A Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója 2022 – Répási Ildikót méltatjuk

2020-ban első alkalommal került átadásra a Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetés, melyet azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak munkájuk terén. 2022-ben a díjat Répási Ildikó, az Apáczai Csere János Könyvtár Központi Olvasótermének részlegvezetője vehette át.

Répási (született Varga) Ildikó a Beregszászi járási Csetfalván látta meg a napvilágot 1964. április 12-én. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában érettségizett 1981-ben. Még ebben az évben felvételt nyert a Huszti Kultúr- és Közművelődési Szakiskolába, melyet 1983-ban fejezett be, s képesítése szerint könyvtárügyi szakember végzettséget szerzett. Már tanulmányai ideje alatt – 1982-ben – a Beregszászi Városi Könyvtár főállású könyvtárosa lett, ahol 15 évig dolgozott.

1988-ban házasságot kötött Répási Bélával, majd 1989-ben megszületett fiúk, Tamás. Majd két évet a Numinátor Kft-nél dolgozott. 1999. november 11-én a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. RF KMF) könyvtárosa, majd könyvtárvezetője lett. 2005-től a mai napig a szerkezeti átalakításon átesett intézményi könyvtár Központi olvasótermének részlegvezetői posztját tölti be.

Ildikó ahhoz – a mai szemmel már ritkának számító – embertípushoz tartozik, aki hűséges munkahelyéhez és szenvedélyesen szereti választott szakmáját, melyben tudását folyamatosan bővítve jutott el oda, hogy jelenleg ő az Apáczai Csere János Könyvtár vezető könyvtáros szakembere.

Szakmai elhivatottságát bizonyítja az is, hogy mikor 2002-ben a KMPSZ vezetősége felvetette, miszerint a teljesen szakmai irányítás és érdekképviselet nélküli magyar iskolai könyvtárosok számára létre kellene hozni egy egyesületet, Ildikó volt az, aki ennek megszervezését azonnal elvállalta, és a Covid-járvány kitöréséig (2019) szívvel-lélekkel, lelkesedéssel szervezte. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete egybeforrott Répási Ildikó nevével.

Végezetül álljon itt a szakmaszeretetről és hivatástudatról Ughy Jenőnek egyik Ildikó által is vallott gondolata, miszerint: „Keressük hát magunk is a könyvek nagy adományát, az irodalmi élményt, és osszuk meg olvasóinkkal. Tanítsuk meg őket arra, hogyan találják meg a művek szépségét, hogyan érthetik meg eszméit, hogyan különböztethetik meg az értékeset az értéktelentől, az igazat a hazugtól, az emberit az embertelentől. Nem több és nem kevesebb ez, mint a könyvtároshivatás”.

Ebben az évben munkájának és példaértékű szorgalmának elismeréséül az intézmény vezetése a főiskola által alapított, a „Rákóczi-főiskola Kiváló Dolgozója” kitüntetésre terjesztette elő, melyet a mai napon vehet át. A díjhoz szívből gratulálunk!