„Ami nem öl meg, az erőssé tesz”: egy hatósági ellenőrzés tanulságai

Miközben az elmúlt hetekben ahhoz szoktunk hozzá, hogy csupa jó hír jelenik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával kapcsolatosan (nemzetközi akkreditáció, kettős képzések indítása, rekord számú jelentkező és beiratkozó, szakmai fejlődés és előrelépés szinte minden területen), sokakat meglepetésként ért az intézmény honlapján november 8-án közzétett hír, mely szerint soron kívüli ellenőrzésre érkezett a főiskolára az Oktatás Minőségéért Felelős Ukrán Állami Szolgálat. Azóta olyan rövid információ is felkerült a főiskola honlapjára november 11-én, amely arról tudósít, hogy az ellenőrzés már véget is ért. Az ellenőrzés hátteréről, eredményéről és esetleges következményeiről Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát kérdeztük.

– Rektor Úr, milyen hatóság és mit ellenőrzött a főiskolán november 8. és 11. között?

– Az Oktatás Minőségéért Felelős Ukrán Állami Szolgálat (ukránul: Державна служба якості освіти) egy olyan állami hatóság, amely egy korábbi ellenőrző szerv átszervezésével jött létre 2017-ben. Az állami felügyeleti szerv honlapján is elérhető alapszabály szerint fő feladata a közoktatási, köznevelési intézményekben folyó munka ellenőrzése, az oktatás minőségének biztosítása. Érdekes, hogy a felsőoktatási törvényben meg sem említik ezt az állami szervet, hiszen az egyetemeken, főiskolákon az oktatás minőségének biztosítását egy teljesen más állami ügynökség, az úgynevezett Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти felügyeli és ellenőrzi, melyet röviden csak NAZJAVO-ként szoktunk emlegetni.

– Akkor hogy került a főiskolára ez a bizonyos hatóság?

– Jó kérdés. Nem tudjuk. Az tény, hogy a felügyeleti szerv egyébként egyáltalán nem letisztult alapszabálya szerint van némi jogosultsága a felsőoktatás területén is ellenőrzéseket végezni, de jogköre e téren nehezen körvonalazható. Az azonban tény, hogy nem jó jel, ha egy állami hatóság ellenőrzési céllal, váratlanul és soron kívül megérkezik az intézménybe.

– Váratlanul érte Önöket a látogatás?

– Igen. A főiskola az elmúlt tanévben szoros kapcsolatban állt mindkét olyan központi hatósággal, amely a felsőoktatási intézményekben folyó munka törvényességét, szabályosságát, illetve az oktatás, a szervezeti működés minőségét felügyeli. Ezek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, illetve a már említett akkreditációs hatóság, a NAZJAVO. A minisztérium révén 7 szakindítási kérelmünk kapott zöld utat, a NAZJAVO pedig 3 mesterképzési programunk akkreditációját folytatta le az elmúlt tanév során. Nem beszélve arról, hogy – ahogyan a bevezetőben említette – a főiskola idén tavasszal a nemzetközi szabványok szerint lefolytatott akkreditációs eljárásban kapott sikeres intézményi akkreditációt, amely arról tanúskodik, hogy a belső minőségbiztosítási eljárásaink megfelelnek az európai követelményeknek. Nem nagyon láttuk tehát az okát egy soron kívüli, teljes körű átvilágításnak. Mégis megkaptuk.

– Kik voltak az ellenőrök?

– A hozzánk kiszálló bizottság négy tagból állt. Az Oktatás Minőségéért Felelős Ukrán Állami Szolgálat két munkatársa mellett a Kijevi Mohila Akadémia Nemzeti Egyetem egy professzora, illetve az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének egy docense alkotta a csapatot. Az átvilágítás jogalapját az állami szolgálat vezetőjének, az egyébként az ellenőrzés idején épp Kárpátalján, Ungváron tartózkodó Ruszlan Huraknak a 2022. november 1-jén kiadott 01-11/18. számú rendelete adta. A dokumentum melléklete szerint a soron kívüli ellenőrzés elrendelését egy olyan hivatalos levél indokolta, melynek tartalmát szolgálati titokká minősítették, vagyis az abban foglaltakat nem ismerhettük meg. Az viszont gyorsan kiderült, hogy az átvilágítás célja az, hogy megvizsgálja a főiskola által elkövetett esetleges törvénysértéseket.

– Ez elég ijesztően hangzik… Mit ellenőriztek a négy nap során?

– Hogy mit ellenőriztek? Ahogy azt mostanában mondani szokták: mindent IS. Korábban is kaptunk már hasonló ellenőrzéseket, a legutóbbira például 2013-ban került sor. Volt tehát némi tapasztalatunk abban, mit várhatunk egy ilyen átvilágítástól. Azonban épp a fent említett okokból azt is tudtuk, hogy készen állunk egy mindenre kiterjedő vizsgálatra, hiszen a sikeres akkreditációk, valamint az elvégzett hatalmas munka tudatában biztosak voltunk abban, hogy az intézmény szakmailag stabil lábakon áll.

