Az egységes idegennyelv-vizsgára való jelentkezés megkezdéséről a magiszteri képzési szinten

Ukrajna járványügyi helyzetét figyelembe véve, a koronavírus (СОVID-19) okozta betegség további terjedésének megelőzése céljából, Ukrajna oktatási és tudományos Minisztériumának ajánlása alapján (1/9-228 sz. levél 2020. április 30-tól), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola Felvételi Bizottsága az egységes idegennyelv-vizsgákra való jelentkezés megkezdéséről tájékoztatja a magiszteri képzési szint Történelem és régészet, Ukrán nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom, valamint a Biológia szakjaira felvételizni szándékozókat.

A jelentkezés 2020. május 12-én 8:00 órakor veszi kezdetét és 2020. június 5-én 18:00 órakor ér véget.

 1. lépés. A felvételizőnek a jelentkezési időszak során továbbítania kell a KMF Felvételi Bizottságának a hivatalos e-mail címére (tanulmanyikmf@gmail.com) a következő dokumentumok elektronikus (szkennelt: pdf, jpg formátumú) másolatait:
  • kitöltött jelentkezési lap, amely tartalmazza a vizsgalap elkészítéséhez szükséges információkat;
  • a személyazonosságot igazoló okmány;
  • adóazonosító igazolás / identifikációs kód (kivételt képeznek azon személyek, akik a vallási megfontolásuk miatt megtagadták az adóazonosító szám átvételét)
  • a megszerzett felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (csak azok számára, akik a korábbi években végezték el tanulmányaikat a felsőoktatásban);
  • 086-3/о formájú egészségügyi igazolás (csak azok számára, akik különleges feltételeket igényelnek az egységes felvételi vizsga teljesítéséhez);
  • a felvételiző életkorának megfelelő dokumentumra készült (színes vagy fekete-fehér) fényképe (A személy digitalizált arcképére, a nyilvántartásba vételre vagy személyazonosító okmányok cseréjére benyújtott fényképes kártyákra támasztott követelmények, amelyek igazolják az ukrán állampolgárságot vagy a személy különleges státuszát, valamint a rajtuk látható fényképképekkel kapcsolatos követelmények III. fejezetének 3-7 pontjaiban feltüntette normák figyelembevételével);
  • az oktatási intézmény által kiadott igazolás, a felvételi eljárás évében történő tanulmányok tervszerinti befejezéséről és a diploma átvételével kapcsolatban (csak azoknak, akik az adott évben fejezik be felsőoktatási tanulmányaikat felsőbb katonai oktatási intézményekben (speciális tanulási feltételekkel rendelkező felsőoktatási intézmények) és amelyek személyes adatait nem kell rögzíteni az Egységes Állami Oktatási Elektronikus Adatbázisban (ЄДЕБО)).Az igazolás formája „A külső független tesztelés szervezési-technológia folyamatait használó magiszteri szintű felvételi vizsgák szervezésének és lebonyolításának menete” című dokumentum 3. sz. mellékletében került megadásra. Az igazoláson kötelezően fel kell tüntetni a dokumentum adatait (sorozatszámát), amely alapján a felvételi vizsga lezajlott.

A levél tárgyában a felvételizőnek kötelezően fel kell tüntetnie a teljes nevét.

A levél tartalmában a felvételizőnek a teljes nevét és az adóazonosító jelét (ha rendelkezik vele) is kötelezően fel kell tüntetnie

 1. lépés. A Felvételi Bizottság a megküldött másolatokat leellenőrzi és ezek megfelelő volta esetén regisztrálja a felvételizőt az egységes felvételi vizsgára, továbbá a Jelentkezési lapon megadott e-mail címre kiküldi a felvételiző vizsgalapjának szkennelt másolatát.

Ha a dokumentumok ellenőrzése során megállapítják, hogy az adott személy nem jogosult a felvételi versenyben való részvételre, akkor a jelentkező e-mail címére egy, a regisztráció megtagadásával kapcsolatos tájékoztatót küldenek, amelyben fel van tüntetve a megtagadás pontos oka.

 

 1. lépés. A felvételizőnek le kell ellenőriznie a vizsgalapon szereplő információkat és hiba észlelése esetén a Felvételi Bizottsághoz kell fordulnia a helyzet tisztázása érdekében

Az elkészített vizsgalapot a Felvételi Bizottság tárolja és személyesen a felvételizőnek adja ki. A kiadás tényét a vizsgalapok kiadási naplójában rögzítik.

Az elkészített vizsgalapot postai úton is továbbíthatják a felvételizőknek, abban az esetben, amennyiben a Jelentkezési lapon a felvételiző jelezte az erre irányuló igényét. Ebben az esetben a vizsgalapok kiadási naplójában a megfelelő postai kirendeltség adatai kerülnek rögzítésre.

 

Felvételi bizottság