeti multiteszt ukrán nyelv blokkjának tartalmi, szerkezeti illetve értékelési leírását.

Az adott blokk teljes mértékben meg fog felelni az Ukrán nyelv külső független értékelés (ZNO) tantárgyi programjának. Fontos, hogy az adott programban csak az ukrán nyelvre vonatkozó részt kell figyelembe venni. Ez a rész lefedi az összes olyan nyelvi témát, amelyek tanulmányozását az ukrán nyelv iskolai kurzusa biztosítja, konkrétan:

“Fonetika. Grafika. Helyes kiejtés. Helyesírás”;

“Lexikológia. Frazeológia”;

„Szószerkezet. Szóalkotás “;

“Morfológia”;

“Szintaxis”;

“Stilisztika”;

„Beszédfejlesztés”.

A multiteszt ukrán nyelv blokkja megfelel annak, ami a külső értékelő tesztek tartalmát jellemzik. A „Stilisztika” és a „Beszédfejlesztés” egységek azonban a tesztelés számítógépes formátuma miatt valamivel kevesebb figyelmet kapnak, ugyan az adott formátum lehetetlenné teszi az írásos, részletes vagy rövid válaszadási feladatokat.

Összesen 20 feladat lesz az ukrán nyelvi blokkban, többek között:

  • 15 egyszeri választási feladat – egy helyes válasz 4 vagy 5 lehetőség közül;
  • 5 párosítási feladat.

A multiteszt ukrán nyelv blokkjában nem lesznek rövid vagy hosszú szöveges nyílt válasz megadására irányuló kérdések, illetve nem tartalmaz kérdéseket Ukrán irodalomból.

Az ukrán nyelv feladatok értékelése a külső független értékelés pontrendszere szerint történik: minden helyes válaszért 1 tesztpont jár, a helyesen meghatározott logikai párért – 1 tesztpont. A multiteszt ukrán nyelv blokkjának feladatainak megoldásáért 0-tól 35 pontot lehet szerezni.

Eredményét (szerzett pontok számát) a multiteszt blokkok végrehajtása után tudja meg. Később az egyes blokkok eredményét 100-200 pontos skálára vezetik át. Ahhoz, hogy ezen a skálán eredményt szerezzen, elegendő legalább egy tesztpontszám elérése.