A négy nap alatt a bizottság tagjai több ezer oldalnyi dokumentumot néztek át, az intézmény vezetőinek megválasztási, illetve kinevezési dokumentumaitól kezdve, a tanszékvezetők személyi lapján át a hallgatók felvételéről, kibocsátásáról szóló rendeleteken keresztül a Tudományos Tanács ülésein készült jegyzőkönyveikig szinte mindent átlapoztak és alaposan tanulmányoztak. Onnan lehet tudni, hogy nagyon alaposak voltak, hogy az ellenőrzés alapján készített 47 oldalas jegyzőkönyvben olyan „hiányosságokat” tártak fel az ellenőrök, mint például az, hogy egyes mintatantervekben nem egészen pontosan vannak összeadva az óraszámok, vagy hogy a képzési programban a világirodalom története című tantárgy ukránul Історія зарубіжної літератури formában, a hallgatók leckekönyvében pedig Історія світової літератури alakban szerepel. Annak megítéléséhez, hogy milyen mélységű volt az ellenőrzés, talán ad némi támpontot egy adat: az audit végén aláírt 47 oldalas jegyzőkönyvben a 3. oldaltól a 28. oldalig tart azoknak a kérdéseknek a felsorolása, melyeket áttanulmányoztak az ellenőrzők, és 2 sűrűn teleírt oldalt tesz ki azoknak a törvényeknek, kormány- és miniszteri rendeleteknek a listája, amelyek betartását megvizsgálták a beregszászi tartózkodásuk ideje alatt.

– Találtak törvénysértést a főiskola működésében?

– Nem. Az ellenőrzés feltárt kisebb hiányosságokat, de ezek nem törvénysértések, hanem inkább pontatlanságok, amelyekre a dokumentumok vezetése, szerkesztése, nyilvántartása területén világítottak rá. No és megállapították, hogy a főiskolán bizonyos tantárgyakat magyarul oktatunk, és a hallgatók jelentős része magyarul írja a szakdolgozatát.

– Ezek szerint a főiskola szempontjából sikeresen zárult az ellenőrzés?

– Tulajdonképpen igen. Sőt, azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten még hálásak is lehetünk az állami felügyeleti szerv munkatársainak, amiért ilyen alaposan átrágták magukat a belső dokumentációnkon, és megmutatták nekünk, hol kell kisebb korrekciókat végrehajtanunk.

– Milyen következményei lesznek az ellenőrzésnek?

– Az a legvalószínűbb, hogy hamarosan kapunk majd egy felszólítást arra, hogy a feltárt hibákat javítsuk ki, és az elvégzett munkáról számoljunk be írásban a hatóság felé.

– A vége felé egy talán kissé fura kérdés… Hogyan viselkedtek az ellenőrök a főiskolán töltött napok alatt: voltak-e előítéleteik, vagy csak a feladatukra koncentráltak?

– Meglepő volt, hogy a főiskolára érkezésük első óráiban többször is rácsodálkoztak arra, hogy gond nélkül szót tudnak érteni az intézmény vezetőivel, munkatársaival, illetve hogy a központi dokumentumaink ukrán nyelven is hozzáférhetők, az épületeinkben kihelyezett táblák, feliratok túlnyomó többsége pedig ukrán–magyar kétnyelvű. Valószínűleg az elején attól tartottak, hogy itt kevesen és rosszul beszélnek ukránul, és az ellenőrzendő okmányokat, dokumentumokat is csak magyarul kapják meg. Erre utal, hogy megérkezésük után jelezték számunkra, hogy az ungvári egyetem munkatársa a bizottság tagjaként segítségünkre lesz a fordításban és tolmácsolásban. Gyorsan kiderült azonban, hogy erre semmi szükség, így a magyar anyanyelvű, ukránul kitűnően beszélő ungvári kolléga a fordítás és tolmácsolás helyett inkább órákat látogatott, és ezzel is hozzájárult az oktatás minőségének ellenőrzéséhez.

Ettől eltekintve azonban az ellenőrző bizottság tagjai kollégaként viselkedtek. Az ellenőrzés során nemcsak azt igazolták, hogy értik a szakmájukat, hanem azt is, hogy ők is emberek, akik nem azért érkeztek hozzánk, hogy vegzáljanak vagy megalázzanak bennünket, hanem azért, hogy ha találnak is esetleges kisebb hibákat, akkor azokat segítsenek kijavítani. Sem szakmailag, sem emberileg nem tudunk rosszat mondani az ellenőrzést végző kollégákról.

– Összességében elégedett a főiskola az ellenőrzés menetével, eredményével?

– Igen, hiszen az intézmény ismét igazolta, hogy szilárd szakmai lábakon állunk. Köszönöm minden főiskolai munkatársnak, illetve a hallgatóknak, hogy nemcsak az ellenőrzés négy napja alatt, hanem évek óta folyamatosan igazolják azt, hogy egy csapat vagyunk. A folyamatosan magas szintű közös munka nélkül nem zárulhatott volna sikerrel egy ilyen átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítás. Az ellenőrzés is igazolta, hogy a kemény munka meghozza az eredményt. Örülök, hogy jól bírtuk a négy napon át tartó nyomást és stresszt, igazolva a Nietzschének tulajdonított mondást: „Ami nem öl meg, az erőssé tesz”.