Ady Endre-ösztöndíj a kárpátaljai oktatásban

Szakmai beszámoló

Ady Endre-ösztöndíj a kárpátaljai oktatásban

A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatására” című pályázat

Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21

A  Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával meghirdetett Ady Endre-ösztöndíj pályázat célja pénzügyi segítségnyújtás a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázatot magyar nemzetiségű, közép- vagy általános iskolákban tanuló gyerekek adhatták be. A pályázaton elnyerhető támogatás összege 100.000 Ft/fő a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan.

This slideshow requires JavaScript.

A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehetett benyújtani egészen 2021. szeptember 21-ig két eredeti és egy másolati példányban, személyesen a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában. Ez idő alatt összesen 52 diák élt a lehetőséggel Kárpátalja alábbi 15 oktatási intézményéből:

 

S.sz.

Intézmény megnevezése

Létszám

1.

Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum

1

2.

Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola

2

3.

Szernyei Gimnázium

1

4.

Somi Gimnázium

4

5.

Péterfalvi Református Líceum

1

6.

Nagygejőci Gimnázium

1

7.

Nagydobronyi Református Líceum

4

8.

Nagydobronyi Líceum

6

9.

Nagyberegi Református Líceum

8

10.

Munkácsi Szent István Líceum

1

11.

Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Líceum

1

12.

II. RF KMF Szakgimnáziuma

3

13.

Beregszászi Horváth Anna Gimnázium

1

14.

Beregszászi Bethlen Gábor Líceum

17

15.

Bátyúi Líceum

1

  Összesen:

52

 

Az 52 diák által beadott pályázatok formai ellenőrzésen mentek át, melyek mind helyesnek bizonyultak. Ezt követően 2021. szeptember 27-én került sor a pályázatok pontozása, értékelése és elbírálása érdekében összehívott ülésre. Az értékelő bizottság a 2019. szeptember 25-én elfogadott pontozási rendszer alapján értékelte a beérkezett 52 pályázatot, majd összpontszám alapján csökkenő sorba rendezte a pályázókat az adatbázisban. A bizottság 24 főt javasolt Ady Endre-ösztöndíjra. A pontozást követően összehívott Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács ellenőrizte, megvitatta, egyhangúan megszavazta és jóváhagyta a pontozott és rangsorba állított listát, melyet a jelenlévők az aláírásukkal hitelesítettek.

Az ülésen elkészített, rangsorba állított lista, az ülés jegyzőkönyve, valamint a teljes adatbázis elküldésre került a pályázatot kiírók felé. Miután a pályázat kiírói, a támogatók jóváhagyták a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által ösztöndíjra javasoltak névsorát, az ösztöndíjasok értesítést kaptak a döntésről.

Az Ady Endre ösztöndíjak és az emléklapok ünnepélyes átadására 2022. június 4-én került sor a XI. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül. Az ösztöndíjat Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke adta át a nyerteseknek.

A 24 nyertes az alábbi oktatási intézményt képviseli járásonkénti bontásban:

Ady Endre ösztöndíjasok

S.sz.

Intézmény megnevezése:

Létszám

1.

Bátyúi Líceum

1

3.

Beregszászi Bethlen Gábor Líceum

5

4.

Beregszászi Horváth Anna Gimnázium

1

5.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma

1

6.

Munkácsi 3. sz.II. Rákóczi Ferenc Középiskola

1

7.

Nagyberegi Református Líceum

2

8.

Nagydobronyi Líceum

5

9.

Nagydobronyi Református Líceum

1

10.

Nagygejőci Egri Ferenc Líceum

1

11.

Péterfalvai Református Líceum

1

12.

Somi Gimnázium

2

13.

Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Tannyelvű Középiskola

2

14.

Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum

1

Összesen:

24

Beregszász, 2022. június 4.

Programfelelős:

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója