A számviteles hallgatók sikeresen záróvizsgáztak!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékén 2023. június 8-16. között került sor alapképzési (BSc) szinten a Számvitel és adóügy képzési program nappali és levelező tagozatos végzős hallgatóinak záróvizsgájára, amely magában foglalta a következőket: komplex szakmai záróvizsgát, angol vizsgát és szakdolgozat védést.

A végzős hallgatók számviteli, adózási, elemzési és beszámolási területen elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket, képességeket és készségeket, szakmai kompetenciákat mutattak be, és a záróvizsga eredmények alapján pozitív értékelést és visszajelzést kaptak a vizsgabizottságtól.

A szakdolgozatok védése során a hallgatók kezdeményezőkészségről, szorgalomról, kitartásról, a megszerzett ismeretek alkalmazásának képességéről és készségéről tettek tanúbizonyságot komplex feladatok megoldására, különös tekintettel a számviteli, adózási, elemzési és beszámolási modern innovációk tudatosítására.

A Számvitel és Auditálás Tanszék szívből gratulál a számviteles végzősöknek a sikeres záróvizsga atesztációhoz alapképzési (BSc) szinten, és felkéri, hogy tanulmányaikat a felsőoktatás mester (MSc) szintjén folytassák! Jó egészséget, kreativitást és sikereket kívánunk a legmerészebb és legbölcsebb szakmai döntéseik megvalósításához.

Számvitel és Auditálás Tanszék