Az anyanyelv szeretete, megőrzése, ápolása

Drávai Gizella és „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyek Beregszászban

2018. április 28-án lezajlott Beregszászban a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny a 3–8. osztályos tanulók részvételével és az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny a 9–11. osztályosok között. A versenyek célja az anyanyelv megőrzése és ápolása, az anyanyelv szeretetének elmélyítése, a nyelvhasználat fejlesztése.

Az esemény megnyitójára a Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskolában került sor – amelynek falai között a verseny névadója, Drávai Gizella is tanított –, ahol a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, Orosz Ildikó köszöntötte a versenyzőket és felkészítő tanáraikat. Az elnök asszony köszöntőjében elmondta, milyen dolgokat hallott a beregszásziaktól Drávai Gizelláról – vagy ahogyan a legtöbben hívták, Gizi néniről –, többek között azt, hogyan lehet egy ember egy intézmény. Gizi néni ugyanis „egyszemélyes magyar kulturális intézménnyé vált a városban”, aki a tanulóban sikeresen fel tudta ismerni a tehetséget, s ezután segíteni őt tehetségének kibontakozásában. Vállalta a felelősséget, hogy kirúghatják az állásából, megbüntethetik, eltilthatják a tanítástól, mert az óráin nemcsak nyelvtani és irodalmi ismereteket tanított, hanem magyarságtudatot. Megmaradt keresztény magyar embernek azokban az időkben is, amikor ez tiltva volt: karácsonykor gyertyát gyújtott és a tiltás ellenére karácsonyi énekeket énekeltek, március 15-én a Nemzeti dallal kezdték a tanórákat. Igyekezett olyan világot teremteni a tanteremben, amelynek eredményeként a gyermek nem szégyellte, hogy ő otthon magyarul beszél és magyar családból jött. „Ez fontos számunkra, hiszen csak akkor tudunk két lábbal a földön állni, ha nem akarjuk megtagadni önmagunkat. Merjük vállalni, hogy azok vagyunk, akiknek születtünk, akiknek a jó Isten minket rendelt itt, Kárpátalján. Azért hoztuk létre ezt a versenyt, hogy ez a szellemiség gyerekek és pedagógusok között továbböröklődjön” – mondta a KMPSZ elnöke.

A megnyitóbeszédet követően az általános iskola bejáratánál elhelyezett Drávai Gizella-emléktábla megkoszorúzása következett.

A versenyre kétszázhetvenen jelentkeztek Kárpátalja különböző oktatási intézményeiből, ezért az két helyszínen zajlott: a Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Drávai Gizella nyelvhasználati verseny feladatainak összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott kompetenciákat, az ehhez rendelt tananyagot, valamint a GENIUS tehetséggondozó program témaköreit vették figyelembe a szervezők. A feladatlapok az alkalmazott tudást mérő szövegértési, stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat tartalmazták, melyek az adott évfolyam tananyagára és az előzetes tudásra épülnek. Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny célja a nyelvi kompetenciák, elsősorban a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése, az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése, a helyzethez igazodó nyelvhasználat képességének kialakítása és fejlesztése, a kommunikatív kompetencia működésének vizsgálata.

Báder Alexandra