Alkotó-hallgató kiállítás a Rákóczi-főiskola átriumában

Az „elfeledett” alkotások tárlaton a főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékének képzésein tanuló diákok által készített alkotásokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Az elemi osztályos és óvodai képzésnek fontos része a vizuális nevelés; mindegy milyen néven szerepel az órarendben, fejlesztési programban a tantárgy, vagy tevékenység: Rajz, Művészetek, Vizuális kultúra, stb. –  a grafikai-, festészeti- és szobrászati készségek fejlesztése, valamint a műértés fejlesztése és a befogadóvá nevelés minden közoktatásban részt vevő pedagógus feladata. Erre a munkára felkészülve többen a főiskola falai között szerzik meg azt az alaptudást, amit magukkal visznek első sorban Kárpátalja óvodáiba és iskoláiba.

Az aki tudja csinálja, aki nem tudja, tanítja elvvel mi NEM értünk egyet. Inkább azt mondjuk, ha tanítunk valamit, ahhoz értsünk is, és ha nem is a művészeti magaslatok meghódítása a célunk, de hogy valaki szabadon tudjon bánni a festékkel, ceruzával vagy agyaggal, ahhoz át kell vergődnie a stílusok, alapanyagok és műfajok végtelen rengetegén. Ezen a felfedező úton segítünk a minket választó hallgatóknak. A Rákóczi-főiskolán az elmúlt évek alatt bár sok változás történt a tantárgyi hálókban, változtak, vagy megszűntek tantárgyak, mégis van egy olyan csapat, aki ezt a fent említett fejlesztő munkát segíti: Gogola Zoltán, Kopriva Attila, Kulin Ágnes tanárok személyében és Kutasi Csaba, valamint Kovács Gyöngyi laboránsok segédletével. A kiállításon: grafikai alapok, szobrászati alapok, festészet, tervező grafikai alapok, kompozíció és díszítőművészet órákra készült beadandók közül válogattunk. Olyan munkák kerültek a paravánokra, amelyeket a 2015–2022-es évfolyamok hallgatói készítettek.

Miért is elfeledettek ezek a munkák? Sok diák nem viszi magával az alkotásait, és így az osztályozás után hátrahagyott munkák a szaktantermek raktárjainak polcaira kerülnek. A polcok lakói mellett kiegészítettük a tárlat anyagát olyan alkotásokkal, amelyek a koronavírus és a háborús időszak alatt készültek. Mivel nem állhat meg az alkotás, a szükséghelyzetben képernyők elé zárva, a Paint programban, ecset helyett- egérkattintgatással is készültek beadandók. A Google Classroomokba feltöltve, eddig csak adathalmazként éltek ezek a munkák a digitális térben várva, a tárhelyek megtelésével, a végtelen kukákba való száműzetést.

Igyekeztünk minél több nevet feltüntetni, de az idő haladtával megkoptak az aláírások a papírokon és az emlékeink is megfakultak. Erre utalunk a névtelen MŰVÉSZEK kifejezéssel a plakátokon, hiszen 5 év távlatából már nem tudjuk visszakövetkeztetni ki lehetett az a B.A., azokról a munkákról nem is beszélve, amelyeket jelzés nélkül hagytak magukra készítőik. Ettől függetlenül minden elkészült munka arról tanúskodik, hogy ALKOTVA TANULNI egyszerűen jó dolog, és érdemes ezt megünnepelni, ha erre lehetőségünk adódik.

KULIN ÁGNES
(a II. RFKMF tanára, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke)