Beregszász algaflórájának vizsgálata

2023. május 28-30. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott Olga Burova, a biológai tudományok kandidátusa, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia M.H. Holodnij Botanikai Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

Beregszászi látogatása során a kijevi kutató a Vérke folyó és városkörnyéki mesterséges tavak algaflóráját tanulmányozta. Az itt begyűjtött minták további vizsgálatára a kijevi kutatóintézet laboratóriumában kerül sor. Az előzetes kutatás alapján a vizekben a cianobaktériumok, az euglénák és a diatóma moszatfajok a legelterjetebbek. A területre új fajokat is sikerült leírnia. Az eredmények kiegészítik a Petro Carenko professzor által 2016-2017-ben indított, a város vizeinek algaflórája sokféleségét vizsgáló kutatást. A tervek szerint a kutatás eredményeinek egy külön fejezetet szentelnek majd a Beregszász Fitodiverzitása című tudományos és módszertani kiadványban.

A kutató köszönetét fejezi ki a II. RF KMF vezetőségének és a Molnár Józsefnek,  PhD, a földrajztudományok kandidátusának, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetőjének, docensének a kutatás során nyújtott segítségükért.

Severa Miroszláv