A számviteles hallgatók sikeresen záróvizsgáztak a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéken 2022. június 10–17. között került sor alapképzési (BSc) szinten a Számvitel és adóügy szakos nappali és levelező tagozatos végzős hallgatók záróvizsga atesztációra, amely magában foglalta a következőket: komplex szakmai záróvizsgát, angol vizsgát és szakdolgozat védést.

A végzős hallgatók magas szintű ismereteket mutattak a gazdasági tevékenység szervezése és irányítása, elméleti és módszertani előírásai, szervezési és gyakorlati eszközei kérdésekben számvitel és adózás szakterületén, valamint a záróvizsga atesztációja eredménye alapján pozitív értékelést és visszajelzést kaptak a vizsgabizottságtól.

A szakdolgozat védése során a hallgatók kezdeményezőkészségről, szorgalomról, kitartásról, a megszerzett ismeretek alkalmazásának képességéről és készségéről tettek tanúbizonyságot komplex problémák megoldására, beleértve a számviteli, adózási, könyvvizsgálati és elemzési korszerű innovációk tudatos használatát.

A Számvitel és Auditálás Tanszék munkatársai gratulációjukat fejezik ki a számviteles végzősőknek a sikeres záróvizsga atesztációhoz alapképzési (BSc) szinten és felkérik, hogy tanulmányaikat a felsőoktatás mester (MSc) szintjén folytassák!

Kívánjuk, hogy mindig legyen egyfajta egészséges önbizalmuk a saját tudományos és szakmai képességeitek területén, s a látókörük ezáltal is folyamatosan bővüljön, problémamegoldási készségük fejlődjön! Sok sikert a személyes és szakmai életükhöz!

A Számvitel és Auditálás Tanszék munkatársai