Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa október 13-án tartotta soron következő ülését. A tanácsülés, figyelembe véve az oktatási minisztérium biztonsági javaslatait, online formában valósult meg.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a szenátus tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat, ezt követően a tanács tagjai egyhangúan megszavazták az ülés napirendi pontjait.

Első napirendi pontként Berghauer Sándor, a tanács titkára beszámolt a Tudományos Tanács személyi összetételében történt változásokról.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt. A napirendi pontot Fodor Gyula, rektorhelyettes terjesztette fel, és a tanács Csicsuk Antonyina, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatójának professzori címéről szavazott.

Majd a 2022. évi felvételi eredményeiről tartott beszámolót Tóth Attila, a felvételi bizottság felelős titkára. Az idei felvételi időszakban összesen 1500 kérvény érkezett a főiskola alap-, illetve mesterképzésére, ezekből 672 hely lett betöltve (555 hely az alapképzésben és 117 hely a mesterképzésben).

kep

A továbbiakban a tanács tagjai Rácz Béla, rektorhelyettes irányításával jóváhagyták a tanévszerkezet módosításait. Ezt követően pedig a jelenlévők Fodor Gyula, rektorhelyettes vezetésével a külföldön megszerzett oklevelek egyenértékűségének megállapításáról döntöttek.

A folyatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia kampuszának elnevezéséről esett szó. Beregszászi Anikó tanszékvezető javaslatára a tanács tagjai egyhangúan elfogadták, hogy az épületszárny a Kótyuk István Filológiai Kampusz nevet viselje.

Szilágy Iván osztályvezető az oktatási folyamat ellenőrzésének eredményeit osztotta meg a tanács tagjaival.

A következő napirendi pontként Fodor Gyula, rektorhelyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 30 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

Az ülés utolsó szakaszában a Tudományos Tanács tagjai arról döntöttek, hogy ha térségünkben a fennálló helyzet nem változik, a következő héttől az intézményben ismét jelenléti formában folytatódik az oktatás.

Kurmay Anita