Bezárhatják-e a Rákóczi-főiskolát? – válaszol Orosz Ildikó

Mint korábban hírül adtuk, felvetődött annak lehetősége, hogy bezárhatnak egyes ukrajnai felsőoktatási intézményeket. A depo.ua ukrán internetes hírportál a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalajai Magyar Főiskolát (II. RF KMF) is megemlítette a lehetséges bezárási listában. A hírrel kapcsolatban Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora hírportálunkkal osztotta meg nézeteit.

A főiskola rektora elmondta, hogy az intézményben alapképzésben (BA/BSc-szint) a kémia és turizmus szak 2024-ig, a tanítói szak 2026-ig, az óvodapedagógia, a matematika, a történelem és a földrajz szakok 2028-ig, a biológia, magyar, ukrán, angol filológia szakok pedig 2029-ig vannak akkreditálva. A mesterképzések esetében – ukrán, magyar filológia, biológia, történelem és régészet szakok – 2024-ig kaptak akkreditációs engedélyt. Az akkreditált szakok listája elérhető az intézmény honlapján. A számvitel és adóügy szak, valamint a tanítói mesterképzés akkreditálása folyamatban van. Előbbi tevékenységét az akkreditációs bizottság négyesre, az oktatási intézmény infrastrukturális bázisát pedig ötösre értékelte. A Rákóczi-főiskola rektora reméli, hogy a tanítói mesterszak is megkapja az akkreditációt, mivel egyedüliként biztosítja a magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógus-utánpótlását. Egyetlen ukrajnai állami intézmény sem képez alap- és mesterképzés keretében elemi iskolai tanítókat a magyar tannyelvű osztályok számára a főiskolán kívül, pedig az új oktatási törvény továbbra is engedélyezi a magyar tannyelvű oktatást az elemi iskolákban (1–4. osztály). Jól látható, hogy a későbbiekben is szükség lesz a magyar tannyelvű pedagógusképzésre, hiszen megyénk így is pedagógushiánnyal küzd. Felmerült a gondolat, hogy a pedagógushiány kiküszöbölésére az ungvári szlovák tannyelvű elemi iskolához hasonlóan magyarországi tanítókat kellene alkalmazni. Ennek tükrében a főiskola rektora a tanítói szak mesterképzésének pozitív elbírálásában bízik. Amennyiben nem sikerül a tanítói szak akkreditálása, az állam nem tud eleget tenni azon kötelezettségének, hogy biztosítsa a magyar tannyelvű oktatást az elemi osztályokban. A diplomaszerzés egy újonnan létesített intézményben legalább öt évet venne igénybe. „Addig ki fog tanítani a magyar elemi osztályokban, amikor állami előírás, hogy csak szakképzettek dolgozhatnak?”– tette fel a kérdést a rektorasszony.

Az ukrajnai felsőoktatási intézmények rangsorában a Rákóczi-főiskola a 188. helyet foglalta el a 479 felsőoktatási intézmény közül 2019-ben, míg a Kárpátaljai Művészeti Akadémia a 195. helyen áll. Arról azonban nem szól a fáma, hogy kárpátaljai viszonylatban a Kárpátaljai Művészeti Akadémia kapta a legrosszabb értékelést (195. hely). Egy objektív értékelés alapján a bezárást illetően nem a Rákóczi-főiskolára kellene gondolni a döntéshozóknak.

A rektor asszony felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy amíg a depo.ua hírportál az Oktatási Intézmények Állami Felügyelete adatait tekinti mérvadónak, addig az új rendelkezések szerint e feladatkört már a minőségbiztosításéért felelős új hivatal látja el. Mivel ezen újonnan alapított intézmény a közelmúltban kezdte meg tevékenységét, ezért még nem alakíthatott ki objektív képet a Rákóczi-főiskoláról.

A hírportál cikke arról árulkodik, hogy olyan információkkal rendelkezik a főiskolát illetően, amelyről az intézmény vezetősége sem tud. Ezt két okkal lehetne magyarázni: a hír vagy hamis, vagy a hírportál olyan bennfentes információkkal rendelkezik, amely arra utal, hogy szoros kapcsolatok fűzik az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU). Az azonban kijelenthető, hogy a főiskola ellen az SZBU nem folytat semmilyen hivatalos eljárást.

A II. RF KMF rektora szerint a vádaskodások jól illeszkednek ahhoz a lejárató kampányhoz, amelynek célja a főiskola tekintélyének lerombolása. Mindig aktuálpolitikai kérdésként kezelik az intézmény működését. Ilyen hetek előtt állunk most is: változtatás nélkül elfogadták a főiskola által többször és több nemzetközi fórumon kritizált közoktatási törvényt, amit a tudomány és a jog szempontjából sem hagyhatnak szó nélkül – hangsúlyozta a rektorasszony.

Orosz Ildikó továbbá portálunknak elmondta: „Elkezdődött a felvételi kampány Ukrajnában, így lehet, ily módon is igyekeznek elbizonytalanítani az intézményt választó érettségizőket. A főiskola vezetése ezért írásban fordul a honlaphoz, hogy támassza alá értesüléseit, továbbá jogászai vizsgálják annak a lehetőségét, milyen lépéseket tehetnek hitelük megvédése érdekében.”

Pallay Katalin,
Kárpátalja.ma

Forrás: